PFIT og Dataforeningen om IPR

DataforeningenIPR betyr Intellectual Property Rights og kalles på norsk immaterielle rettigheter. PFIT og Dataforeningens gruppe for Innovasjon og Entreprenørskap arrangerer et frokostmøte (lang frokost) fra kl. 0800 til 1200 ute på Telenor Expo (Telenors kurssenter mitt i de to parentesene som utgjør Telenor og Accentures hovedkvarter.) Accenture sponser maten. Programmet finner du her.

Undertegnede har som synes (og muligens mot bedre vitende) gått med på å snakke om "Immaterielle rettigheter – en anakronisme i en digital verden?" I invitasjonsteksten er spørsmålstegnet falt ut, men om dette kan provosere flere til å komme, er jo det bare bra. Seminaret er gratis for PFs medlemmer.

Spørsmål kan rettes til Vibeke Gjøsdal fra Yamanu Norge.

Hjertelig velkommen!

Nett vs. papir – video tilgjengelig

Videoene fra møtet om nett- og papirmedier i Polyteknisk Forening 28. januar er nå tilgjengelige, i tre formater: WMV (Windows Media File), 3GP (for mobiltelefon), og (anbefales) Google Video (for streaming og noe raskere nedlasting):

Stor takk til Eskil Goldeng som steppet inn med et lite DVHD-kamera, noe som i seg selv demonstrerer hvor lite det nå skal til for å lage egne medieprodukter – og siden det var nok en kameramann til stede (med mer profesjonelt utstyr) spørs det om det ikke kommer flere versjoner.

Klikkhorer og papirtigre….

…skulle vært tittelen på denne kronikken i Aftenposten, men så ble det altså "Papir og nett i kamp", av grunner som burde fremgå av teksten. Den danner en passende bakgrunn for dette møtet neste mandag i Polyteknisk Forening. Gitt at Aftenposten ikke legger inn tekstlenker slik jeg mener man skal gjøre, gjør jeg det her. For ikke å snakke om at jeg kan ta annonseinntektene selv. Hvis jeg hadde hatt annonser.

Klikkhorer og papirtigre

Espen Andersen, januar 2008

Skal tradisjonelle aviser beholde sin relevans, må nett og papir utnytte det beste i hverandre. 

Store endringer
I disse dager pågår en «borgerkrig» i mange avisredaksjoner, med tradisjonell papirjournalistikk i forsvarsposisjon og nettjournalistene i rollen som den uvaskede hop utenfor portene.

Organisasjoner forholder seg til endringer i sine omgivelser ved først å differensiere (isolere det nye ved å sette opp en egen del av organisasjonen som forholder seg til endringen) og deretter integrere (la den det nye gradvis smelte inn i organisasjonen og bli «business as usual».)
I varehandlende bedrifter begynte gjerne netthandel som en isolert aktivitet, av og til i konkurranse med de vanlige butikkene. I dag lar de beste varehandelsbedriftene kundene sine kjøpe varer over nett og returnere dem i butikken, eller netthandle utsolgte eller tilpassede varer fra butikkens lokaler.

Fra papir til digitalt
I bedrifter som lever av å fremstille informasjon ser man gjerne en tre-faset utvikling fra papir til digitale medier. I den første, eksperimentelle fasen tar man allerede ferdig materiale (laget for papir) og legger det ut på nettet.

Så skjønner man at dette ikke utnytter de muligheter nettet har for interaksjon og oppdatering, og at abonnement og løssalg er dårlige forretningsmodeller i en digital verden.

Parallelle utgaver
Neste steg er å sette opp en egen nettredaksjon, og ha parallelle utgaver. Mye av materialet er det samme, men kundenes bruksmønster, og dermed de redaksjonelle drivkreftene, er ulikt.
Papiraviser trenger enten en sensasjonell sak hver dag (som kan settes på forsiden) eller en stabil profil rettet mot sitt kjernepublikum (som sikrer fortsatt abonnement.) Nettaviser får betalt etter hvor mange annonser leserne eksponeres for og helst klikker på for hver enkelt artikkel.

