Et ord til vi kanskje trenger….

Etter PFITs møte i går ble det en liten diskusjon rundt betalte klikk – dvs. at det endel steder i verden sitter folk og klikker på ulike lenker for å få opp antallet hits og dermed øke inntekten for de som får betalt for denslags. Spørsmålet var – hva slags yrkestittel har en slik person, som klikker for penger?
Mitt forslag er klikkør, utledet av «klakkør», som er en person som klapper og ler for å få opp stemningen i en teatersal.
Og dermed er det bare å vente på Språkrådet……

8 byråkrater….

…er i følge en av mine studenter selvforsynt med arbeid.
Dette er en muligens en norsk formulering av Greshams Parkinsons lov («Arbeidet utvides til å fylle den tilmåte tid») eller Parkinsons byråkratilov («Enhver assistent trenger en assistent».)
Med andre ord, skal du ha noe gjort, spark unna til du har 7.