De digitale nerdelovene

Teknologi endrer vårt samfunn i rekordfart. Denne endringen drives av noen grunnleggende nerdelover som kan hjelpe ledere å forstå hvorfor det haster, og i hvilken retning utviklingen går.

Silvija Seres, President Polyteknisk Forening
Espen Andersen, Førsteamanuensis, Handelshøyskolen BI og Førsteamanuensis II, Institutt for Informatikk, Universitetet i Oslo

Internett-pioneren Marc Andreessen sa i 2011 at “software spiser verden”: Alle næringer endres av data, alle selskaper blir dataselskaper, og den enorme prisingen og lønnsomheten de nye store internettselskapene oppnår er godt begrunnet i deres verdiskapning. Mange tradisjonelle næringslivsledere er refleksivt skeptiske og ser en boble i den digitaliseringsdrevne veksten.

For datafolk – nerder, om du vil – er  denne ”nye veksten” og dens svimlende fart opplagt, nærmest gammelt nytt. De forstår hvordan teknologien muliggjør en ny virkelighet som før var dyr og kompleks; robotisering, kunstig intelligens, skytjenester, delingsøkonomi, og virtuell realitet, for eksempel. Deres digitale instinkter bygger på noen grunnleggende nerdelover.

Disse ”nerdelovene” er stort sett erfaringsmessige observasjoner som har vist seg å stemme i den digitale verden. De er nyttige å få med seg, fordi de hjelper å forstå de dramatiske endringene i våre næringer og vårt samfunnsliv. Her er noen av dem:

Les videre

Notater fra IT-ministermøtet i PF

(Andre steder: Video på blip.tv, notater og foiler hos Teknologirådet.)

Hovedinnlegg:

Rigmor Aasrud – minister for det meste av administrasjon og teknologi og fornying og så videre innen statsapparatet – snakket om "en ny digital dagsorden". Regjeringens viktigste arbeidsoppgave er full sysselsetting, Norge har sluppet unna det verste finanskrisen, men spørsmålet er hva man skal gjøre etter oljen. Og det er der IKT-politikken kommer inn – siden IT er en viktig innsatsfaktor for sysselsetting, næringsutvikling og en sterk og god offentlig sektor.

IKT-politikken er idag vevd inn i de fleste sektorpolitiske områdene. De to viktige aspektene ved IKT blir å styrke IKT-næringen og IKT-kompentansen, samt å utnytte IKT innen offentlig sektor. Mye indremedisinsk innen IKT-politikk i det siste: Difi, bredbånd, eID, deretter IKT i administrasjonen, IKT i tjenester. Forenkling og effektivisering viktig, for vi kommer til å mangle hender innen offentlig sektor i fremtiden.

For IKT-næringen blir det viktig med infrastruktur, IP-vern, og næringspolitikk generelt. Bærekraftig utvikling viktig, både ved bruk av IT og innen IT.

For forvaltningen blir det viktig å skape et digitalt førstevalg – at man skal kunne løse det meste fra sofaen. Dette fordi man må frigjøre arbeidskraft for å møte eldrebølgen. Skal vi opprettholde samme standard i helsetjenesten som vi gjør nå må vi ha 120.000 nye årsverk innen helsesektoren. Altinn har betydd 45 millioner færre skjema siden 2004. Nå må man også digitalisere arbeidsprosessene som ligger bak i større grad. Skatteetaten har spart 800 årsverk på digital, forhåndsutfylt selvangivelse. Kanalvalg for offentlig kommunikasjon har stor betydning for kostnadsvekst i offentlig sektor.

Deling av offentlige data har stort verdiskapningspotensiale, men mange ting må oppklares, primørt rundt distribusjon. Vanskelig å finne balansen mellom opphavsrett, innovasjon og personvern. Norge bør kunne få til noe her, vi er allerede verdensledende på teknologibruk.

Bredbånd: Vi er på verdenstoppen – 3 av 4 har, nesten alle kan få, men det er behov for større kapasitet. Dette fortsetter, markedsaktører bygger der det er mulig, så kommer offentlige støtteordninger. Markedsaktørene dekker nå 95%, man hadde trodd det skulle være mye mindre.

Regjeringen inviterer til en bred dugnad rundt dette – den nye digitale dagsorden.

