Hvem blir årets CIO?

Onsdag er det IDC-konferanse med annonsering av hvem som blir årets CIO (eller IT-direktør, som de kaller det). Jeg har sittet i juryen og skal også holde et foredrag.

Uten å røpe hvem som kommer til å vinne vil jeg si at det har vært morsomt å være jurymedlem, og interessant å møte både kandidatene og de andre jurymedlemmene. Det er gode kandidater – og for meg har det vært særlig morsomt å se at dyktige IT-sjefer/direktører/CIOs ikke bare er noe som forekommer i store og helst amerikanske firma – selv om man må naturligvis nok må nedskalere ambisjonsnivået en liten smule hva gjelder budsjetter og tiltak.

Skal du dit, så sees vi på onsdag.

Oppdatering 31.5: Som kjent ble det Hans-Petter Aanby fra Norwegian som vant. Siden jobben til en CIO (og rollen til IT i det hele tatt) er å øke effektivitet, fremme kundetilfredshet og muliggjøre innovasjon, og Hans-Petter og hans folk har redusert billettkostnaden med 200 kr pr. passasjer, laget en løsning med "lavpriskalender" de er alene om (og som fører til at 85% av billettene bookes over nettet) og nå er igang med å starte en nettbank basert på de samme løsningene, var det liten tvil – selv om de andre kandidatene på ingen måte var dårlige.

Vås om Åmås

Her er et innlegg jeg skrev i Klassekampen, en revolusjonær avis som ikke helt har fått med seg nettrevolusjonen. Det er tryggest å ikke legge ting ut på nett, for da sikrer man at debatten holdes innen kretsen. Dessuten sikrer man at folk må kjøpe avisen, hvilket vil si at man velger profitabel marginalitet fremfor marginal profitabilitet. Et interessant beslutning for en ikke-kapitalistisk avis. Heldigvis har jeg tilgang til Atekst – og jeg tar forbehold om at jeg legger mine innlegg ut på min blogg uansett avisens policy.

Vås om Åmås

Espen Andersen, Klassekampen, 26. mai 2007

Tom Egil Hvervens anmeldelse av Knut Olav Åmås’ bok Verdien av uenighet (Klassekampen, 5.5.2007) er fornøyelig lesning – ikke så mye for det den sier (det meste er vås) men fordi den så til de grader demonstrerer de mangler ved norsk debattkultur Åmås påviser i sin bok.

Hverven strever med å plassere Åmås til høyre eller venstre, og etterlyser Åmås’ mening i enkeltsaker. Men Åmås skriver og mener hovedsakelig noe om debatten, og bruker sine meninger i enkeltsaker som illustrasjoner. Han beskriver verdien av en debatt som oppmuntrer til uenighet, men som krever at den som er uenig tar utgangspunkt i den enkelte sak og argumenterer klart, fremfor ritualistisk å henvise til ideologiske, politiske eller akademiske autoriteter.

For et års tid siden, i et debattmøte om blogging, sa en journalist fra Klassekampen at det var et problem med alle disse bloggerne at man ikke visste hvor de kom fra: Før man har en debatt må man deklarere sin gruppetilhørighet, må vite, slik at leserne kunne vurdere ens argumenter ut fra det.

Nå har jeg alltid trodd det var argumentene og saken som var det viktige i en debatt, ikke hvem som sa hva. Men i denne sammenheng bør jeg flagge at jeg er en av de ”nye stemmene” Åmås har fått frem i Aftenposten, nettopp gjennom den debattfilosofi han gjør rede for i sin bok. Hans debatt-ideal er verken teoriløst (det er basert på Karl Poppers vitenskapsfilosofi) eller utydelig. Åmås pålegger debattanter å skrive klart, ta utgangspunkt i fakta, bygge opp logiske argumentasjonsrekker, og ikke kjede sitt publikum. Noe han for øvrig etterfølger i sine mange glimrende kommentarinnlegg – det er ikke noe i veien for at en redaktør har meninger, bare han eller hun stiller de samme etterrettelighetskrav til seg selv som til andre.

Hvervens problem med Åmås’ ”upresishet” minner meg om en sekterisk-religiøs persons vanskelighet med å forholde seg til en ateist: Andre religioner er greit (selv om de tar feil, naturligvis), men når noen forkaster all religion blir det vanskelig. Manglende gruppetilhørighet defineres derfor som umoralsk, en avvisning av at verden er delt opp i klare grupperinger.