Flermedial redaksjon
I den tredje fasen smelter nett og papir sammen til den såkalt flermediale redaksjon. Her blir det statiske innholdet generert ut fra det dynamiske – med andre ord, materialet skrives først og fremst for nett, og dagens avis blir en tilpasset utskrift av nettsiden.

Det er ikke lenger noen forskjell på nett- og papirjournalister.

Endret bruksmønster
Hvis man spør avisfolk i dag, sier de at hovedforskjellen mellom nett og papir er at nettavisene bedriver hendelsesjournalistikk – de leverer korte artikler som beskriver hendelser etter hvert som de skjer.

Papiravisene overlater gradvis nyhetsoppdatering til TV, radio og nett, og konsentrerer seg om innholdsjournalistikk: Reflekterende og analyserende materiale, mer bakgrunn og egne meninger.

Endrede lesevaner
Dette er drevet av endringer i kundenes bruksmønster: En leder i et mediekonsern fortalte meg nylig at han ikke lenger gadd gå ned til postkassen for å hente morgenavisen. I stedet leste han nettavisen til morgenkaffen, og sparte papiravisens velformulerte ettertenksomhet til han kom hjem fra jobb.

Enmediale tradisjoner bygger opp under denne utviklingen: Papirbaserte journalister er vant til å få sine bidrag vurdert av redaktører og andre kolleger før publisering – og når noen kjøper en avis, kjøper man den for helheten og ikke den enkelte artikkel. Nettjournalister legger det i høyere grad rett ut og blir direkte målt for hver artikkel.

Økt press
Dermed blir det et større press mot å skrive kort og sensasjonelt: I enkelte utenlandske aviser eksperimenteres det med automatiserte dataverktøy som kan predikere hvor mange lesere en nettartikkel vil få før den blir lagt ut. Så kalles også nettjournalistene «klikkhorer» av papirjournalistene, i nedstemte øyeblikk.

Går vi så mot en mer tabloid verden fordi folk leser mer på nett? Jeg tror ikke det, men skal tradisjonelle aviser beholde sin relevans, må nett og papir utnytte det beste i hverandre. Da må også det tradisjonelle innholdet tilpasses nett, og det gjøres bare i begrenset grad i dag.

Skal en tekst gjøres lesbar på nett, er det i hovedsak tre ting som må gjøres med den: Finnbarhet, modularisering og tekstlenking.

Må kunne finnes
Finnbarhet (et ord Per Egil Hegge ikke liker, men som får stor betydning for avisspråk) har å gjøre med hvor lett det er å finne en artikkel gjennom en søkemotor. Folk som leser på nettet, bruker søkemotorer for å finne materiale, og skal man bli lest, må man kunne finnes.

I dag er det for eksempel slutt på å bruke metaforer eller ironi i nettbaserte overskrifter – skal søkemotoren finne artikkelen, må tittelen være en summering av innholdet, helst med bruk av termer som søkemotoren skjønner.

Dette underbygges ved at stadig flere nettavissider bygges opp direkte ved søk – det vil si, de settes sammen automatisk.

På egne ben
Modularisering betyr at artikler må skrives slik at de står på egen hånd – siden leseren kommer inn direkte, uten å gå via en forside, må selv relativt korte artikler stå på egen hånd.

Enkeltartikler på nettet har lenger levetid enn en papirartikkel. De blir som Lego-klosser: Man kan brekke dem løs fra en sammenheng og bruke dem om igjen i en annen.

Lenker i teksten
Tekstlenking betyr at man refererer til andre artikler i teksten, i stedet for å legge dem ved siden av artikkelen slik det gjøres på nettaviser i dag. Dette kan man ikke gjøre på papir, men på nett er det en uhyre effektiv metode for å forkorte artikler uten å miste meningsinnhold.

Viktigst er likevel at det plasserer enkeltartikkelen i forhold til annet innhold uten at man trenger mer enn enkeltartikkelen.