Utfordrere:

Leif Aanensen fra Datatilsynet: Spørsmål: Hva med den personifiserte offentligheten. Hvis vi ser på offentlige postlister – som et resultat av et ønske om mer offentlighet. Men mange mennesker opplever dette som vanskelig, siden mye offentlig kommunikasjon blir tilgjengelig og søkbar. Idag tidsbegrenser man, men problemet er datainnhøsting, spesielt fra land utenfor Norge. Svar: Vanskelig å sette seg ut over offentlighetsloven, og ser dilemmaet, men viktig å ta inn personvern på et tidlig tidspunkt. Også et problem at det offentlige er mange ulike enheter, og krysskobling blir mulig hvis man ikke har personvern. Må balanseres opp mot den gjennomsiktighet man vil ha. Spørsmål: Skattelister? Svar: Rimelig at inntekt legges ut, men man bør begrense massetilgang ved f.eks. at man må taste inn bokstaver som blir vist.

Spørsmål: Signalspaningsloven (FRA-loven) i Sverige – store deler av norsk internett-trafikk går gjennom Sverige. Svenskene har bedre kontroll på oss enn de har på sine egne innebyggere. Svar: Tror noe kommer i Sverige ifb valget.

Spørsmål: Personvern som designkriterium – følg det opp!

(pause)

Hege Skryseth fra Microsoft: Spørsmål: Berømmer initiativene – men hva blir de neste praktiske stegene. Svar: Trenger de gode hodene og de praktiske løsningene fra IT-bransjen – og kanskje det kan gjøre noe med bransjen. Den er for eksempel meget fragmentert i hva den forsøker å fortelle meg… FAD skal være pådriver, men vi har også 430 kommuner, ønsker å ta en rolle som motivasjonsfaktor til samordning også der. Spørsmål: Hvordan opplever du at resten av regjeringen står bak det i dette initiativet? Svar: Det kommer nok, med behov for å komme tilbake til handlingsregelen og med arbeidskraftbehovet i offentlig sektor. Samt at vi skal ha fora med næringen – men kanskje mer målrettet enn før. Spørsmål: Har dere midlene til å gjennomføre politikken? Svar: Krevende å finne løsninger, men mange etater har vist at det går an å få til noe innenfor budsjettene sine – Lånekassen, for eksempel, tok ned 1.5m telefonhenvendelser med 2/3. Spm: Når kommer eID? Svar: Når vi har en løsning som er sikker nok til at vi kan bruke den. Spm: Hvordan spille inn gode ideer? Svar: Eposten er tilgjengelig, og dessuten har vi jo samarbeidforarbeid.no.

Audun x Zaitsev, leder i Shortcut, en liten bedrift innen applikasjonsutivkling. Spørsmål: Utfordring – vi ønsker fri og ulisensiert tilgang til offentlige data – et API. Vi trenger rådataene, i maskinlesbar form. Vi skal kunne skrive programmer som henter de dataene og som vi kan bygge på. Ingen restriksjoner på bruk! Svar: Vi mener fri tilgang til data i hovedsak, så langt det er mulig. Spm: Er det lov å tjene penger på noe som er gratis? Svar: Ja, det skjer idag. Men problemer rundt åndsverk og personvern. Men grunndata fra det offentlige er det lettere å finne løsninger på. Spm: Hva med idekonkurranser? Bruk i undervisning? Svar: God ide. Også for skoleverket. Spørsmål: Offentlig utviklet kildekode bør være tilgjengelig – som f.eks. reiseregningen.no – bruk ikke bare verktøyene, men legg også koden åpen. Svar: Ser den, men den invitasjonen går begge veier.

Mitt inntrykk: Rigmor Aasrud er en komparativ tungvekter som FAD-minister. Hun snakker rett ut, har politisk gangsyn, og kan nok teknologi til å skjønne hva som er viktig og hva man skal styre unna. Dette ser bra ut, synes jeg. Svarer godt for seg, uten å henge seg opp for mye i detaljer.

PFIT-møte med IT-ministeren

image

Herved en invitasjon til årets første PFIT-møte – denne gang med den statsråden som mer enn noen annen har ansvar for IT i Norge.

16. febuar 2010 kl. 17.00 – 19.00 Hva vil IT-ministeren
Sted: Hotel Bristol.
Regjeringens nye IT-minister – fornyingsminister Rigmor Aasrud – har rundet 100 dager på kontoret. Hva vil hun? Hva er visjonene? Og hvilke utfordringer står Norge overfor? I samarbeid med Teknologirådet inviterer vi til et interaktivt møte med programmet:
1630 Forfriskninger
1700 Rigmor Aasrud: "En ny digital dagsorden for Norge" (se denne artikkelen i Computerworld)
1730 Hvilke saker bør IT-ministeren ha på blokka? Ønsker og utfordringer fra Leif Aanensen (Datatilsynet), Hege Skryseth (Microsoft Norge) og August Z. Flatby (Shortcut)
1830 Åpen spørretime med IT-ministeren
1900 Slutt
Møteleder: Tore Tennøe, Teknologirådet og PF Informasjonsteknologi.
Påmelding her innen mandag 15. februar kl.12.00.