Åmås ønsker en debattform som er det motsatte av bås-tenking, en debattvitenskapelig metode der man i Poppers ånd krever at påstander fremsettes på en måte som gjør at de kan tilbakevises (falsifiseres). Et godt eksempel på dette så vi for noen år siden, da BI-forskerne Øyvind Bøhren og Øystein Strøm endret debatten om kvinner i bedriftsstyrer, ved å fremlegge en grundig studie som viste at det ikke var noen sammenheng mellom kvinneandel og vekst eller lønnsomhet. De ble beskyldt for ”ideologiproduksjon” og tillagt meninger de ikke har. Men forskningen var solid, og holdt. Etter deres innspill kan man fremdeles være for kvotering av kvinner inn i norske styrerom – men man må gjøre det på et annet grunnlag enn økt lønnsomhet, eller påvise feil i forskningen. Å fortsatt hevde at det vil lønne seg å ha flere kvinner i styret, blir ideologi og ikke debatt.

Åmås’ debatt-ideal – enkeltsaker som analyseres i stedet for ideologisk gjentatte standardargumentasjoner – velger Hverven å kalle postmodernisme. Hvervens motstykke blir da klassifikasjonssekterisme.

Akk ja, vi trenger en norsk Mencken, om ikke annet så for å lufte ut i et noe muggluktende debattmiljø. Kanskje Åmås kan stå til tjeneste?

Som man spør, får man svar

Sprute-kaffen-utover-avisen-morsomt: Fra Martin Eides essay "Folkets trøst", om norsk presses utviklingen fra "tenke" til "føle", i Morgenbladet:

Forøvrig vil jeg minne om skiløperen Nina Skeime, som i sin tid ble spurt av Aftenpostens journalist om hvorfor hun ikke hadde greid å henge med Tikhonova på tredjeetappen under 4×5 kilometer. Det kontante svaret lød slik: "Hvor for jobber ikke du i New York Times?"

Ikke på Facebook

Utsnitt forside e24 23. mai 2007Siden Eirik og Jorunn har brutt sammen og meldt seg inn i Facebook, syntes jeg at jeg burde knesette noen prinsipper her, så derfor denne spalten i e24. Man har da visse standarder, for pokker.

Oppdatering: Det faktum at jeg kan havne på forsiden av e24.no (klipp) med en erklæring om at jeg ikke er på Facebook bør vel være en solid validering av konklusjonen?

Les videre

Mitt fremtidige hjemmekontor

Dette bildet av Al Gore på hjemmekontoret (fra en billedreportasje i Time Magazine) gir meg trøst i de stunder familien mener jeg bør rydde litt og at jeg ikke trenger så mye datamaskiner. Glimrende. Jeg vet hvem jeg ville stemt på som president – kompliserte kontorer betyr kompliserte hjerner, og det liker jeg.

Al Gore på hjemmekontoret 

(Via BoingBoing, Jorunn, Uncluttered (som går i spinn over dette herlige kontoret), og halvparten av alle bloggene på Internett) 

Høydeskatt

N. Gregory Mankiw og Matthew Weinzierl har foreslått en skatt basert på kroppshøyde, ut fra teorien om at enhver variabel korrelert med inntekt kan brukes som basis for skattlegging. I USA (for voksne, hvite menn) tjener en høy person (over 183 cm) i gjennomsnitt 16% mer enn en lav person (under 175 cm).

Nå er dette paperet skrevet for å demonstrere et teoretisk poeng, og dessuten snakker vi om USA, ikke Norge, der lønnsforskjeller er adskillig mindre. Selv er jeg 192 cm og har ikke merket at det har gjort noe særlig utslag på inntjeningen.

Besøk hos Simula Research

Her er et meget interessant PFIT-møte hos Simula Research. Merk at det er påmelding!!! Hjertelig velkommen! 

Mandag 21. mai 2007 kl. 1700-1900: Et møte med Simula Research Laboratory
v/ Aslak Tveito Joakim Sundnes og Kristin Vinje, Simula Research
Møtet holdes i Simulas lokaler i Martin Linges v 17, Fornebu. Se veibeskrivelse med kart.
Simular Research Laboratory er et uavhengig forskningssenter innenfor IKT, med forskning innen nettverk og distribuerte systemer, vitenskaplig databehandling og software engineering, i tillegg til innovasjonsvirksomhet og forskerutdanning. Dette møtet vil gi PFITs medlemmer et gløtt inn i hva Simula Research er, hva de ønsker å bli, og et glimt fra Simulas forsknings- og innovasjonsprosjekter.
NB! Påmelding til sekretariatet innen 21. mai kl. 1200!

