Blogspammere og andre miljøsvin

Jeg får stadig mer blogspam på mine to blogger, så nå har jeg innstallert MT-Blacklist og får håpe det hjelper. Litt trist at man ikke skal kunne snakke sammen uten å måtte holde en masse filtreringsmekanismer igang – kanskje kommunikasjon ikke er gratis likevel, selv om jeg tror det er viktig at man oppfører seg som om den er det.
MT-Blacklist burde i hvert fall i utgangspunktet være effektiv, i hvert fall sålenge volumet holdes nede – men hvis antallet går fra 2-3 blogspam pr. dag til 3-400, blir man vel nødt til å stenge kommentarfeltene – og dermed er man henvist til å kommunisere via trackbacks, hvilket vil si at kun folk med egne blogger kan delta. Eller man kan bruke email – og da forsvinner muligheten for en åpen samtale.
Spammere – inkludert norske amatører av typen Multicontesta er som miljøsvin: De dekker seg bak friheten til å kommunisere (i Norge til alle som har eget firma, hvilket har gjort at mange små firma har sluttet med å ha en fax fordi mesteparten av trafikken er tilbud om oppføring i kataloger eller utstillingsmateriale) og ødelegger dermed et fellesgode for egen, kortsiktig vinning.
Et problem med internettregulering i Norge idag er at ansvaret er fragmentert – så la meg få fragmentere enda mer og lansere Miljøverndepartementet som regulator av spam. For dette er forsøpling av felles område, og bør behandles som sådant. Dessuten har Børge Brende vist seg både handlekraftig, målorientert og med evne til internasjonalt samarbeid, noe som trengs.
Nok «ranting», på tide med litt produktivt arbeid – får prøve å ikke la min irritasjon gå ut over mine studenters eksamenskarakterer…..

Hyggelig melding på en fredag

BIs forskningspris i år gikk til Heinrich Greve, for sine mange og sterke forskningsbidrag de senere år. (I tillegg til mange andre gode kvalifikasjoner, har han kontor rett ved siden av meg.)
Heinrich kvitterte med en forelesning om utviklingen innen hans spesialfelt – hvordan organisasjoner lærer – og demonstrerte en dedikasjon til dybde og oversikt av bredde som var imponerende.
Gratulerer!

Juksemaker pipelort

En student ved University of Kent saksøker skolen fordi den tok ham for juks før etter tre år. (via Techdirt).
Jeg har hørt mange mange tåpelige unnskyldninger for juks, men denne tar kaken…. Personlig synes jeg universitetet gjorde det eneste riktige – og hvorvidt vedkommende får en jobb etterpå eller ikke er faktisk ikke universitetets problem.

Det var dette med tilbud og etterspørsel, da….

Dagens lille økonomiøvelse: Ta følgende to utsagn:

Nedgangen i søknader til ingeniørstudier fortsetter tilbakegangen med fem prosent færre søkere i år.

og

[…] det er en kjensgjerning at vi [i Norge] har relativt billige ingeniører, akademikere og øvrige deltakere i den kunnskapsbaserte arbeidsstokken, sett i vestlig målestokk

og diskuter – kan det være en sammenheng her tro?

Hvordan man IKKE skal bruke IT i undervisning

Det ser ut til at endel skoler forsøker, i produktivitetens navn, å bruke datamaskiner til å rette skolestiler (via MIT Tech Review), som må være noe bortimot verdensrekord i misforstått teknologibruk. Riktignok har datamaskiner den vidunderlige egenskap at tilbakemeldinger er depersonifisert og dermed noe elevene kan forholde seg til uten å tro at de bare har en ekkel lærer – men det får være grenser for naivisme i hvor man tror man kan bruke teknologi, selv for meg.
Min læresetning har alltid vært at teknologi innen undervisning skal kun brukes dersom den gjør studentens opplevelse bedre eller lærerens arbeidsdag lettere – og at administrativ kostnadsinnsparing er et ypperlig resultat men en svært lite motiverende målsetning. Og her ser man resultatet hvis man bare fokuserer på kostnadene…..

Et ord til vi kanskje trenger….

Etter PFITs møte i går ble det en liten diskusjon rundt betalte klikk – dvs. at det endel steder i verden sitter folk og klikker på ulike lenker for å få opp antallet hits og dermed øke inntekten for de som får betalt for denslags. Spørsmålet var – hva slags yrkestittel har en slik person, som klikker for penger?
Mitt forslag er klikkør, utledet av «klakkør», som er en person som klapper og ler for å få opp stemningen i en teatersal.
Og dermed er det bare å vente på Språkrådet……

Notater fra PFIT møte

Noen notater fra Petter Meroks foredrag (Jorunn har blogget dette allerede og Håkon og Eirik la til noen kommentarer for egen del, så jeg legger bare ut notatene jeg tok etterhvert):
Effekt av spam


  • er nå 55% av all mail sendt, øker 18% hver måned – og kveler båndbredden

  • koster amerikanske firma $10b hvert år (beregnet 1 årsverk pr. 100 ansatte hvis hver bruker 5 minuter per dag.)