Vel møtt! (og det er gratis adgang, men et medlemsskap i Polyteknisk Forening må jo betraktes som en utmerket investering!)

PF-møte om medier og makt

Interessant diskusjon om medier og makt i Polyteknisk Forening 26. januar, ledet av Janne Log, og med Kjell Aamot, Vibeke Holth, Ketil Wiedswang og Elisabeth Skarsbø. Jeg fikk ikke dette med meg, men nu i disse multimedietider er jo ikke det noe problem. Litt skuffet over at panelet ikke gikk inn på hvordan nettpublisering endrer dialogen mellom leser og journalist, samt rollen sosiale medier spiller. Fortsatt masse papirtenking ute og går, særlig fra Elisabeth Skarsbø, som holder Kjell Aamot implisitt ansvarlig for Internett.

 

(Og takk til Tor Torgersen, hvis epost av en eller annen grunn havnet i spam-filteret.)

(Krysspostet til min blogg i Aftenposten.)

Trenger vi realister og teknologer for å få til innovasjon?

Dette er et av temaene på Polyteknisk Forenings møte om innovasjon den 14. oktober, i forbindelse med Oslo Innovation Week. (Hvis du ikke har meldt deg på, så gjør det snarest.) Min jobb er å innlede til en av de fem diskusjonene – og jeg hadde tenkt å begynne her.

Jeg fikk dette temaet rett opp i fanget – en av ulempene med å gå av som formann i PFIT er at jeg nå får oppgaver i stedet for å dele dem ut, og jeg kan jo ikke akkurat klage over at vi har en initiativrik formann.

Men sånn til å begynne med: For meg har det lenge nærmest vært et aksiom at matematikk er essensielt og at teknologikunnskap er viktig, samt at Norge produserer for lite av begge deler, noe som kan bli en alvorlig hemsko i en verden der innovasjon heller enn priskonkurranse er eneste farbare vei fremover. Med andre ord: Vi trenger realister og teknologer, eller i alle fall realkunnskap og teknologiforståelse. Det er for eksempel et faktum at en nasjons økonomiske vekst er positivt korrelert med andelen unge som tar ingeniørutdannelse, i hvert fall i en viss fase – bare se på Kina og etterhvert India.

På den annen side: India har massevis av ingeniører, men beskyldes ofte for å mangle innovativ evne – indiske ingeniører, påståes det, må bli fortalt hva de skal gjøre, og så gjør de det. Hvis du ikke forteller dem nøyaktig hva som skal gjøres, kommer det en epost med "please advise" – og har de først fått beskjed, fortsetter de å gjøre den jobben du har satt dem til selv om det burde være klart at den ikke lenger er nødvendig, eller kanskje til og med kontraproduktiv. (Bare så det er sagt, jeg tror ikke helt på denne fremstillingen, men den er ikke uvanlig å høre i blant norske teknologer).

Med andre ord, det vi trenger, er smarte mennesker – og det er ikke nødvendigvis ingeniører og folk med realartium. Du trenger ikke differensialligninger for å lage Funcom eller Komplett.no, det holder med initiativ og tastaturerfaring fra gutte- eller jenterommet.

Jeg vet ikke helt. Dette argumentet høres ut som en uønsket utvikling kamuflert som en fordel: Det letteste er å outsource alt til India eller andre billige steder, unntatt innovasjon, for det får de ikke til, stakkars. Innovasjonen kan vi i stedet gjøre her i det rike Vesten, der vi er nær markedene og ser behovene, og så kan selve implementeringen overlates til de flittige men akk så fantasiløse indere. Vi nordmenn (og amerikanerne) er jo så innovative – og dessuten er villigheten til å betale for innovasjon mye større enn for produksjon. Ergo må avanserte vestlige industristater fokusere på innovasjon for å overleve. (At en stor del av de virkelig spennende nye firmaene i Silicon Valley startes av indere får heller være – de gjør det i alle fall i Vesten.)

Det som er helt sikkert, er at vi trenger smarte folk for å få til innovasjon. Tidligere har man funnet disse menneskene blant ingeniører og programmerere, men det var den gangen de smarteste i klassen dro til Trondhjem for å synge Teodor og være med i linjeforeninger. I dag går de med gode karakterer inn i en ikke altfor lys fremtid som journalister. Kan det være så enkelt som at det ikke er teknologikunnskapen, men hjernekraften vi trenger, og at assossiasjonen med teknologifag er et historisk sammentreff?