Endrede roller
Mange papirjournalister er skeptiske til utviklingen, men jeg tror ikke det er noen grunn til å ønske seg tilbake til gamle dager. Det mer effektive nettformatet krever noe tilpasning, men gir også fordeler.

En god nettavis er i større grad en samtale mellom leser og skribent, både for hendelses- og innholdsjournalistikk. Å skrive for papir gir foreløpig mer status og flere lesere, men nettbaserte skribenter finner at på nettet får de kjappere korreksjoner og ofte en bedre diskusjon på lengre sikt.

Vil få mer makt
Journalistens rolle endres relativt lite. Internett er, for å sitere Davi
d Weinberger
, «små biter løst knyttet sammen». Produsenter av gode biter – enten det er nyheter eller kommentarer – vil få mer etterspørsel direkte mot seg, og dermed mer makt i forhold til sin egen arbeidsgiver.

Kjente skribenter kan lage sine egne nettsteder og ta annonseinntektene selv.

Gode sammenstillinger
Den virkelige utfordringen kommer for redaktører og desk, som må lage så gode sammenstillinger av stoff at folk velger deres inngangsport i stedet for å gå til en søkemotor.

Deres jobb blir kontinuerlig i stedet for episodisk, involverer leserne også på produksjonssiden, og krever stadig reposisjonering av stoff ut fra lesernes reaksjoner og begivenhetenes utvikling. Avisen utvikler seg til et forum for den raske, men lange samtalen, med færre gjentagelser og viktigere historikk.

Sluttresultater vil være færre store aviser, mange små, men totalt med flere lesere og mange flere skribenter. Og det er det all grunn til å være positiv til.

Flermediale redaksjoner og reaksjoner

Hvis du er interessert i teknologi og media (og særlig hva som skjer når nett og papir kolliderer), er det bare et sted du skal være neste mandag, nemlig på dette møtet:

28. januar kl. 1700: Si;D, Vis;D, Web;D: Flermediale redaksjoner og enmediale tradisjoner
(i samarbeid med PF Kultur og Medier og Handelshøyskolen BI)
Sted: Håndverkeren konferansesenter, Rosenkranz gt. 7, Oslo

I disse dager foregår en stille kamp mellom nettbaserte og papirbaserte medier, både i markedet og innad i redaksjonene. Organisasjoner forholder seg som regel til endringer i sine omgivelser ved først å isolere det nye fenomenet, deretter integrere det inn i resten av organisasjonen. Aviser og TV-redaksjoner har hittil som regel hatt Internett som en separat del, men nå er mange av dem på vei inn i integrasjonsfasen. Hva skjer i denne fasen? Hvordan får man dette til? Hva er konsekvensene for journalister og for lesere? Og hvilken rolle spiller den nye sosiale møteplassene på nettet?

Vi har noen andre deltakere på lur også  – og debatten fortsetter i mer gemytlige og uformelle former etter møtet – for eksempel på Stopp Pressen.

Jeg gleder meg til en frisk debatt – hjertelig velkommen! (Og nei, du trenger ikke være medlem denne gangen, selv om vi nok kommer til å prøve å rekruttere deg.)

Oppdatering 25.1: Friskt møte med spennende paneldeltakere! Her er noen referater: e24, Journalisten.no, Journalisten.no igjen (den siste med en nokså perifer tittel – dette var på ingen måte noen hovedkonklusjon.

Oppdatering 2.2: Video tilgjengelig her.

Årets medie(PC)duell

PFIT logo

Nok et møte i Polyteknisk Forenings IT-gruppe, denne gangen et det kommer til å gå gjetord om…:

MIcrosoft Logo

 

 

 
12. november kl. 1700, i Klubben i Håndverkeren konferanselokaler:

Din nye mediehverdag: Hvordan få det til?

