Teknologirådet om Google Booksearch

Teknologirådet logoTeknologirådet skal holde møte med paneldebatt om Google Booksearch den 14. desember klokken 0900 – her er invitasjonen. Jeg skal være med i debatten med bl.a. Gisle Hannemyr, Roger Jøsevold og Hans-Petter Fuglerud, og regner med at det blir morsomt. Jeg får i alle fall funnet ut av hva "minglefrokost" betyr, for den starter 0830.Det er gratis adgang, så bare kom – påmelding til: post@teknologiradet.no eller på telefon 23 31 83 00 innen 12. desember. Vi sees!

Doktor Google tar saken

Enhver primærlege har, antar jeg, forlengst vent seg til den Internett-utstyrte pasienten, som ankommer legekontoret med en bunke fargeutskrifter, mer detaljkunnskaper om sin sykdom enn legen noensinne har hatt, en ferdigstilt diagnose og en oppfatning av legen ikke som en ressursperson men som et hinder mellom pasienten og medisinen. Men Paul Kedrosky gjengir et fascinerende eksempel på Google-diagnostisering, hvor det er legen, ikke pasienten, som står for søkingen.

Jeg sitter akkurat nå og skriver litt om effekten av søkbar og lett tilgjengelig informasjon – det Peter Morville kaller "Ambient Findability" – og dette eksemplet burde gjøre en hel del eksperter noe ettertenksomme. Hva blir den nye forretningsmodellen når Internett stiller diagnosen?

(Samtidig viser dette innlegget noe av problemet for innholdsleverandørene. Hvis New England Journal of Medicine ikke hadde vært bak en abonnementsvegg, hadde jeg linket direkte dit. Som innholdsleverandør får man nå valget mellom pengelens relevans eller profitabel obskuritet. Litt av et valg, men ut fra rent idealistiske grunner burde i alle fall NEJM være åpen.)

Jeg er rik!

Hittil i november har jeg hatt 3.039 besøkende på Tversover og 2.874 på Applied Abstractions. Ifølge Om Malik (via John B.) har hver besøkende en verdi av $38, hvilket blir henholdsvis $115,482 og $109,212. Eller ca kroner 776.000,- og 734.000,-.  Tilsammen over 1.5 millioner kroner, RSS-lesere ikke medregnet.

Stilig. Nå gjenstår bare realiseringen…..gi bud! Bankgiro er helt greit!

Google tar over

Bob Cringely har, som vanlig, noe interessant å si: Denne gang at Google er i ferd med å forberede sine egen nett-infrastruktur for å tilby massive mengder medie- og telekommunikasjonstjenester ved å utplassere flyttbare datasentere og tilby mesh-network enheter som gjør at man kan koble alt til Internett.

Cringely har gode kontakter og livlig fantasi, men han har også ofte rett. Og Google har noen milliarder på bok og en uttalt strategi om å "organisere verdens kunnskap". Dette kan bli virkelig spennende. Tenk at man for noen år siden så på Nasdaq og konkluderte med at innovasjonsbølgen i Internett var over…. 

Flat verden

flat verden bokomslagI min engelskspråklige blogg, Applied Abstractions, har jeg postet noen kommentarer om Thomas Friedman’s nye bok The World is Flat, som er i ferd med å bli en "must read" (velfortjent, må jeg si) for alle som vil diskutere globalisering. (For den slappe student og raske leser har jeg også postet mine notater om boken, uten kvalitetsgaranti.)

Her i Tversover har jeg tenkt å filosofere litt over hva Friedman’s bok har å si spesifikt for Norge – og for norske lesere. I mine kommentarer skriver jeg at man med fordel kan hoppe over de første 10 kapitlene og rett på kapittel 11, der Friedman skriver om implikasjonene av globalisering for den "ikke-flate" – det vil si, ikke-globalisert verden. Dette fordi Friedmans beskrivelse av firmaer og andre globaliserende faktorer er velkjent for de fleste amerikanere og andre engelskspråklige.

For den jevne nordmann – og i hvert fall for den jevne norske politiker – tror jeg imidlertid at hjemmeleksen må bli hele boken. I vår lykkelige lille oljeprovins er vi – med unntak av mobiltelefoner og IKEA – lite kjent med i hvilken grad forretningsprosesser og forsyningskjeder er globalisert, og vi kjenner ofte ikke noe til de firmaene som er de fremste eksponentene for disse aktivitetene. Vi har ikke UPS, Federal Express, eBay, Wal-Mart, eTrade, Dell eller JetBlue, i hvert fall ikke i den grad amerikanerne har dem. Årsaken er som regel at det norske markedet er for lite for disse firmaene. Vi har heller ikke outsourcing eller offshoring i samme grad som amerikanerne, dels fordi så mye av vårt næringsliv er bundet opp i naturressurser, dels fordi vi snakker norsk, som relativt få gjør i India (men kanskje mange nok gjør i Pakistan?)

Den jevne nordmann, trass i svenskehandel, ville nok bli forundret over hvor internasjonalt sammenknyttet og digitalisert verden har blitt. Derfor – les Friedmans beskrivelse både av hva som skjer, og hvordan USA skal forholde seg til denne utviklingen.

Amerikanerne er høyst bekymret for hvordan det skal gå med deres konkurranseevne fremover, et standpunkt som kan virke bisarrt for et land som har halvparten av verdens Nobelpriser. Men bekymringen er reell, og i motsetning til mange europeiske land gjør man noe med det.

En annen liten note som det kan være viktig å få med seg: Her i USA vil store deler av befolkningen fremholde Friedman som venstreorientert, selv om han i sin kritikk av antiglobaliseringsbevegelsen sparker ganske kraftig til det som kalles venstreside i Norge. Jeg oppfatter ham som liberaler, men vil med dette rette en advarsel til alle dem som ser på ham som en heiagjengleder for store amerikanske firma: Friedman representerer en farbar middlevei mellom ideologiske bakstrevere både på høyre (George Bush) og venstre (Cæsar Chavez) side. I motsetning til mange av sine kritikere, har han både reist mange steder og snakket med mange beslutningstakere. Han ser globalisering ikke som en bevisst bevegelse (en konspirasjon, slik mange redde mennesker ser det) men som det uavvendelige resultat av fri informasjonsflyt, fri vareflyt, fri kapitalflyt og fri flyt av menneskelig talent.

Det er vanskelig å argumenter mot disse fire frihetene, men vi må vite hva de fører til. Så langt har jeg ikke funnet noen som gir et bedre bilde enn Thomas Friedman. 

Anbefales. Og les boken før du leser kritikerne. 

Gullblogg-nominert!

logo Gullbloggen

Det ser ut til at en eller annen (takker!) har nominert Tversover som en av tre kandidater til Dagbladets Gullbloggpris, noe jeg ikke helt hadde fått med meg. De andre to er www.eirikso.com og Jon Christian Oterhals’ søkeblogg.

Dette er en avstemning, så hvis du ønsker å avgi stemme, klikk her, velg kategorien "Tekno", og velg en kandidat. Så gjenstår det bare å se om det er noen som leser dette….og uansett er det jo morsomt å bli nominert!