Hvis det stemmer, vil vi kanskje, etterhvert, si at vi trenger flere journaliststudenter for å få til innovasjon? For tiden er det medier og kommunikasjon som trekker de store kullene (selv om dette nok er i ferd med å gi seg), og jeg er overbevist om at mange av disse vil være svært innovative, om ikke annet så for å skaffe seg et levebrød i trange pressetider.

Man trenger heller ikke være spesielt innovativ selv om man har gammel realistbakgrunn. Her forleden snakket jeg med en teknologisk orientert person i Posten, og spurte det spørsmålet jeg alltid stiller såsnart jeg får sjansen: Hva er årsaken til at postbudet ikke tar med seg posten – eller, rettere sagt, bare bærer brev ut, ikke samler dem inn (slik postbudet gjør i USA). Vedkommende forklarte at det var fordi innsamling og utkjøring av post var to forskjellige prosesser, og skulle man gjøre en slik endring, ville Posten måtte forandre på alle sine rutiner (eller, om du vil, sin teknologi.)

Nå tror ikke jeg det trenger å være slik – det er ikke noe i veien for at postbudet tar med seg brev og ganske enkelt dumper dem i nærmeste postkasse, med minimal disrupsjon av eksisterende rutiner. Men poenget er ikke at dette lar seg gjøre, men at Posten oppfatter innovasjon som endringer – optimalisering, om du vil – innenfor sin eksisterende teknologi. Dette er et teknologiperspektiv, heller enn et kundeperspektiv. Det faktum at kundene ville fått bedre service og antakelig brukt Posten mer om det var lettere å poste ting, får så være. Rør ikke mine sirkler!

Er det kanskje slik at for visse typer innovasjoner trenger vi teknologer og realister, og at for andre kan de være en begrensning? Hvor skal vi i så fall trekke grensene?

Teknologitvikling går i faser: Når en teknologi er ny, er det funksjonalitet det konkurreres på. og produktutvikling som gjelder. Etterhvert begynner konkurrerende produkter å ligne hverandre – dette kalles et dominant design, og da går man over i en annen fase, der det er ytelse som gjelder – mitt produkt er akkurat som ditt, bare raskere/bedre/billigere og så videre. Gradvis skifter man over fra produktutvikling til prosessutvikling, får ned kostnadene og øker påliteligheten og fleksibiliteten i produksjonen. Bransjen konsolideres, og en stabil fase inntrer, muligens avbrutt av nye innovasjoner, gjerne disruptive.

For meg ser det ut til at vi trenger teknologisk kunnskap med matematikk i bunnen for raskt å forbedre innovasjoner såsnart de er gjort – men vi trenger et bredere perspektiv, skapt gjennom et levd liv og våken observasjoner og assosiasjoner heller enn i klasserommet for å få til de litt spenstige innovasjonene, de som endrer ting enten ved å ta en teknologi til et marked den aldri har vært før eller ved å gjøre noe på helt nye måter. Det er ikke vanskelig å finne folk med teknologi- og realistbakgrunn som har gjort dette også, men de er på ingen måte alene.

Og det var så langt jeg kom i mine funderinger. Jeg vet det kommer folk til dette seminaret som mener matematikk ikke bare er et pluss, men helt nødvendig for innovasjon – at matematikken er gymnasitkk for hjernen som gjør deg smartere til det meste, og med det mer innovativ. Av og til lurer jeg på om jeg mener det selv. Men sikker er jeg ikke. Og diskutere det vil jeg.

Vi sees på onsdag, i Håndverkeren!

Innovasjoner vi kan tro på…

image

14. oktober er det tid for et annerledes og interessant møte i Polyteknisk Forening IT: En diskusjon rundt innovasjon med fire innledere. Starten går med en liten matbit klokken 15, og etterhvert blir det diskusjon – en "multiworkshop" – over disse 5 temaene (sånn ca. frem til kl. 1800):

 • Kunnskapstriangelet – høyere utdanning, forskning og innovasjon – en ny plattform for økonomisk vekst i Norge? (Tore Taraldsvik)
 • Hva kan vi få til med offentlige data? (Christine Hafskjold, Teknologirådet)
 • Hva er drivkreftene i offentlig innovasjon – og hvordan får vi til Altinn? (Kirsti Kierulf, Accenture)
 • Preferanser i IKTpolitikken: Gir det mer eller mindre innovasjon? (Petter Merok, Microsoft)
 • Trenger vi realister og teknologer for å få til innovasjon? (Espen Andersen, BI)

Tanken er å ha uformelle diskusjonsgrupper rundt dette, med bruk av avstemningsverktøy og oppsummering til slutt. Samt at dette skal bli en møteform som vi kommer til å gjenta med ca. et års mellomrom. Du finner fullstendig invitasjon her, og påmelding skjer til randi@polyteknisk.no (eller, for all del, til meg også.)