Ole Brumm på grensen

Maria Reinertsen har en glimrende artikkel i Morgenbladet med tittelen "Med Ole Brumm som grensevakt" (dessverre bak Morgenbladets abonnementsvegg). Anledningen er et forslag om reduksjon av tollsatser for utviklingsland, sendt på høring. Som Reinertsen skriver:

Det blir raskt klart at viljen til å forandre finnes bare så lenge en bevarer det meste som før: For eksempel foreslås det ikke å utvide de to eneste kvotene for import av landbruksvarer som det faktisk er stor konkurranse om: nemlig honning og biff. Når en konkluderer med at kvoteregimet fungerer fint, så kan det i alle fall ikke være honningspiserne og biffeksportørene en tenker på.
Derimot har en tenkt på de aller fattigste landene. Regjeringen vil utvide listen med land som får null-toll til å gjelde 14 nye, svært fattige land. [Men b]lant de femti landene som hittil har nytt godt av null-toll har eksporten til Norge falt for 21 av dem. De aller fattigste landene trenger helt andre ting enn lavere tollmurer for å gjøre seg gjeldende på verdensmarkedet, for eksempel fred, veier og bedre produksjonsrutiner som gjør at de godkjennes av vestlige mattilsyn.
Men sett at disse landene som hittil ikke har lyktes i å utnytte sine nulltollfordeler likevel skulle lykkes. At noen driftige afghanere tømte sparegrisen og kjøpte avlsokser, at den afghanske regjeringen brukte dyrebare budsjettkroner til å bygge veier som biffene kunne kjøres ut av landet på, at norske kjøledisker brått var fulle av førsteklasses afghansk indrefilet. Hva da?
Da ville kanskje "sikkerhetsmekanismen for importstans" settes i verk. Den tollfrie adgangen de fattigste landene tildeles, skal fortsatt kunne stanses ved en "importøkning som setter markedsbalansen i fare". Leserne beroliges med at dette aldri har skjedd, men de reflekterer ikke over den allmennpreventive effekten. Hvem satser sparepenger på å bygge opp en eksportnæring som vil møte stengte grenser straks den lykkes i å eksportere i stor skala?

Finansdepartementets representant siteres med følgende uttalelse, som vel er norsk rekord i dobbeltmoral:

Finansdepartementets representant mener at en i tillegg bør utrede om det kan være mulig å kutte i tollsatsene på landbruksvarer, og eventuelt hvor mye, uten at dette rammer norsk landbruksproduksjon.

For å si det med Hans Rosling, vestlig landbrukspolitikk dreper afrikanske barn. I følge Pascal Lamy, direktør for WTO, er Norge en av verstingene i klassen: Vårt rykte som et solidarisk og fremsynt land står i fare fordi vi beskytter oss mot billige varer fra fattige land.

Når skal norske bønder og andre produsenter forstå at det i prinsippet ikke er forskjell på landbruksstøtte og sosialhjelp? Idag er det en skam å være bonde – også for de som tjener penger – fordi folk oppfatter bøndene som en gjeng sutrepaver som maser om mer penger og beskyttelse mot varer vi egentlig vil ha. Hvorfor ikke kutte i landbruksstøtte slik at de få bøndene vi kommer til å ha igjen (de fleste regner med at antallet bønder vil gå fra 60000 til 40000 de neste ti årene, uansett støtteordninger) kan rette ryggen og se folk i øynene igjen? Hvorfor ikke rive tollmurer så fattige land får en sjanse til å hjelpe seg selv i stedet for å være avhengig av et vestlig bistandsbyråkrati?

Oppdatering 20. mai: Kåre Valebrokk sier det samme i Aftenposten, men naturligvis meget bedre formulert.

Rettferdighet gir ulikhet

Nok en kronikk i Aftenposten, denne gang med tittelen Rettferdighet gir ulikhet. Gjengitt i original form, med lenker, herunder. Jeg hadde opprinnelig tenkt å kalle den «Meritokratiets paradoks», men det ble for mye fremmedord for Aftenpostens redaksjon…. På den annen side lager de mye bedre inserat enn jeg gjør.

Les videre

Klimakvoter forklart

Mihoe med parykkMihoe kommer med en forklaring på klimakvoter jeg har sans for:

Klimakvoter. Jeg skjønner ikke hva slags vare det egentlig er. Siden jeg er smart nok til å skjønne at du ikke kan kjøpe en annen temperatur i landet du lever i – vel så er den eneste logiske forklaringen på dette at vi kjøper opp en haug med kinesere eller indere. Eventuelt kan vi kjøpe et helt land som vi ikke vet noe om feks Tchad. Vi betaler dem slik at vi er sikre på at de aldri skal få lov til å kjøre bil eller få innlagt strøm og vann. Hvis vi kjøper 500 millioner kinesere (noe vi selvsagt har råd til) vil de aldri oppleve kapitalismens gleder og vi aldri nøkternhetens kjedsommelighet. Et ankepunkt mot all denne kjøpingen er jo at dette vil medføre en innsprøyting av store pengesummer som folk sikkert har lyst til å bruke på noe. Det er derfor viktig at vi kun kjøper disse kvotene av land som har slike korrupte overhoder at de brenner av alle millionene på fine parader med folk utkledd i morsomme klær.

