Blogspammere og andre miljøsvin

Jeg får stadig mer blogspam på mine to blogger, så nå har jeg innstallert MT-Blacklist og får håpe det hjelper. Litt trist at man ikke skal kunne snakke sammen uten å måtte holde en masse filtreringsmekanismer igang – kanskje kommunikasjon ikke er gratis likevel, selv om jeg tror det er viktig at man oppfører seg som om den er det.
MT-Blacklist burde i hvert fall i utgangspunktet være effektiv, i hvert fall sålenge volumet holdes nede – men hvis antallet går fra 2-3 blogspam pr. dag til 3-400, blir man vel nødt til å stenge kommentarfeltene – og dermed er man henvist til å kommunisere via trackbacks, hvilket vil si at kun folk med egne blogger kan delta. Eller man kan bruke email – og da forsvinner muligheten for en åpen samtale.
Spammere – inkludert norske amatører av typen Multicontesta er som miljøsvin: De dekker seg bak friheten til å kommunisere (i Norge til alle som har eget firma, hvilket har gjort at mange små firma har sluttet med å ha en fax fordi mesteparten av trafikken er tilbud om oppføring i kataloger eller utstillingsmateriale) og ødelegger dermed et fellesgode for egen, kortsiktig vinning.
Et problem med internettregulering i Norge idag er at ansvaret er fragmentert – så la meg få fragmentere enda mer og lansere Miljøverndepartementet som regulator av spam. For dette er forsøpling av felles område, og bør behandles som sådant. Dessuten har Børge Brende vist seg både handlekraftig, målorientert og med evne til internasjonalt samarbeid, noe som trengs.
Nok «ranting», på tide med litt produktivt arbeid – får prøve å ikke la min irritasjon gå ut over mine studenters eksamenskarakterer…..

Hyggelig melding på en fredag

BIs forskningspris i år gikk til Heinrich Greve, for sine mange og sterke forskningsbidrag de senere år. (I tillegg til mange andre gode kvalifikasjoner, har han kontor rett ved siden av meg.)
Heinrich kvitterte med en forelesning om utviklingen innen hans spesialfelt – hvordan organisasjoner lærer – og demonstrerte en dedikasjon til dybde og oversikt av bredde som var imponerende.
Gratulerer!

Juksemaker pipelort

En student ved University of Kent saksøker skolen fordi den tok ham for juks før etter tre år. (via Techdirt).
Jeg har hørt mange mange tåpelige unnskyldninger for juks, men denne tar kaken…. Personlig synes jeg universitetet gjorde det eneste riktige – og hvorvidt vedkommende får en jobb etterpå eller ikke er faktisk ikke universitetets problem.

Det var dette med tilbud og etterspørsel, da….

Dagens lille økonomiøvelse: Ta følgende to utsagn:

Nedgangen i søknader til ingeniørstudier fortsetter tilbakegangen med fem prosent færre søkere i år.

og

[…] det er en kjensgjerning at vi [i Norge] har relativt billige ingeniører, akademikere og øvrige deltakere i den kunnskapsbaserte arbeidsstokken, sett i vestlig målestokk

og diskuter – kan det være en sammenheng her tro?

Hvordan man IKKE skal bruke IT i undervisning

Det ser ut til at endel skoler forsøker, i produktivitetens navn, å bruke datamaskiner til å rette skolestiler (via MIT Tech Review), som må være noe bortimot verdensrekord i misforstått teknologibruk. Riktignok har datamaskiner den vidunderlige egenskap at tilbakemeldinger er depersonifisert og dermed noe elevene kan forholde seg til uten å tro at de bare har en ekkel lærer – men det får være grenser for naivisme i hvor man tror man kan bruke teknologi, selv for meg.
Min læresetning har alltid vært at teknologi innen undervisning skal kun brukes dersom den gjør studentens opplevelse bedre eller lærerens arbeidsdag lettere – og at administrativ kostnadsinnsparing er et ypperlig resultat men en svært lite motiverende målsetning. Og her ser man resultatet hvis man bare fokuserer på kostnadene…..

Et ord til vi kanskje trenger….

Etter PFITs møte i går ble det en liten diskusjon rundt betalte klikk – dvs. at det endel steder i verden sitter folk og klikker på ulike lenker for å få opp antallet hits og dermed øke inntekten for de som får betalt for denslags. Spørsmålet var – hva slags yrkestittel har en slik person, som klikker for penger?
Mitt forslag er klikkør, utledet av «klakkør», som er en person som klapper og ler for å få opp stemningen i en teatersal.
Og dermed er det bare å vente på Språkrådet……

Notater fra PFIT møte

Noen notater fra Petter Meroks foredrag (Jorunn har blogget dette allerede og Håkon og Eirik la til noen kommentarer for egen del, så jeg legger bare ut notatene jeg tok etterhvert):
Effekt av spam


  • er nå 55% av all mail sendt, øker 18% hver måned – og kveler båndbredden

  • koster amerikanske firma $10b hvert år (beregnet 1 årsverk pr. 100 ansatte hvis hver bruker 5 minuter per dag.)

  • epost blir stadig mer «offisiell» – men folk stoler mindre på den og bruker den mindre

  • nesten halvparten av epost i Norge søppel (ifølge et dansk spam-filter firma


Spammere får tak i epost-adressen din (hvis du åpner et bilde eller lignende, slik at adressen din verifiseres, så 10-100 dobles verdien av din epostadresse). Spammere tjener godt – opptil $250000 per år, for 15-20 timers arbeidsinnsats i uken. (Jeg er litt usikker på dette – noen få spammere kan nok tjene dette, særlig de som opererer i stor stil i Asia, men mange er nok adskillig mer marginale).
Innovasjoner innen spamming:

  • phishing – falske mails og websider

  • virusdistribusjon – som tar over maskinen din for å sende mer spam

  • polymorphic spam – endres hele tiden for å komme gjennom spamfiltre

  • grafisk spam – teksten sendt som bilde (hele søppelposten er et bilde, vanskelig å filtrere, og kan inneholde verifiseringskode)

  • mobil og IM spam vokser (for ikke å snakke om blogspam)


MS bruker 6,8mrd dollar til forskning og utvikling, satte igang et anti-spam teknologiteam i mars 2003. Intensjonen er å gjennomrette tilliten til epost som verktøy. For å få gjort det, må man angripe på flere fronter: Regulativt, etterforskning og gjennomføring av lovene, bransjeløsninger, økonomi og teknologi.
Microsoft har satt opp $200m belønning for spam- og virusaktører, går primært etter forbrukersvindlere og store pornodistributører. Jobber også sammen med andre store aktører, som AOL, for å få lukket åpne mail relays og få endret emailstandarder slik at senderen blir mer sporbar.
God diskusjon om filtre og regulering (av ISPer på samme måte som tidligere teleselskaper). Jeg kan bare slutte meg til Håkons kommentarer om behovet for mer ISP-basert filtrering, forøvrig slik Microsoft ser ut til å gjøre med Hotmail.