Håper å se deg der!

Kirsti Kierulf ny leder PFIT

image Jeg har vært formann i Polyteknisk Forenings IT-gruppe siden 1996 (ble faktisk først formann og så medlem) – og de siste årene har jeg forsøkt å få avløsning. Ingen bør være formann i noe som helst så lenge. Problemet har vært å finne noen med visjoner og kontakter og ikke minst lyst til å ta jobben.

Nu er det i boks, og jeg er svært fornøyd med at Kirsti Kierulf tar over som leder for PFITs styre. Kirsti har en sammensatt bakgrunn innen teknologi og entreprenørskap og er nå direktør for kunnskap og innovasjon i Accenture. Hun har mange ideer om hvordan teknologibasert innovasjon skal komme på kartet her i Norge, er en energisprøyte som har dratt igang en innovasjonlab for søketeknologi som et samarbeid mellom Accenture, Microsoft og Avanade, og har evne og vilje til å drive PFIT til nye høyder.

Selv fortsetter jeg som styremedlem og kommer til å holde liv i websiden, samt etterhvert flytte den inn under PFs sentrale nettsider.

Og med det – send forslag til nye spennende møter og temaer til Kirsti eller til andre medlemmer i styret, eller legg dem inn som kommentarer herunder. Vår gjennomføringsprosent er høy hvis forslagene er konkrete (inkludert foredragsholder(e) og ligger i et svært bredt definert skjæringspunkt mellom IT og samfunn. Alle forslag mottas med takk!

NRKBeta i Polyteknisk Forening

Her er et møte jeg gjerne anbefaler. PFIT har tidligere hatt Eirik Solheimpaneldebatt der NRKBeta kom opp, som en viktig del av (etter mitt skjønn, den viktigste delen) av NRKs satsing på fremtidige distribusjonsformer:

NRKbeta.no – en sandkasse for nye medier
12. mars 2009 19:00 – 21:00 – HÅNDVERKEREN

Hva er konsekvensen av den ”sosialiserte web” – web 2.0. Hvordan påvirker det kreatørene og brukerne av media i Norge.

Hovedinnlegg ved Øyvind Solstad, nrkbeta

Fulgt opp med et panel av skeptikere og entusiaster!

I panelet bl.a. Lars Georg Teigen, Second Brain, og Ragnhild Kristine Olsen, BI.

Møteledere: Jørn Jøntvedt og Birgit H. Jevnaker.

Påmelding på PFs webside.

Georg Apenes hos Polyteknisk Forening 3. februar!

Her er et møte som er grunn god nok til å melde seg inn i Polyteknisk Forening: Et plenumsmøte med Georg Apenes over temaet: Personvern – vinner vi slag men taper krigen?

Forberedte kommentarer fra divisjonsdirektør Camilla Stoltenberg, Folkehelseinstituttet, professor Jon Bing, Senter for rettsinformatikk, UiO, og avdelingsdirektør Rune Fløisbonn, Kripos, deretter åpen debatt.

Mer informasjon og påmelding finner du her.

Oppdatering: Sånn a propos, idag er Data Privacy Day.

Frokost med Bjørn Olstad

Herved en invitasjon til et fellesarrangement mellom FAST (Microsoft), Accenture, Avanade (et joint venture mellom Microsoft og Accenture) og Polyteknisk Forenings IT-gruppe:

image Lett julefrokost med et noe mer substansielt foredrag med Bjørn Olstad, CTO FAST.

Sted: FAST Innovation Center on Microsoft Enterprise Search, Torggt. 2-4-6, Oslo
Tidspunkt: 12. desember kl. 0830-1000
Påmelding: (Innen 9. desember) til Elin Stefansdottir, Accenture, epost elin.stefansdottir@accenture.com

Når en bedrift tar i bruk søketeknologi, skjer dette på en helt annen måte enn når en privatperson søker på Google: Google sorterer sine søkeresultater ut fra popularitet – noe forenklet kan man si at øverst kommer de sidene som har flest pekere til seg. Men en bedrift som lar sine medarbeidere – eller sine kunder – søke i sin informasjon, har helt andre kriterier for hva som skal vises frem.

Søketeknologi er i rivende utvikling, og Bjørn Olstad er en av de som står fremst i dette i Norge. I tillegg er han en glimrende foredragsholder.

Hjertelig velkommen!