Thomas Malt, Linpro og Willy Nygaard, Microsoft Norge
Medie-PCer – datamaskiner som kilde og plattform for musikk, bilder, film og annen form for hjemmeunderholdning – er i ferd med å bli en naturlig del av de fleste hjem. Det kan imidlertid være vanskelig å orientere seg i dette markedet. Thomas Malt og Willy Nygaard, som representerer to ulike og konkurrerende løsninger (Open Source og Microsoft) for dette markedet, legger til side de tradisjonelle motforestillingene og holder en godmodig, men intens diskusjon om hvilke løsninger som fungerer best under hvilke forhold – og hva man bør tenke på før man setter i gang.

Den nordiske modellen

Svært interessant møte om "den nordiske modellen" i Polyteknisk Forening i går. Jeg måtte dessverre gå etter Tom Colbjørnsens innlegg, og fikk derved ikke med meg diskusjonen, men opptakten var i alle fall interessant.

Det er denne typen møter som gjør det interessant å være med i Polyteknisk Forening. 

Notater herunder, hvis de skulle ha interesse. 

Les videre

ND som Norges Google

ND Masthead

En hyggelig sideeffekt av å være foredragsholder er at man får møte mange spennende mennesker (og av og til danse med dem). I forigårs hadde jeg en opplevelse utenom det vanlige: Jeg fikk jobben med å forklare, på NDs 40-års-jubileum, hvorfor Norsk Data gikk nedenom. ND, som i 1987 hadde 5000 ansatte og var nummer to eller tre på Oslo Børs, gikk ut som et lys da nittitallet begynte, restene ble solgt til Siemens-Nixdorf, men mange små og store datafirma i Norge og utlandet har aner i Norsk Data.

Jeg hadde litt ærefrykt da jeg skulle i gang – de andre foredragsholderne var Lars Monrad-Krohn, en av stifterne av ND og senere stifter av Mycron og Tiki-Data, Rolf Skår, adm.dir. i ND i oppgangen og begynnelsen på nedgangen, og Terje Mikalsen, NDs meget sterkt involverte hovedinvestor.

Rolf Skår (dette var det andre foredraget han holdt siden han gikk av for 22 år siden) sa noe jeg syntes var spesielt interessant: Han fremhevet NDs fokus på selvdrevne grupper og sterke kultur for å ta initiativ rundt utvikling. Kulturen var på mange måter tilsvarende det Apple har vært kjent for og Google er den fremste eksponenten for nå: Voldsom fokus på produktkvalitet og innovasjon. Vanskelighetene for et slikt firma oppstår når man får en utfordring der organisasjonens kultur og verdier – ikke dens arbeidsrutiner, kunnskaper eller teknologi, de kan endres – ikke passer til markedet lenger. De faktorer som hadde gjort ND til en slik fabelaktig suksess virket mot sin hensikt når markedet etterspurte billigere, ikke bedre, datamaskiner.

Det gjenstår å se hva utfordringen for Google kan bli (kanskje kinesisk sensur?) John Sculley forsøkte å endre Apples kultur, men det gikk ikke (et lite kjent faktum er at Microsoft i en episode gikk inn i Apple med $150m for å redde firmaet), og Steve Jobs kom tilbake og trakk på den sammen kulturen inn i et nytt marked i stedet. Problemet for ND var vel at det ikke var noe nytt marked å gå til der man fikk nok betalt for en proprietær arkitektur og software.

Foredraget mitt gikk greit, syntes jeg selv i alle fall, selv om prosjektoren døde midtveis. Det er deilig med en forsamling som man ikke behøver å forklare alle teknologibegrepene for. Og jeg fikk lagt inn en liten reklame for Nøgne Ø, et firma som ikke står tilbake for ND, Apple eller Google når det gjelder fokus på produktkvalitet og innovasjon.

Oppdatering I: Nøgne Øs nettsted er stengt av myndighetene, her er informasjon fra norsk Wikipedia.

Oppdatering II: Bilder fra seansen her.

