Et rammeverk for IT-bruk i skolen

Jon Hoem har i sin JonblOGG en klassifisering av samhandlingsformer for sosial software som kommer fra et paper han har skrevet om IT i undervisning. Konklusjoner og observasjoner er gode, selv om de drukner litt i en litt vel lang sosioteknisk basert teoridel. Det analytiske rammeverket er imidlertid glimrende, og bruken av «area charts» for å diskutere egenskapene til LMS, blogs og wikis likeså.
Jeg er usikker på om skolen idag er klar til å ta ibruk sosial software – det er et stadig tilbakevendende problem at av de mange som leser, er det få som har noe å si. Bruk av sosial software forutsetter toveis kommunikasjon, toveis kommunikasjon forutsetter at begge parter er artikulert og har basiskunnskap nok (for ikke å snakke om vilje) til å starte en dialog eller en mange-til-mange diskusjon. Og jeg tror det er her det skorter – om ikke mangelen ikke er teknologi, men rett og slett av mange ikke har noe å si, ikke kan uttrykke hva de vil si, eller ikke tør. Uansett alder, yrke, eller ferdigheter på tastaturet. Enhver teknologi kan brukes til dialog (amerikanske flyselskaper ble tatt i en kongresshøring fordi de signaliserte til hverandre gjennom å endre prisene sine, og aksjemeglere kan på samme måte signalisere hensikter ved aksjoner i et marked) hvis vi bare har noe å kommunisere.
Allverdens samhandlingsteknologi fungerer ikke hvis vi ikke har undervisningsformer som ikke kan gjennomføres uten gjennom teknologien, hvis vi ikke har en kultur som fremelsker skriftlig uttrykksform og livlig kritikk, og hvis vi ikke har underliggende teorier og metoder for å starte kommunikasjonsprosesser. Slikt sett er dette bidraget fra Jon bra – det tillater diskusjon overfor folk som ikke vanligvis diskuterer teknologi og teknologibruk. Bare man skreller litt vekk sosiologsjargongen (som ikke nødvendigvis betyr tabloidisering) og kanskje lager noen intellektuell krykker i form av metaforer fra en ikke-teknisk hverdag. Alle LMS’er insisterer på å lage «klasserom», tavler og postkasser – problemet med Wikis og bloger er at de er en ny samhandlingsform, basert på Internett, og ikke har direkte motstykker ute i den fysiske verden.

Linux blir stuerent

Jeg holdt keynote-foredraget på Linuxdagen (PDF-versjon), invitert av Trond Heier i Linpro. Mitt hovedpoeng var at det er på tide at Linux-folket slutter å oppføre seg som en menighet, travelt opptatt med å konvertere alle til den rette tro, og i stedet begynner å konsentrere seg om å konkurrere der hvor der hvor man ikke møter mest massiv motstand fra Microsoft (som ikke nødvendigvis er den store stygge ulven menigheten alltid vil ha det til) og andre konkurrenter.
Mitt inntrykk generelt er at Linux nå definitivt er en konkurrent til kommersiell software, særlig Microsoft, og at konkurransen er drevet av rene forretningsmessige og tekniske vurderinger, ikke lenger av ideologi. Noen inntrykk fra andre foredrag:
Per Andersen fra IDC:

