Definovasjon: Akademiker

Hørt av en kollega heromdagen: En akademiker er en som liker fridager, for da kan man endelig få jobbet litt.

En annen, også fra en kollega: An academic is one who disagrees.

Reklamer