Internetts og WWWs fødsel

Meget interessant møte i Polyteknisk Forening IT på tirsdag:

18. september kl.1700: The birth and future of the Internet and the World Wide Web
Dave Walden, former manager with Bolt Beranek and Newman and the first programmer on the Internet
Robert Cailliau, co-developer (with Tim Berners-Lee) of the WWW standard
Håkon Wium Lie, CTO of Opera Software and developer of CSS
Terje Mikalsen, IT investor and one of the founders of Norsk Data (discussion chair)

Dave Walden and Robert Cailliau were early developers of, respectively, the technology that became the Internet and the WWW standard for hypertext description and retrieval. In this discussion, they will recount their experiences from the early days of these technologies, what lies behind them, and how they evolved over time. Håkon Wium Lie will comment, giving a perspective on the Internet and the WWW as it has evolved from the early days. Terje Mikalsen will lead the discussion. (The event is co-arranged with the alumni group of Norsk Data – the Norwegian minicomputer company that began operations on September 19, 1967.)

Lyst til å bli styremedlem i PFIT?

(Vår tidligere "annonse" etter ny formann i PFIT var muligens noe ambisiøs, så herved kommer en mulighet til en litt mykere start: Et tilbud til interesserte om å bli med i styret. Tanken er å få inn noen litt yngre medlemmer, som kan komme med friske perspektiver, dra litt lass, og sørge for fornying. I bytte får man interessante diskusjoner og et ikke så galt kontaktnett innen teknologi-Norge.)

Og her er annonsen:

Styret i PFIT har behov for forsterkninger, og ser etter mennesker (gitt styrets nåværende sammensetning, kanskje ikke først og fremst menn i 40-årene) som har tid og lyst til å delta i og forme norsk IT-debatt fremover.

PFIT arrangerer 2-4 medlemsmøter i halvåret. Ansvaret for disse fordeles på styremedlemmene med forkvinnen/mannen vil ha en koordinerende rolle samt ansvaret for kontakten med Polyteknisk Forening sentralt. Etter behov gjennomføres også 4-8 styremøter i året.

Dette er en glimrende mulighet til å etablere et bredt kontaktnett i det norske samfunn!

Er du interessert, eller kjenner noen vi bør ta kontakt med, så ring eller send oss en e-post så snart som mulig!

Ta gjerne kontakt med noen i styret for ytterligere informasjon.

Petter Merok 9303 6969 / petterm@microsoft.com
Lasse Hem 9300 5019 / hem@sintef.no
Eirik Newth                    eirik@newth.net
Torbjørn Berger 4540 1453 / tjb@norconsult.no
Kirsti Kierulf 9719 1128 / kirsti.kierulf@accenture.com
Trond Heier 9704 4544 / trond.heier@linpro.no
Espen Andersen 4641 0452   / self@espen.com 

Se også www.espen.com/pfit/ for en oversikt av hva vi ønsker å være, en liste over tidligere møter, og annet.

Med andre ord, har du lyst, har du muligheten – send en "søknad" (en epost holder lenge, eller ring et styremedlem) og fortell litt om hva du mener PFIT bør ta opp – gjerne med spesifikke forslag. Vi pleier å få til det meste i møter… 

Jobbannonse: Formann PFIT

Etter snart 10 år (snart 11, faktisk) som formann i PFIT har jeg tenkt å gi plass for nye krefter. Torbjørn Berger, styremedlem PFIT, har derfor forfattet følgende jobbannonse:

Den Polyteknisk Forening gruppe Informasjonsteknologi (PFIT) søker ny forkvinne/mann

Polyteknisk Forening (stiftet 23. juni 1852) er et åpent, uavhengig og tverrfaglig forum for samfunnsdebatt. Vi er fristedet for den gode dialog. Her møtes kunnskaps- og innflytelsesrike mennesker ansikt til ansikt. Vi har i over 150 år vært en uavhengig møteplass preget av integritet og seriøsitet. Som Norges viktigste sivile talestol, er vi i krysningspunktet mellom næringsliv, offentlig virksomhet, kultur og øvrige sektorer i samfunnet. Vårt program viser bredden og dybden i foreningens aktiviteter. Godt forankret i kunnskap og erfaring fra de siste hundre årene er vi opptatt av utviklingen i de neste hundre, ikke bare innenfor landets grenser, men i et globalt perspektiv. Vi har en tradisjon for å ta opp viktige nasjonale og internasjonale temaer av betydning for fremtidig verdiskaping. For mer informasjon, se: www.polyteknisk.no

Etter 10 år som formann i PFIT vil gjerne Espen Andersen overlate vervet til nye krefter.