Norsk teknologi til neste år

Jeg har hatt endel samtaler i det siste med ulike mennesker innen norsk software- og IT-tjenestebransje – det er meget å tenke på for tiden. Man står overfor nye utfordringer, og jeg forsøker å samle tankene litt rundt hva de neste store spørsmålene blir for denne store men lite synlige delen av norsk næringsliv. Hva er de mest presserende spørmålene?  Her er er mine kandidater, er det noen som har andre forslag?

 • Kommersialisering i en tjenestearkitektur. Vi går fra innstallert software og lisenser mer og mer mot en tjenesteverden, enten programvaren nå er fritt tilgjengelig (og tjenestene består av konsulenter) eller vi snakker tjenester levert på abonnementsbasis rett over nettet. Hva vil kommersialisering av software (noe vi tradisjonelt ikke er gode til her i Norge, det blir litt for lett å gjøre konsulentselskap ut av ting, heller enn å lage noe skalerbart) si i en slik verden?
 • IT-bransjen og finanskrisen. Nedgangstider er ofte sporen til innovasjon (se artikkel fra Wired), både fordi endel mennesker blir ledige til å gjøre noe annet enn å skuffe inn penger og fordi bedrifter får sterkt press på seg i retning av endringer. Jeg tror vi kommer til å se endel endringer i IT-bransjen – f.eks. mer offshoring til fjerne strøk, mer bruk av tjenestebasert software (om ikke fordi det er billig, så fordi det gjør noe med en bedrifts eiendeler og dermed øker ROI), mer bruk av gratissoftware og mer bedriftsbruk av forbrukerteknologi og forbrukerløsninger.
 • Søketeknologi som basis. Søketeknologi har et mye bredere bruksområde og er i ferd med å endre vårt forhold til informasjon, både fra et resultatperspektiv (se f.eks. denne artikkelen fra Microsoft Research og hvordan selvdiagnose med søkemotor gør at vi føler oss sykere) og fra et teknisk perspektiv (se New York Times Topics – en featuretjeneste satt sammen bare med søkemotor). Norge har idag en rekke bedrifter som enten lager eller selger tjenester basert på søketeknologi – hvordan kan dette utvikles videre?
 • Sikkerhet, privatliv og intellektuelle eiendeler i en Web 2.0 verden er noe jeg har slitt litt med en stund. Det er nokså klart for meg at eksisterende sikkerhetspraksis ganske enkelt ikke fungerer i dag – man har altfor enkle sikkerhetsmodeller rundt. f.eks. tilgang til informasjon eller identifisering av roller. Privatliv er noe alle må lære seg å beskytte – og andres tilgang til og rett til å bruke egen informasjon er i beste fall uavklart. Her er det mye å gjøre for softwarebransjen, bl.a. rundt løsninger for rollebasert sikkerhet og tilgangsrutiner knyttet til det enkelte informasjonsobjekt.

Det begynner også å bli tid for å tenke på vårprogrammet for PFIT – denne listen er jo en begynnelse. Jeg kan allerede nå avsløre at vi ligger an til et møte med Georg Apenes, som har litt å si om personopplysninger i vår digitale hverdag. Men det burde jo blir flere møter enn dette….forslag?

Innovasjons- og forskningspolitikk

Møte i PFIT i ettermiddag, med den noe kronglete tittelen "Sosialliberale perspektiver på innovasjons- og forskningspolitikk". Møtet arrangeres sammen med med Liberalt Laboratorium, og her er programmet:

16:30 – 17:00: En matbit.
17:00 – 17:45: ”Tjenesteinnovasjon for fremtidig verdiskaping – foreløpige tanker om virkemidler”
Katja Hydle (Seniorforsker ved Sintef og Ph.D.-student på BI)
Kommentator: Inge Jan Henjesand (tidligere rektor og prorektor ved BI, leder for næringspolitisk avdeling i Abelia)

18:00 – 19:30: ”Kan et liberalt demokrati støtte grunnforskning?”
Silje Ambø Langvatn (Stipendiat, Senter for vitenskapsteori, Universitetet i Bergen)
Eiendomsrettigheter i kunnskapsøkonomien
Rune Foshaug (Seniorrådgiver i Abelia, NHOs forening for kunnskap og teknologi, og prosjektleder i Liberalt Laboratorium)
Kommentator: Espen Andersen, BI og PFIT

Hvis du har lyst til å komme – ring Rune Foshaug på tlf. 951 42 636.

Journalister og sosiale medier

Kristine Löwe fra journalisten.no ringte og lurte på om Polyteknisk Forenings IT-gruppe kunne tenke seg å komme på et seminar om hvordan journalister og andre skribenter og informasjonsforbrukere kan benytte det sosiale nettet.

