Peter Drucker død

Peter DruckerPeter Drucker er død, 95 år gammel. Han var kjent som «konsulentenes konsulent», en forfatter og foreleser som, trass i at han aldri brukte modeller, rammeverk eller lett gjenkjennelige teorier var en av de mest leste og innflytelsesrike tenkere innenfor ledelse og organisasjon. Han har skrevet enormt mye (utga sin første bok i 1939, første bok om ledelse i 1942, ble for alvor kjent med boken The Practice of Management i 1954, og hans selvbiografi, Adventures of a bystander, er enestående). Av en eller annen grunn liker jeg best hans artikkel «The Theory of the Business» fra Harvard Business Review i 1994 – hvor hovedbudskapet at «Businesses don’t fail because of sloppiness, lethargy or mammoth bureaucracies, but because they fail to understand that their assumptions about their environment–their theory of the business–no longer applies.»

Jeg møtte ham bare en gang, i 1995, på et seminar for ansatte i CSC Index i Boston. Da fortalte han følgende historie (gjengitt etter hukommelsen):

At the Mt. Washington hotel in Bretton Woods [forøvrig hvor Bretton Woods-avtalen ble inngått] there is a rule that no guest can go to his or her room without being escorted by a staff person. This is for historical reasons. When the hotel was first built, it had six rooms in a row. Then six more rooms where built on top of them., and six more in the back. Then the bottom rooms where merged, two and two, because they wanted to have ensuite bathrooms. Then the hotel got further expanded, in bits and pieces.

The rooms are numbered chronologically, and the system is so confusing and the hotel so large that it takes a staff person to navigate.

Most companies are organized in the same fashion.

Drucker drøftet det han skrev – ingen lettvinte analyser, ingen kjappe løsninger, ingen fikse foiler. Men mye visdom.