 • Openoffice/Staroffice står for 40% av bruken i utdanningsinstitusjoner
 • funksjonalitet er et problem – forbausende mange firma har testet Linux eller andre Open Source-produkter og valgt ikke å gå med det fordi funksjonaliteten oppfattes som ikke god nok
 • TCO ikke lenger interessant – IDC lager ikke TCO-analyser lenger.
Helge Skrivervik, team Mellvik:
 • Open Source flytter programvare og utvikling tilbake fra kategori industriprodukt til håndverk
 • nå er det Windows-folkene som oppfører seg som religiøse personer som ser en trussel mot sitt hegemoni
 • ting tar tid: Masse NIH og andre problemer gjør at det tar tid før IBM, Oracle, HP og Sun får noe igjen for sine Linux og OSS-investeringer. Novell og Apple kan bli viktigere enn man kunne tro. Apple har masse open source men markedsfører det ikke.
 • Lindows bra, men ellers ligger desktop’en for Linux tilbake fra Apple eller Microsoft
Personlig lurer jeg på om ikke Microsoft vil gjøre lurt i å lette litt på lisensieringen sin for å komme konkurransen fra Linux i forkjøpet – for eksempel ved å la folk ha lovlige kopier av Windows Office (hvis det brukes på jobb) hjemme.
En foredragsholder jeg gikk glipp av, men som i følge tilbakemeldingene var meget god, var Eddie Bleasdale, som driver en «inkubator-klubb» med konfidensiell medlemsliste for folk som vil gjøre Linux-prosjekter uten å tiltrekke seg oppmerksomhet fra konkurrenter.

Platedinosaurer

Nok noen skriverier fra min side om platebransjen og dens innbitte motstand mot at verden går videre (av ulike årsaker kom de omtrent samtidig):

Forøvrig vil jeg gjerne anbefale Gisle Hannemyrs utmerkede innspill i debatten, som handler om utilsiktede virkninger av enkelte firmaers dominans i markedet for DRM programvare.

Et innspill til Åndsverksloven

Jeg har skrevet et innspill til debatten om den nye åndsverksloven, som er oversendt Kulturkomiteen på Stortinget.
Musikkbransjen har i stor grad stått bak gjennomføringen av paragraf 53a, som gir beskyttelse til tekniske kopisperrer. Dette dokumentet, basert på mitt foredrag i oktober, konkluderer at

 • Platesalget i Norge har sunket noe de siste årene, men det skyldes i hovedsak konkurranse fra andre underholdningsprodukter og -medier, ikke piratkopiering.
 • Platebransjen i Norge består av store utenlandske firma som selger utenlandsk musikk inn i et marked med liten konkurranse. Bransjen er ikke i krise, verken nå eller i fremtiden, og trenger ikke særskilte beskyttelsestiltak.
 • Kopisperrer og DRM-teknologi vil ikke hjelpe bransjen, bare utsette en nødvendig restrukturering for å gå over til ny teknologi.

 • Overgangen til ny teknologi er spesielt vanskelig for de eksisterende plateselskapene. Dette dilemmaet er velkjent innen teknologi- og økonomisk forskning, under betegnelsen ”disruptive technology”. Dette har skjedd i mange bransjer tidligere, og er ikke noe å være bekymret for.
 • Den nye teknologien vil føre til at nye firma kommer inn, at noen av de gamle firmaene klarer overgangen til det nye markedet, og at andre vil gå under.

Jeg har med hensikt skrevet dette i et ikke-teknologisk språk. Dokumentet ligger på http://www.espen.com/musikk.pdf, kan fritt distribueres, og jeg ville sette pris på kommentarer til «self» på espen.com – eller, naturligvis, her i bloggen.

En skole med nok IT

Det er masse problemer rundt bruk av IT i skolen – og et av hovedproblemene er enten at det er for lite utstyr eller for lite kunnskaper hos lærerne. Nesodden videregående skole har i alle fall nok utstyr – bærbar til alle, trådløst overalt – men hva har de brukt teknologien til?
Det kan du få høre på neste møte i Polyteknisk forenings gruppe for informasjonsteknologi, som starter kl. 1700 mandag 18. april i Håndverkeren i Oslo. Rektor på Nesodden, Erik Heier, kommer og presenterer sine erfaringer. Morten Søby fra ITU kommenterer hans innlegg, og deretter er det fritt fram for spørsmål og meninger fra salen. Tanken er å fokusere på hva man faktisk kan bruke IT til når det ikke står på utstyret og kunnskapene – hva har Nesodden gjort, og hvordan kan andre dra nytte av deres erfaringer?
Vel møtt!