Espen vil fortsette som styremedlem og gruppen har et stort og erfarent styre slik at energi og initiativ er viktigere enn erfaring fra liknende oppgaver.

Vi er på jakt etter en person som kan påta seg å være pådriver både praktisk og mentalt. PFIT arrangerer 2-4 medlemsmøter i halvåret. Ansvaret for disse fordeles på styremedlemmene men forkvinnen/mannen vil ha en koordinerende rolle samt ansvaret for kontakten med Polyteknisk Forening sentralt. Etter behov gjennomføres også 4-8 styremøter i året.

Dette er en glimrende mulighet til å etablere et bredt kontaktnett i det norske samfunn!

Er du interessert, eller kjenner noen vi bør ta kontakt med, så ring eller send oss en e-post så snart som mulig!

For å underbygge det demografiske mangfoldet i styret, vil vi under ellers like forhold foretrekke personer som ikke er menn i alderen 40-50 år!

Ta gjerne kontakt med noen i styret for ytterligere informasjon.

Petter Merok 9303 6969 / petterm@microsoft.com
Lasse Hem 9300 5019 / hem@sintef.no
Eirik Newth                    eirik@newth.net
Torbjørn Berger 4540 1453 / tjb@norconsult.no
Kirsti Kierulf 9719 1128 / kirsti.kierulf@accenturecom
Trond Heier 9704 4544 / trond.heier@linpro.no
Espen Andersen 4641 0452   / self@espen.com 

Se også www.espen.com/pfit/

Besøk hos Simula Research

Her er et meget interessant PFIT-møte hos Simula Research. Merk at det er påmelding!!! Hjertelig velkommen! 

Mandag 21. mai 2007 kl. 1700-1900: Et møte med Simula Research Laboratory
v/ Aslak Tveito Joakim Sundnes og Kristin Vinje, Simula Research
Møtet holdes i Simulas lokaler i Martin Linges v 17, Fornebu. Se veibeskrivelse med kart.
Simular Research Laboratory er et uavhengig forskningssenter innenfor IKT, med forskning innen nettverk og distribuerte systemer, vitenskaplig databehandling og software engineering, i tillegg til innovasjonsvirksomhet og forskerutdanning. Dette møtet vil gi PFITs medlemmer et gløtt inn i hva Simula Research er, hva de ønsker å bli, og et glimt fra Simulas forsknings- og innovasjonsprosjekter.
NB! Påmelding til sekretariatet innen 21. mai kl. 1200!

PFIT: IT-styring i Telenor

Spennende møte i PFIT: Mandag 26. februar 2007 kl. 1700-1900: Governance – styring og kontroll av IKTJens Nørve
Jens Nørve, Direktør for Samfunnskontakt og forretningsutvikling, Software Innovation Norge
Forberedte kommentarer ved Bo Hjort Christensen og Espen Andersen

Mange store firma organiserer sine IT-tjenester som sentraliserte tjenesteleverandører med formaliserte leveringsavtaler og profesjonelle kundegrensesnitt. På dette møtet vil vi få beskrevet hvordan Telenor gjorde dette over en tre-årsperiode, delvis drevet av tilpasningen til Sarbanes-Oxley-loven. Omleggingen sparer bedriften for mer enn 500 millioner kroner i året, endel av det som et resultat av outsourcing. Hva kan andre store firma – og det offentlige – lære av Telenors eksempel?.