  • epost blir stadig mer «offisiell» – men folk stoler mindre på den og bruker den mindre

  • nesten halvparten av epost i Norge søppel (ifølge et dansk spam-filter firma


Spammere får tak i epost-adressen din (hvis du åpner et bilde eller lignende, slik at adressen din verifiseres, så 10-100 dobles verdien av din epostadresse). Spammere tjener godt – opptil $250000 per år, for 15-20 timers arbeidsinnsats i uken. (Jeg er litt usikker på dette – noen få spammere kan nok tjene dette, særlig de som opererer i stor stil i Asia, men mange er nok adskillig mer marginale).
Innovasjoner innen spamming:

  • phishing – falske mails og websider

  • virusdistribusjon – som tar over maskinen din for å sende mer spam

  • polymorphic spam – endres hele tiden for å komme gjennom spamfiltre

  • grafisk spam – teksten sendt som bilde (hele søppelposten er et bilde, vanskelig å filtrere, og kan inneholde verifiseringskode)

  • mobil og IM spam vokser (for ikke å snakke om blogspam)


MS bruker 6,8mrd dollar til forskning og utvikling, satte igang et anti-spam teknologiteam i mars 2003. Intensjonen er å gjennomrette tilliten til epost som verktøy. For å få gjort det, må man angripe på flere fronter: Regulativt, etterforskning og gjennomføring av lovene, bransjeløsninger, økonomi og teknologi.
Microsoft har satt opp $200m belønning for spam- og virusaktører, går primært etter forbrukersvindlere og store pornodistributører. Jobber også sammen med andre store aktører, som AOL, for å få lukket åpne mail relays og få endret emailstandarder slik at senderen blir mer sporbar.
God diskusjon om filtre og regulering (av ISPer på samme måte som tidligere teleselskaper). Jeg kan bare slutte meg til Håkons kommentarer om behovet for mer ISP-basert filtrering, forøvrig slik Microsoft ser ut til å gjøre med Hotmail.

PFIT om søplepost

Herved en liten påminnelse om neste møte i Polyteknisk Forenings IT-gruppe, mandag 24 mai kl. 1700 i Håndverkerens møtelokaler i Rosenkranz gt. 7:
Kampen mot søppelpost, en diskusjon ledet av Petter Merok fra Microsoft Norge. Petter Merok er ansvarlig for Microsofts samarbeid med akademiske miljøer i Norge. Søppelpost – spam – er et stort problem, faktisk en mulig trussel mot e-post som verktøy. Petter vil presentere litt om hva Microsoft forsøker å gjøre med dette problemet, og invitere til en debatt om hva bransjen – og brukerne – kan og bør gjøre.
Hjertelig velkommen!

Etymologigoogling

Håkon Styri har notert seg mitt nye ord solidaritetsblogging – og han bruker Google som sannhetsvitne, og regner med at ordet er nytt siden kun Jorunn i Andedammen og jeg har brukt det. Her forleden laget jeg enda et nytt ord – vertikalurbanisme – og etter et søk på Google finner jeg kun to referanser, nemlig min notis og en artikkel i Aftenposten (hvor ordet ikke forekommer) som jeg hadde linket til.
Google er greit – og brukes kanskje litt for mye, også av amerikanske dommere (via Techdirt) – men spørsmålet er jo hva man skal kalle den aktiviteten som Håkon her bedriver, nemlig å søke i Google etter tidligere bruk av ord. Jeg har tidligere hørt om folk som bruker Google som stavekontroll (tast inn de to alternativene av et ord og se hvilke som har flest treff) og vi har selvfølgelig Googlewhacking som allerede tradisjonsrik nerdesport (og der trodde jeg at jeg hadde laget et ord til helt til jeg søkte på Google og fant denne siden).
Så jeg foreslår enten kildegoogling eller etymologigoogling – og så får vi se hvor lenge det tar før «googling» (antagelig stavet «gugling») kommer inn i norskpensumet…..

Riv en høyblokk idag

Aksjon Stoppblokk – som naturlig nok har noe å feire nå når Byrådet vil ha slutt på Byplankontorets misforståtte vertikalurbanisme – har kommet opp med en original ide for å få igjen Oslos særpreg: Spør folk hvilket bygg de vil rive først. Jeg kunne ikke dy meg, måtte velge to (Postgirobygget og Vika-senteret) men det er nok av andre kandidater. Send en rivesøknad du også!

Trusler fra en spammer

Anderja viser til at Jarle Bergersen har blitt truet av det ikke altfor seriøse firmaet Mosaikk-gruppen AS, da han har klaget over å bli spammet av dem.
Og det er jo ingen grunn til ikke å blogge slik oppførsel. Solidaritetsblogging, med andre ord. Vi har jo hittil vært forskånet fra altfor mye spam i Norge, sannsynligvis pga. synlighet. Nå ser det ut som om noen kommer til å importere den praksisen også. Akkja.
Oppdatering 19. mai: Ser ut til at at situasjonen er avklart…..godt at noen tar til vettet.

Skype

Innstallerte Skype i går, utrolig teknologi. Hadde en samtale med en kollega, bare med min Toshiba T3500s lille høytaler og mikrofon – lyden var som en vanlig høyttalende telefon. Installerte også på min kones maskin, og fant at ringetiden – dvs. tiden fra man trykker «Call» til det ringer i den andre maskinen – er om mulig enda kortere enn med en vanlig telefon.
Ikke rart Mike Powell, formann i FCC, nylig sa (fra Werblog) «If you’re a big incumbent and you’ve sort of enjoyed a competitive advantage . . . you, in my opinion, ought to be terrified.»
Jeg vet Telenor tenker endel på dette, Skype har 11m nedlastinger så langt, og det selges mer og mer trådløse IP-telefoner. Spennende. Min private telefonregning kommer i alle fall til gå endel ned i tiden fremover.