Det er sikkert masse motargumenter her. Jeg kommer bare ikke på dem akkurat nå.

Oppdatering 20. mai: Min gode kollega Arne Jon Isachsen sier omtrent det samme i sitt månedsbrev (PDF) og i Aftenposten.

Linuxdagen 2007

Jeg har vært konferansier på Linuxdagen 2007 – og tok notater underveis, som står herunder.

Mitt inntrykk denne gangen er at nå er Linux – eller kanskje, mer generelt, åpen kildekode og åpne standarder – blitt modent nok til at det i de fleste tunge sammenhenger er et meget solid alternativ til proprietær software. En annen refleksjon er at forbausende mange av temaene – som tekniske beslutninger rundt hvordan man skal bedrive virtualisering eller spørsmål om forholdet mellom leverandør og IT-sjef – ikke har forandret seg det grann siden den gangen jeg selv rotet rundt med styring av en IT-avdeling og en IBM 4381 stormaskin engang på det glade 80-tall. Noe som jo er befriende for en aldrende teknolog. Abstraksjon er tingen….

Les videre

Hvilken Tablet?

Jeg er i markedet for en ny bærbar PC – min trofaste Toshiba T3550 begynner å bli sliten. Jeg har vurdert å kjøpe en MacBook Pro, men den har ikke Tablet-funksjon. Det finnes riktignok noen firma i Statene som bygger om Mac’er med touch-skjerm, men så religiøs er jeg ikke.

Dermed står jeg igjen ved valgets kval: Skal jeg velge en Lenovo X60 (bra men dyr), en LG (svak men elegant og liten), en Toshiba (har hatt en forkjærlighet for Toshibaer, formfaktoren er omtrent som den jeg har, men de har ikke helt hengt med i den tekniske utviklingen, i hvert fall ikke i forhold til prisen.)

Akkurat nå heller jeg mest til Lenovo’en, mest fordi den har masse bra ekstrautstyr, bra batteritid, er blitt "Editor’s choice" i endel tester. Dessuten er Lenovo standard på BI, så da får man support. Men allikevel – noen som har synspunkter? 

Kjekk sak i plast

Cool Tools: Sock ProFra Kevin Kellys uunnværlige verktøy-blogg Cool Tools kommer meldingen om Sock Pro, som er løsningen på sokkesorteringsproblematikken, en kilde til frustrasjon for enhver mann som lever sammen med 3-4 kvinner med sokker i alle varianter (og nåde den som legger noe feil.)

Jeg har lenge ønsket å implementere LifeHackers sokkeløsning, nemlig å 1) kaste alle sokker, 2) kjøpe masse like sokker, 3) bruke sokker uten å måtte "parre" dem (og passe på at man bruker dem i tilfeldig rekkefølge slik at de slites likt), 4) begynn om igjen på punkt 1 når sokkene begynner å bli utslitt.

Økonomi og familiens insistens på at alle sokker ikke kan være svarte setter imidlertid en stopp for dette prosjektet, men takket være Sock Pro ser jeg altså en ende på sorteringstyranniet…

Kvantitetsdannelse er tingen

Herner Sæverot diskuterer dannelse – i hovedsak om man skal ha en "kanon" av store verker eller ikke – i en kronikk i Aftenposten idag. Kronikken bygger på en noe forvirret kronikk av Helge Iberg, hvor Iberg protesterer mot kanontenkingen (representert ved Gudmung Hernes, som sannelig får gjennomgå for tiden) og går for fleksibilitet. Sæverot tar en middelvei, og definerer dannelse som evne til å skifte mening, noe jeg synes virker litt tynt.

Riktignok er jeg enig i at man ikke skal ha husguder, men hvorfor ikke ta den helt ut og plassere problemet der det faktisk ligger – at dannelsesdiskusjonen i Norge ser ut til å ta som utgangspunkt at vi bare har kapasitet til å lese noen få bøker og at det derfor blir svært viktig å velge de rette, eventuelt velge hva man vil men ha lærere som kan plassere dem for en.

