Riv en høyblokk idag

Aksjon Stoppblokk – som naturlig nok har noe å feire nå når Byrådet vil ha slutt på Byplankontorets misforståtte vertikalurbanisme – har kommet opp med en original ide for å få igjen Oslos særpreg: Spør folk hvilket bygg de vil rive først. Jeg kunne ikke dy meg, måtte velge to (Postgirobygget og Vika-senteret) men det er nok av andre kandidater. Send en rivesøknad du også!