Og etter å ha sett på programmet, som inkluderer Kristine, Colin Meek, og Vampus),  kunne jeg ikke se noen grunn til ikke å legge dette ut på PFITs hjemmeside. Seminaret finner sted på Håndverkeren, kl. 10-16 (ca.) den 25. oktober. Pris kr. 250 pr. snute og påmelding her.

Vel møtt!

Inspiration to Innovation: From Norway with love

…is the title* of a seminar run by Accenture, FAST, iAD and the Polytechnic Society of Norway held on October 15, 12:00-15:00  at FAST’s offices in Torggata 4-6-8. The seminar is open to members of PFIT, and otherwise for people who work with taking Norwegian technology companies abroad.

The following speakers will take part in a round table discussion

Silvia Seres, VP Services Development, FAST
Allan Bjørnstad, CTO EMEA, Tandberg asa
Kirsti Kierulf, Director of Knowledge and Innovation, Accenture Norway
Jennifer Vessels, CEO, Next Step

Lunch will be served. If you want to participate, kindly send an email to Kirsti Kierulf at kirsti.kierulf@accenture.com.

*Jada, denne bloggen er vanligvis på norsk. Men siden seminaret er på engelsk, er teksten på engelsk.

Spill i PFIT

Noen kjappe notater fra møtet om dataspill i PFIT:

Inger Johanne Bakken, SINTEF: Spillavhengighet

Undersøkelse om spilleavhengighet – 3000 respondenter, Klar forskjell mellom folk som bruker mer enn 4 timer til dataspill pr. dag: Andre reagerer, helsen er dårligere (uklart om dette er årsak eller virkning), og en tredjedel synes at spillingen går ut over skole eller jobb. Det er de yngste, primært gutter, som spiller mest.

Jo mer dataspill, jo dårligere søvnkvalitet og mer depresjon/nedstemthet. Summarisk: De fleste spiller dataspill, mindre enn en time hver dag. En liten gruppe, primært unge enslige menn med dårlig helse, spiller mye mer.

67% av nordmenn har bredbånd og 85% har brukt Internett siste tre måneder. 1% kan regnes som avhengige (5+ svar ja på spm om avhengighet), 5,2% i risikosonen (3-4 ja på spm om avhengighet.) Igjen sammenheng mellom høy internettbruk og ulike problemer med søvn, depresjoner og lignende. De som ikke har problemer med Internettavhengighet tender til å bruke nettet til mange forskjellige ting, dreiet mer mot underholdning.

Men: Tallene viser at det er ikke sammenheng mellom Internettavhengighet og mye spill (men kan være et problem med at spillere kanskje ikke definerer det å spille online med å være på Internett. Heller ingen sammenheng mellom Internett og pengespill.

Nesten 25% av unge gutter og 15% av unge jenter har indikasjoner på Internettavhengighet.

Morten Dæhlen, IFI: Creating computer games

Begynte å jobbe med rask visualisering av store datamengder. Fikk en student som var interessert i seilflyving, laget et spill om det, bruker det til å "seile" der de ikke har vært. Nå involvert i spillet World Beside, UiO utdanner nå spillutviklere og designere.

Fagområdet er en blanding av Social Networking (Facebook), Virtual Worlds (SecondLife, Habbo Hotel (11 millioner brukere, mest barn som handler virtuelle ting (klær, f.eks.)), MMO games (World of Warcraft, 7 millioner brukere, Age of Conan lanseres snart).

Spillteknologi har tre store anvendelsesområder: Underholdning (den store driveren, 240 milliarder NOK i året, 40 av dette MMO), spill i læring og trening, og spill i business development, production and services (scenario planning etc.)

Elementer i et kurs i spillutvikling: Etikk, brukerbehov, gameplay, communities, UI, artwork (mange de facto standarder), simulation (physics), online-communication, the game world (graphics). Mye av problemet ligger i koordinering av de ulike fagområdene, særlig artwork.

Har også laget to spill om fysikk, "Energy challenge" (arbeidstittel, handler om energiomsetning og miljøkonsekvenser ved bruk av ulike energikilder), "Fysikkfryd" (tanken er å lage et nivåspill a la WoW, dekke mesteparten av fysikkpensum).  Målene er engasjerende læringsopplevelser, læreren skal spare tid, skolen skal få mer igjen for pengene.

Gameplay (spillmekanikk) handler om historien, dramaturgien, oppgavene i spillet. Det må være en form for økonomi knyttet til spilleren, det må være et element av konkurranse og spenning, og det må være regler.