Tenk om en elev på videregående kom ut av norskfaget etter tre år med 50 bøker i bagasjen? Det er sånn omtrent en hver tredje uke hvis man regner med sommerferien, det burde ikke være så vanskelig. Da kunne man snakke om dannelse.

Nå skal jeg ikke påstå at jeg har dannelse selv (det er nemlig udannet), men jeg lærte meg i alle fall å sette pris på litteratur ved å botanisere i mine foreldres rikholdige samling (de var bokklubbmedlemmer på sin hals.) Da jeg begynte på videregående, hadde vi noen lesebøker som het Visjon og virkelighet, og som innholdt tekster i utvalg fra mange steder rundt omkring. Jeg smugleste denne leseboken og lånte deretter mer av de forfatterne som stod der på biblioteket og i mine foreldres bokhyller. Det ga en viss kvalitet, men for å spe på litt leste jeg hauger av kriminalromaner og pappas gamle guttebøker og ukeblader og, hvis det knep, bruksanvisningen på hårsjampoen mens jeg satt på do. Ikke like lødig alt sammen, men med nok kvantitet lærer man seg noe om kvalitet – og hva det betyr for en selv.

Det er et gammelt ordtak som sier at man skal passe seg for folk som bare har lest en bok. Den norske dannelsesdebatten ser ut til å gå ut på å utvide "en bok" til "pensum", som består av "noen bøker". Jeg tror på en mye enklere løsning: Få opp kvantiteten, så får du opp dannelsen også.

Nokså enkelt. Nå må jeg finne noe å lese på i bilkøen inn til jobben.

1-kronesfilmen

Telenor har for tiden et tilbud til sine ADSL-kunder om å se filmer over Internett for 1 krone. Datter nummer to er for tiden syk og tilbringer mye tid med sin laptop (en ganske kraftig Dell, mindre enn seks måneder gammel) i sengen, så dette var noe vi kastet oss over. Det viste seg å være en skuffelse av dimensjoner – Telenor, Microsoft og SF Anytime ser ut til å ha lært markedsføring av Josef Stalin – og kundebehandling etter manual av Frans Kafka.

Etter å ha lett seg frem til riktig webside, fikk vi beskjed om tjenesten kun fungerte med Internet Explorer, versjon 6 eller høyere. Vi hadde versjon 7, men det oppfattet tydeligvis ikke denne websiden, så vi måtte reinstallere. Deretter måtte vi oppgradere Windows Media Player, to ganger, før vi fikk beskjed om at Media Player måtte "individualiseres" – dvs. at diverse sikkerhetsløsninger måtte lastes ned og installeres. Deretter (etter omtrent 45 minutter med nedlastinger og oppgraderinger og restarting og annet) var det en masse frem og tilbake om hastigheten var god nok. Det var den først ikke, enda vi har et nokså dyrt abonnement, men etter litt frem og tilbake fikk vi til det også. Så slapp vi så langt frem at vi fikk lov til å betale.

Først forsøkte jeg å få den ene kronen belastet mitt Telenor-abonnement, men da måtte jeg logge meg på først. Dessverre hadde jeg glemt passordet, og "glemt passord"-funksjonen klarte ikke å sende meg noen tips, siden de ble sendt til min Telenor-postadresse, som jeg altså ikke har passordet for. Derfor måtte jeg betale med et kredittkort, noe som kostet kr. 5 i gebyr.

Endelig var det klart, vi valgte film, og ting så lovende ut. Men når filmen skulle starte, fikk vi beskjed om at det var oppstått en feil, og vi ble henvist til en webside som forklarte at det var litt uklart hva feilen bestod i, men at vi kunne få mer hjelp på Microsofts generelle supportsider.

Da ga jeg opp, sendte en mail til SF Anytime (Svensk Films videoservertjeneste) og ba om pengene tilbake. Ikke det at seks kroner kommer til å gjøre noe stort innhogg i familiebudsjettet, men det er grenser for hva man finner seg i. Vi fikk etter litt frem og tilbake beskjed om at pengene skulle tilbakeføres.

Kombinasjonen av Telenors ruskete abonnementsløsning, Microsoft’s overkompliserte browser- og sikkerhetsløsninger, og SFs morbide frykt for at noen skulle kunne se filmene deres er rett og slett latterlig når deres konkurrenter er piratkopiservere som lett og elegant lar deg laste ned hva det skal være. Det minste man bør kunne forlange når man betaler for en tjeneste er at den er bedre enn det som finnes gratis tilgjengelig, men dengang ei.

Egentlig burde jeg la min datter få se den filmen hun ville i piratkopi. Hun og jeg har betalt for den, både med tid og penger.

Er det rart teknologer (og forretningsstrateger) ler av filmbransjen?