Hjertelig velkommen! Jeg regner med en innsiktsfull diskusjon – ikke minst fordi Bo er der og kan kommentere – og et blikk inn i hvordan flere og flere organisasjoner vil styre sin IT, enten det nå kommer av regler (Eurosox, den europeiske varianten av Sarbanes-Oxley, blir et tema på møtet) eller simpelthen fordi det er en fornuftig måte å organisere seg på. Fremtiden er det serviceorienterte IT-miljø, enten det nå er teknologi eller organisasjonsform det er snakk om. Her er hvordan.

PFIT: NRK og det flermediale

Meget spennende møte i Polyteknisk Forenings IT-gruppe på mandag:

NRK: Fra kringkaster til nettbasert multimediaprodusent
Programdirektør Vidar Nordli-Mathisen, NRK
Landets største medieselskap er inne i en stor omorganisering, med oppløsning av gamle avdelinger og oppretting av nye "flermediale redaksjoner". Prosjekt "Digitalt øysamfunn" kommer som resultat av dramatiske endringer i seervanene de siste årene, og reiser spørsmål som: hvordan vil vi som lisensbetalere merke endringene, og vil NRK satse på samme åpne tilgang til innhold som BBC gjør med sitt "Creative Archive"?

Her er det duket for livlig debatt om hvordan NRK og andre mediebedrifter kommer til å merke endringene i fremtiden, aktualisert av regimeskiftet i NRK, hvor Internett nå er klart definert som det medium og den kanal ting vil utvikle seg mest i.

Stedet er Håndverkeren konferanselokaler i Rosenkranz gate 7 (vis-a-vis Bristol), tidspunktet er kl. 1900, og du er hjertelig velkommen!

IKT-politikk i Polyteknisk

Heidi Grande røysJeg vil gjerne få gjøre oppmerksom på et møte i Polyteknisk Forening som jeg tror kommer til å bli interessant. Tidspunktet er 23. januar kl. 1900, stedet er Håndverkeren konferanselokaler, og tittelen er

Et informasjonssamfunn for alle?
Statsråd Heidi Grande Røys. Paneldiskusjon under ledelse av president Rita Westvik, PF og sekretariatsleder Tore Tennøe, Teknologirådet.
Fornyings- og administrasjonsdepartementet (FAD) presenterer den ferske Stortingsmeldingen om IKT-politikken. Det er første gang noen regjering legger frem en helhetlig melding om alle sider av IT – politikken, herunder IKT i økonomien, offentlig forvaltning, næringspolitikk, forskning, sikkerhet, personvern, kompetanse og inkludering. Heidi Grande Røys vil presentere meldingen. Presentasjonen vil etterfølges av en paneldebatt med Paul Chaffey, Espen Andersen, Morten Søby, Håkon Wium Lie og Jan Tore Sanner.

(Det kan godt være det blir flere paneldeltakere.) Denne Stortingsmeldingen er viktig, og jeg for min del kan godt tenke meg å bruke dette møtet som en anledning til å starte en debatt rundt de stridsspørsmålene som ikke er nevnt i meldingen i noen særlig grad, nemlig spørsmålet om tilgang til offentlig informasjon, spørsmålet om nett-nøytralitet (både for tilgangs- og innholdsprodusenter) og spørsmålet om offentlig bruk av standardiserte formater.

Vel møtt til en forhåpentligvis livlig diskusjon om et emne som er litt for viktig til bare å bil diskutert av teknologier, leverandører og alt for få politikere! 

FAST hos PFIT

Spennende møte i PFIT i morgen, og en utmerket anledning til å bli kjent med oss: 

Mandag 27. november kl. 1900: Søketeknologi
Torgeir Hovden, Senior Director Product Development, Fast Search and Transfer, Oslo.
Søketeknologi utvikler seg med lynende hastighet, og er i ferd med å endre både hvordan vi bruker informasjon og forretningsprosessene for mange store bransjer, som forlagsvirksomhet, underholdning og forskning. FAST er et norsk firma i den verdensklasse både hva gjelder markedsandel og teknologisk utvikling – deres søkemotor brukes av mange av de største firmaene i verden, både hva gjelder omsetning og tilstedeværelse på Internett. Torgeir Hovden er Senior Director of Product Development i FAST, med ansvar for utviklingen av FASTs søkeplatform. Han vil snakke om søketeknologiens utvikling og bruksområder nå og i fremtiden.

