Norsk wikipedia runder 100000

Øystein Sjølie i e24 ringte i den anledning for å spørre om hva jeg synes om Wikipedia – og resultatet det finner du her.

Gravsten, ja. Tenk hva man kunne fått hvis Fritt Ord hadde spandert 10 millioner på Norsk Wikipedia i stedet for på cellulosebasert hyllefyll. Kanskje noen flere helt frie ord?

Jeg skrev forøvrig om dette i en artikkel i 2002. Såvidt jeg ser, gjelder de samme argumentene, bortsett fra at man har lært litt mer om hva som får denne typen prosjekter til å fungere – og at lærebøker nok krever en sterkere sentralisert redaksjonell styring enn et nettleksikon. Men det trenger jo ikke stoppe et slikt prosjekt.

PFIT: IT-styring i Telenor

Spennende møte i PFIT: Mandag 26. februar 2007 kl. 1700-1900: Governance – styring og kontroll av IKTJens Nørve
Jens Nørve, Direktør for Samfunnskontakt og forretningsutvikling, Software Innovation Norge
Forberedte kommentarer ved Bo Hjort Christensen og Espen Andersen

Mange store firma organiserer sine IT-tjenester som sentraliserte tjenesteleverandører med formaliserte leveringsavtaler og profesjonelle kundegrensesnitt. På dette møtet vil vi få beskrevet hvordan Telenor gjorde dette over en tre-årsperiode, delvis drevet av tilpasningen til Sarbanes-Oxley-loven. Omleggingen sparer bedriften for mer enn 500 millioner kroner i året, endel av det som et resultat av outsourcing. Hva kan andre store firma – og det offentlige – lære av Telenors eksempel?.

Hjertelig velkommen! Jeg regner med en innsiktsfull diskusjon – ikke minst fordi Bo er der og kan kommentere – og et blikk inn i hvordan flere og flere organisasjoner vil styre sin IT, enten det nå kommer av regler (Eurosox, den europeiske varianten av Sarbanes-Oxley, blir et tema på møtet) eller simpelthen fordi det er en fornuftig måte å organisere seg på. Fremtiden er det serviceorienterte IT-miljø, enten det nå er teknologi eller organisasjonsform det er snakk om. Her er hvordan.

Eposteetikk

God kronikk av kollega Karianne Skovholt i Aftenposten idag, om behovet for en e-postetikk.

Det er alltid slik med ny teknologi, at først brukes den til å erstatte eller automatisere eksisterende rutiner, deretter utvides bruken utenfor det man først hadde tenkt, deretter får man institusjonalisering, med organisasjoner og rutiner basert på den nye teknologien. Parallelt får man en tilsvarende utvikling av styringsmodellen: Teknologi kommer før bruk, bruk kommer før normer, normer kommer før regulering.

E-post idag er firmapost som brukes til mye mer. Vi trenger etikk og normer for dette, men jammen trenger vi bedre teknologi også:

  • diskusjonstråder er en teknikk
  • tagging er nødvendig
  • søk i epost må bli bedre
  • wikier er mye bedre enn tonnevis av eposter frem og tilbake for visse typer epost
  • meldinger må kunne tilbakekalles (så man får færre feilsendinger av privat post)
  • man må kunne spesifisere om noe skal kunne sendes videre eller ikke
  • man må ha tidsbasert sletting (etter at møtet er avsluttet er det ikke interessant å få vite hvilket møterom det var på)
  • man må få kontekstbasert sletting (så man slipper "vi har tekniske problemer", med påfølgende "ikke nå lenger"-meldinger. Hvis man ikke har lest den første, trenger man ikke noen av dem etter at den andre er sendt.)

..og sikkert mye mer. Foreløpig er ikke epost noe mer enn "speeding up the mess," en teknologi som dominerer fordi den er minste felles multiplum.