Nerde-pause

Via Engadget fant jeg Rafael Lagunas beskrivelse av hvordan han kjører to to Apple Cinema-skjermer side om side. Litt av et arbeidsmiljø, særlig kombinert med et skikkelig tastatur også (IBM «klikkete» med den lille mus-pinnen midt i tastaturet).
Som om ikke dette var nerdete nok, ble jeg fascinert av hans skjermbakgrunn – et sammensatt bilde av hele jorden om natten (laget fra NASAs satellittbilder). Legg merke til hvordan midt-Vesten i USA har byer som ligger i et rutenett, og hvordan befolkningsmønstre i Russland følger handelsveiene (dvs. jernbanen). Samt hvor store deler av jorden som er mørklagt (selv om østre USA og Europa ser nokså stappfulle ut).
Nok om det, tilbake til jobb.

Press alert: Mandag Morgen

Jeg har blitt omskrevet og sitert i Mandag Morgen om akademiske websider, som for manges vedkommende er et sorgens kapittel. Og da er det jo hyggelig å bli nevnt, sammen med kollega Kai Leitemo som et unntak, både på BI og ellers.
Jeg er overbevist om at elektroniske publikasjoner, gjerne i en bloggform, og elektronisk faglig samarbeid, gjerne som wikier, er fremtiden for vitenskaplige publikasjoner som det er det for debatt generelt. Når det er sagt, tror jeg ikke «mild tvang» er måten å få det til på, men heller at man legger forholdene til rette og gjør det lettere f.eks. å interagere med studenter og andre stakeholders elektronisk. Sentraliserte websider blir ofte begredelige saker, sjelden oppdatert – og man får gjerne en masse byråkrater som løper rundt og sjekker at man ikke bruker feil logo eller gjør andre i deres øyne vesentlige feil.
Trikset ligger i å få igang dialogen – synspunkter?

Cory Doctorow til Oslo!

Og dermed er det klart for å annonsere årets teknologi-begivenhet i Oslo:
Polyteknisk Forening inviterer til foredrag med Cory Doctorow: «The Economics of Openness»
Tid: 9. mai kl 19:00-20:30 med påfølgende uformelt samvær.
Sted: Aulaen, BIs senter for lederutdanning (Sjømannsskolen på Ekeberg), Karlsborgveien 4 (kartreferanse her, parkering tilgjengelig, Ljabru-trikken fra byen).
Åpne standarder og tilgang på informasjon er ikke bare et spørsmål om tenåringers mulighet til å laste ned MP3-filer. Historisk sett har åpenhet i ordets videste forstand vært en viktig forutsetning for suksess: åpne samfunn opplever gjennomgående større velstandsvekst og stabilitet enn lukkede. Til tross for dette ser vi idag tendenser til at offentlige og private aktører arbeider for å begrense informasjonsstrømmen, både med teknologiske og lovmessige midler.
Polyteknisk forening har invitert den kanadiske forfatteren og aktivisten Cory Doctorow til å snakke om åpenhet som grunnlag for økonomisk vekst og innovasjon, med etterfølgende debatt. Doctorow er for tiden ansatt av Electronic Frontier Foundation (EFF), en organisasjon som arbeider for beskyttelse av brukerrettigheter i det digitale rom, og har som EFFS representant observert prosessen i organer som WIPO (World Intellectual Property Organization) og EU-parlamentet på nært hold.
Cory Doctorow er selv en ivrig bruker av moderne informasjonsteknologi, og han er også innholdsprodusent. I tråd med prinsippene om åpenhet gjør han alle sine verk (inklusive bøker) tilgjengelig i åpne formater på nettstedet craphound.com. Han er også en fast bidragsyter til gruppe-webloggen boingboing.net, en av Internetts mest leste sider. Doctorow er en levende og engasjert taler, som svært gjerne svarer på spørsmål fra salen.
Gratis adgang, påmelding til sekretariatet i Polyteknisk Forening, via elektronisk post (til polyteknisk@polyteknisk.no) eller via telefon 2242 6870. (Eller, for den saks skyld, ved å skrive en kommentar til dette innlegget.)