Digital Agenda til frokost

IKT-Norge inviterte til påskefrokost på Litteraturhuset idag – Rigmor Aasrud legger frem “Digital agenda for Norge IKT – IKT for vekst og verdiskaping.”

Min refleksjon (etter møtet, notater nedenfor):

Mye bra i denne meldingen – naturligvis, må jeg nesten si – men det som først og fremst er nytt er at IT-bransjen nå snakker med politikerne (vel, i alle fall med Rigmor Aasrud, som det er mye godt å si om) og blir lyttet til. Jeg savnet større fokus på effektivisering av offentlig sektor – som Aasrud sa etterpå, vi trenger 120000 stillinger innen helse og omsorg fremover, tre hele årskull, og det finnes bare 70000 arbeidsledige i Norge. Min konklusjon er at offentlig administrasjon må krympes. Dette kan digital teknologi legge til rette for, men jeg savner konkrete målsettinger her. Men man har i alle fall begynt å snakke om det – og det kommer en melding om helse og IT fra Jonas Gahr Støre like over påsken. Forøvrig er det positivt at IT-bransjen ser ut til i stadig større grad å snakke med én stemme, noe Per Morten Hoff og IKT-Norge nok kan ta sin del av æren for (og som jeg etterlyste som et bransjetiltak i rapporten om norsk IT-bransje i fjor.)

Her er mine notater:

Les videre

Mens vi venter på en boklov

Heinlein-face.jpgJeg så dette sitatet fra den amerikanske science fiction-forfatteren Robert Heinlein fra et Boingboing-innlegg. Det er så bra at jeg har oversatt det, med adresse til den norske forlagsbransjen og kulturlivet forøvrig:

Visse grupper i vårt land har fått for seg at hvis en person eller en organisasjon har tjent penger på borgerne i endel år, så er staten og domstolene forpliktet til å sørge for at denne inntjeningen garanteres, selv om omstendighetene har blitt endret og en slik garanti ikke er i offentlighetens interesse. Denne merkelige oppfatningen er ikke basert på lov eller sedvane. Verken individer eller organisasjoner har noen rett til å forlange at historiens klokke skal stoppes eller skrus tilbake.

Originalen nedenfor:

Les videre

Kronerulling for ME-forskning!

imageME – også kalt kronisk utmattelsessyndrom – er en forferdelig sykdom: Jeg pleier å si at den tar ikke livet av deg, men den tar livet ditt. Dessverre er symptomene såpass vage og årsaksforholdene så lite kjent at både behandling og forskning nedprioriteres, mange leger har fordommer mot sykdommen (“vi vet ikke hva det er, så det er sikkert noe psykisk”,) og nettopp ME-pasienter er jo de som minst er i stand til å kjempe for sin sak, siden de er så slitne. Som far til en ME-syk datter har jeg mange ganger vært fortvilet over hvor lite som gjøres, og i hvilken grad de syke (og tildels deres pårørende) mistenkeliggjøres og blir sendt som kasteballer i et helsevesen ute av stand til, og tildels uten interesse for, å hjelpe dem. Men det går langsomt fremover – og man blir mer og mer sikker på at dette er en autoimmun sykdom. Ola Didrik Saugstad, Norges mest siterte barnelege, sier at ME kommer til å ha den samme utvikling som magesår, som ble sett på som pasientens feil (stress, krydret mat) inntil to leger, Robin Warren and Barry J. Marshall, påviste at det dreiet seg om en bakterieinfeksjon.

To leger ved kreftavdelingen på Haukeland sykehus har hatt oppsiktvekkende resultater ved å behandle ME-pasienter med Rituximab, en medisin som brukes mot visse krefttyper som f.eks. leukemi. De trenger nå å gjennomføre en studie med 140 pasienter. Dette er, meg bekjent, den første solide forskningen på medisinering av ME – medisinen finnes, dette er en skikkelig, dobbeltblind utprøving. Dessverre ble ikke deres søknad tilkjent penger, selv om den ble betraktet som meget solid.

Maria Gjerpe (www.mariasmetode.no) har startet en kronerulling for å støtte legene ved Haukeland sykeshus til å få gjennomført denne undersøkelsen. 7 millioner kroner trengs, og man kan gi på ulike måter:

  • ved å sende en sms til 2377 – sender man “MEANDYOU 200” til 2377, så gir man 200 kroner
  • ved å gå til Facebook-siden deres og gi derfra
  • betale direkte til konto 24800845633
  • eller ved å gå til hjemmesiden deres for å lese mer og se andre måter

Du finner en reportasje om dette her, og denne videoen med Maria forklarer litt om bakgrunnen, med gjesteopptredener av Ola Didrik Saugstad, Erna Solberg og Laila Dåvøy:

ME har altfor lenge vært en sykdom der kvakksalvere og diverseterapeuter av mange slag har fått herje fritt. Rituximab og lignende medisiner kan være løsningen for i alle fall noen som har denne sykdommen. Gi så det monner – dette er både god medisinsk forskning og et meget enkelt samfunnsøkonomisk regnestykke!

Tversover Consulting AS

image

Herved erklærer jeg mitt konsulentselskap, Tversover Consulting AS, organisasjonsnummer NO 999 607 489 MVA, for offisielt åpnet. (Jeg har naturligvis hatt firma før, siden 1986 faktisk, men fremover blir det altså TC som gjelder.) Tversoverconsulting.com og tversoverconsulting.no er sikret, foreløpig uten innhold, men det kommer etterhvert. Aktiviteter blir foredragsvirksomhet, rådgivning innen teknologistrategi, teknologiledelse, e-business, undervisningsteknikk og –teknologi, og annet som gjør meg smart, rik eller begge deler.

image

Virksomheten er som alltid avhengig av tilgjengelig tid, så logo, lokaler, medarbeidere, pressemeldinger, børsnotering og annet får komme etterhvert. Men disse bildene (tatt av J.M.R.Andersen) er jo et utgangspunkt. (Mansjettknappene har min kone kjøpt på Snella og Petronella, med selvkomponert tekst.)

image

I en av mine favorittartikler, Malone & Rockart’s “Computers, Networks and the Corporation” fra Scientific American’s spesialutgave om Communications, Computers and Networks (1991), introduseres begrepet “intellektuelle leiesoldater” (intellectual mercenaries) – uavhengige eksperter som tilbyr sin kunnskap hvor som helst i verden ved hjelp av digital teknologi. Artikkelen var fremsynt – og det slår meg at jeg har faktisk vært en intellektuell leiesoldat siden midten av 90-tallet, uten at det har gitt seg formelt uttrykk. Jeg registrerte riktignok intellectualmercenaries.com så snart det var mulig, men det firmaet får vente til Tversover Consulting blir multinasjonalt. Og det kan jo skje rett som det er…