(pause)

Noen kommentarer fra ulike deltakere:

 • I Second Life er mesteparten på servere, i WoW er mesteparten på klienten. Nå kommer spill som bruker distribuering, der noe er på klienten, noe lastes ned fra nærliggende maskiner, noe fra servere.
 • Mye av 3D verdenen er 3D for 3Ds skyld – akkurat som videokonferanser.
 • Er vi avhengige av avhengige for å få igang teknologien?
 • Er lærerne kompetente og engasjerte nok? Jobber mye med å få til deling av kunnskaper og konstruksjoner mellom lærere. Otto Kierulf: Mange av lærerne er imot spill og data.
 • En myte at eldre ikke bruker Internett.
 • Spillteknologi kommer til å bli brukt mer og mer, til mange ulike ting, inklusive nye grensesnitt mot web 3.0 og 4.0 og så videre….

Spill! Spill! Spill!

Nytt møte i PFIT: IT til folket – er spill en undervurdert mulighet?
Vi ønsker gjennom presentasjon og samtale å belyse positive og negative sider av dataspill. Er dataspill bare negativt og skaper avhengighet, eller kan det også være sterk motivasjon for å øke egen kompetanse og ferdigheter i bruk av IKT? Kan Norges spillindustri bidra til at interessen og nivået i real- og naturfagene øker blant unge mennesker, at Norge kryper oppover på PISA undersøkelser, og at søkningen til informatikk og teknologifagene øker?

Er det også slik at spill kan være en driver for at flere jenter vil utdanne seg til teknologer og jobbe med teknologiutvikling? Hvordan kan vi på alle plan bruke spill til effektivt å sikre at hver enkelt har nødvendig kunnskap for å utføre sine oppgaver i kunnskapsøkonomien, eller å bruke offentlige tjenester via selvbetjente løsninger uavhengig av alder og demografisk bakgrunn.

Morten Dæhlen, leder Institutt for Informatikk ved Universitetet i Oslo (Creating Computer Games), Inger Johanne Bakken, seniorforsker Sintef (dataspill blant voksne), Otto Kierulf (dataspiller), Carl Fredrik Dons, høgskolelektor HiST. Møteleder Kirsti Kierulf, styremedlem Polyteknisk Forening og direktør Accenture.

Mer info og påmelding

Hva blir høstens store IT-diskusjoner?

Det er på tide å tenke på høstprogrammet i Polyteknisk Forenings gruppe for informasjonsteknologi, og herved åpner jeg for kreative forslag fra alle interesserte (bruk kommentarfeltet). Denne gangen synes jeg vi skal slippe oss litegranne løs, med de store vyer – så her er noen ting Styret ber om innspill på:

 • sett at vi kunne få sponset en hvilken som helst interessant foredragsholder (og finner vi en som passer, skulle det faktisk være mulig), hvem bør vi da invitere?
 • hvilke vanskelige og viktige tema finnes det innen krysningspunktet (informasjons)teknologi og samfunn som sjelden eller aldri tas opp til debatt (med andre ord, finnes det noen elefanter i rommet?)
 • hva slags teknologi ønsker folk å vite mer om – vi har hatt møter om hvordan bruke Media-PC-teknologi, for eksempel – der man kan tenke seg et ikke-salgsorientert temamøte
 • finnes det andre møter og konferanser til høsten der Polyteknisk Forening bør ha et samarbeid?

Forlag mottas med takk – i feltet nedenfor. Jeg skal gjøre mitt beste for å slippe gjennom de som måtte havne i spamfilteret – send meg gjerne en epost for sikkerhets skyld hvis så skulle skje.

Norsk programvarebransje – hva er det?

Nytt og interessant møte i Polyteknisk Forenings IT-gruppe:

2. april kl. 1700: Norsk programvarebransje – hva er det?
Sted: Håndverkeren konferanselokaler, Rosenkranz gate 7, Oslo (3. etasje)
Foredragsholder: Bård Krogshus, IKT Norge.

Jeg har alltid syntes det er litt underlig at Norge har utmerket statistikk på hvor mange fyrstikker som har blitt produsert de siste 150 årene, men informasjonsteknologi, særlig programvare, vet man lite om. Enkelte hevder at IKT-bransjen er Norges største bransje, at flere mennesker jobber med informasjonsteknologi enn noe annet. Bård Krogshus har på oppdrag fra IKT-Norge satt sammen en oversikt over programvarebransjen her til lands. Han kommer også inn på hva SSB gjør for å bedre informasjonstilgangen. Kommentarer ved Ola Nafstad, Econ, m. fl.

Adgang for alle interesserte – vel møtt!

Oppdatering 4.4: Mine notater nedenfor – intet ansvar for mulige feil. Hvis du driver et softwarefirma eller har softwareaktiviteter – gakk hen til ematch.eu og legg inn dine data slik at vi får skikkelig statistikk hertillands!

Les videre