For mer informasjon, se PFITs hjemmeside. Alle er hjertelig velkommen (men vi kommer nok til å mase litt om fordelene med å bli medlem)

Truls Frogner

Truls FrognerTruls Frogner er død, 57 år gammel, av kreft. For mange er han nok kjent for boken Lev!, der han skriver om hvordan han opplever det å få en kreftdiagnose, i en form som man ikke overlever. Han klarte å gjøre sin kamp mot kreften til en styrke, og var imponerende i sin evne til å fokusere på det viktige uten å bli verken sentimental eller overdrevent barsk. Han har hjulpet mange.

Man husker jo gjerne de små tingene når noen går bort, og det jeg husker av Truls er en liten ting fra første gang jeg møtte ham, på en sommerfest for Polyteknisk Forening for ca. 6 år siden. Han snakket om hvordan språk utvikler seg, og filosoferte litt over hvordan det kunne ha seg at nesten hver eneste kassadame eller -mann automatisk sier "Pose?" helt likt uten at noen har instruert dem. Og jeg tenkte at her satt det en som hadde evnen til å gjøre seg finurlige refleksjoner om ting som andre ikke hadde tenkt over.

Det er et hyggelig minne av en person man etterhvert ble bedre kjent med, og som det er all grunn til å beundre.

Spennende møte: Stephen Emmott fra Microsoft Research

Nature coverPå tampen av sesongen (nåja, vi var i alle fall ferdig med møtene for i år) har vi fått et ekstra, svært spennende møte i Polyteknisk Forenings IT-gruppe: Microsofts Dr. Stephen Emmott kommer til oss den 23. mai kl. 19 (i Håndverkeren møtelokaler, Rosenkranz gate 7).

Dr. Emmott er direktør for Microsoft External Research Office i Cambridge (England) og var en av aktørene bak forskningsrapporten ’2020 Science’. Denne rapporten, som inspirerte hovedartiklene i et nummer av Nature (bla nedover til "2020 computing") i mars i år, prøver å analysere hvor mulige gjennombrudd innen forskning kan komme i de neste 15 årene. Teamet bak rapporten er en samling av over 30 forskere fra mange ulike fagfelt og har prøvd å gi sitt syn på mulige fremtidige gjennombrudd innen forskning og sansyligheten for hvordan og hvor disse vil komme. Rapporten gir også innblikk i hva som vil kreves av kompetanse hos fremtidens forskere og hva som bør gjøres i dagens utdanningssystemer for å møte fremtidens behov. Ikke overaskende tror forskerne bak rapporten at revolusjonerende fremskritt innen forskning vil komme i skjerpunktet mellom biologi, medisin og computer science.

Det kommer mer detaljer etterhvert – anbefaler sterkt en liten titt på 2020-rapporten (PDF, 85 sider, spennende!) og gleder meg til en livlig diskusjon om hvor vitenskapen kommer til å gå fremover.

(Sånn i parentes bemerket, dette er ganske sentrale spørsmål. Man kan begynne å lure på om det ikke er slik at fysikk mer og mer blir matematikk, kjemi blir fysikk, biologi blir kjemi, og mange av de humanistiske fagene begynner å basere seg på biologi – eller i alle fall evolusjonær psykologi? På den annen side har man jo Heinz Pagels David Bolters gamle tese om at mennesket alltid har skapt sitt selvbilde ut fra de tekniske innretninger som har vært rådende til enhver tid – den rådende teknologien nå er datamaskinen, og derfor ser vi på mennesker som datamaskiner…. Litt vel filosofisk en varm vårdag, men det er jo morsomt å treffe noen som tenker litt stort om hvor vitenskapens utfordringer ligger.)

Vi sees!