Enron forklart

Enron logoAftenposten skriver idag om rettsaken mot den tidligere ledelsen i Enron, og om de endringer i lovverket som Enron-saken forårsaket.  Hovedendringen var Sarbanes-Oxley-loven, kortform SarBox eller SOX. Den er en skikkelig hodepine for IT-sjefer, siden all kommunikasjon skal oppbevares og man er avhengig av å bevise at man har lett gjennom alt hvis det blir en undersøkelse. SarBox er en av årsakene til at FAST gjør det så bra.

Det er ikke lett å få med seg hva som ligger bak rettssaken, og aktoratet har litt av en jobb med å forklare det som har skjedd for en jury av legfolk. Personlig tror jeg det ikke blir så vanskelig å bevise at man visste dette var ulovlig. Ledelsen i Enron foretok en rekke disposisjoner som ikke er forretningsmessig motivert, for å si det kort. Man opprettet blant annet en rekke papirselskaper, med navn fra Star Wars, som kjøpte aktiva og dermed økte egenkapitallønnsomheten, i tillegg til at man foretok endel hedge-transaksjoner med firma som skulle være økonomisk uavhengige av Enron, men som ikke var det. Hensikten var å flytte aktiva, gjeld og risiko ut av Enron, for å pynte på regnskapet. At det var ledelsen i Enron som sto bak disse selskapene, og personlig tjente mange millioner dollar på transaksjonene, burde fått klokkene til å ringe hos ledelse og styre lenge før så skjedde.

Den beste kilden til å forstå Enron er stadig den såkalte Powers-rapporten (del 1, del 2 (se f.eks. side 68-74, som forklarer oppbygningen av en av de fiktive selskapene som ble opprettet), del 3, del 4) som Enrons styre fikk utarbeidet da det begynte å gå opp for dem hva som foregikk (dessverre etter at firmaet var konkurs). Den er forbilledlig i sin analyse og sine konklusjoner, og legger ikke fingrene imellom. Andrew Fastow er hjernen bak transaksjonene, men både ledelse og styre bedømmes til å ha feilet. Revisorfirmaet Arthur Andersen levnes heller ingen ære. Ikke dårlig at et sittende styre kommer med en så klar rapport om sine egne feil – og publiserer den.

Anbefales for alle som er i eller skal inn i et styre, for regulerende myndigheter – og for alle økonomistudenter. 

Narkotika som livsstil

erlik logoArild Knutsens kronikk i Aftenposten, Narkotikapolitikken er utdatert, er vanskelig å forholde seg til – og det er magasinet =Oslo også. Mitt problem ligger ikke i at det er behov for nytenkning innen narkotikapolitikken eller at man må behandle narkomane som enkeltindivider, med den respekt og differensiering det innebærer. Heller ikke at mye av den hjelp og støtte som gis til samfunnets vanskeligstilte i seg selv kan gi fremkalle selvtilfredshet blant de som gjennom en enkel kanal, som =Oslo, kan skaffe seg avlat.

Problemet ligger i ordet "livsstil", og implikasjonen at det å gjøre seg avhengig av narkotika er et legitimt valg i samfunnslivet. Samt at det ikke er narkotikamisbruket, men utstøtingen og nødvendigheten av ulovligheter som driver folk over i undergangen. Både =Oslo og Knutsens kronikk impliserer, i hvert fall slik jeg leser begge, at hjemløshet, kriminalitet og narkotikabruk er tilstander man ikke nødvendigvis skal ut av. Gjennom sitt rop om forståelse skaper man en oppfatning av narkotika som karrierevei.

Det er egentlig de små ting som starter slike refleksjoner. I forrige uke kom jeg ruslende over Egertorget etter å ha vært i et møte. Jeg kjøpte =Oslo av en selger (som naturligvis ikke hadde vekslepenger, og derfor fikk litt mer. Greit nok, men svært rutinert utført.) Siden bussen hjem går en gang i timen og hadde gått for fem minutter siden, tok jeg en kopp kaffe og leste bladet. Og den første setningen jeg tilfeldigvis så, var et intervju med en selger som sa at "det har aldri vært noen mann i dress som har kjøpt bladet av meg". Der satt jeg i dressen min, og tenkte at medmindre denne selgeren bevisst hadde holdt seg unna steder folk med dress frekventerer (og det er jo mulig), var det lite sannsynlig at dette stemte, rent statistisk.

En liten ting, men ettersom jeg fortsatte gjennom bladet, ble jeg nokså urolig. Bladet er nydelig, rent grafisk, men det som skrives bærer preg av menighetsbladene man får dettende ned i postkassen: En intern og selvforsterkende diskusjon hvor man overbeviser seg selv og andre at det valg man har tatt er riktige og bevisste. Som blad betraktet ville det aldri overlevd uten nettopp avlatsimplikasjonen, i hvert fall for kjøperne.

Og det er utmerket at uteliggere kan skaffe seg penger til livets opphold på en måte som styrker deres selvrespekt. Men skal den langsiktige legitimiteten for et slikt tiltak opprettholdes, må det enten stå på egne ben (innholdsmessig og finansielt) eller det må inngå i en plan for å få de folkene det gjelder ut av den situasjonen de er i.

Sosial utfrysing og kriminalitet som inntektskilde forsterker narkomanes vanskeligheter. Men narkotikamisbruk endrer en persons psyke (eller i alle fall adferd) slik at personen ikke lenger er i stand til å ta vare på seg selv. Om narkotikaen er symptom eller årsak, er egentlig ikke poenget når den er et faktum. Narkotikere (og alkoholikere eller, for den saks skyld, folk som lar en eller annen besettelse komme foran alt annet) blir selvsentrert – som så ofte nevnt av narkotikere selv, for en junkie har neste fix førsteprioriet, nærmest uansett. Det vil den ha selv om vi legaliserte narkotika. Det er normalt at man eksternaliserer sitt misbruk, eller karakterisererer det, post hoc, som en slags sosial protest. Da slipper man å ta ansvar for å ha begått et feilgrep.

Alt dette er meget menneskelig.

En annen sak er hva man gjør med det. Hverken Knutsen eller =Oslo har noen løsning på det store problemet, og mener heller ikke å ha det. Men man nøler ikke med å kritisere andres meninger og holdninger – uten at jeg helt forstår hva som er riktig retning.

For å ta et helt enkelt eksempel, fra Knutsens kronikk:

Med TV 2s kameraer rettet mot seg, bladde skipsreder John Fredriksen opp en tusenlapp og ga til en mann hvis livssituasjon tvinger ham til å tigge. Så sjekket han om kameraet fortsatt rullet, satte blikket på den tiggende og brautet: "Ta deg sammen, så kanskje blir det noe av deg til slutt!"

Jeg har aldri møtt Fredriksen, og så ikke innslaget, så jeg kan ikke bedømme hvordan det var ment, men rent ut fra teksten kan jeg ikke se hva som er så galt i Fredriksens replikk. Den kan leses som en oppfordring til  å komme seg tilbake til samfunnet igjen, og en respekt i at man tror mottakeren kan. Den kan jo sees som sårende, men ut fra hvilke kriterier? Eller mener Knutsen at narkotikaavhengighet ikke er resultatet av et valg, at det er uungåelig, gitt enkelte oppstartparametre, at man havner under Eika?

Litt klarhet hadde ikke skadet. Til å begynne med kunne jo Knutsen og =Oslo respondere på følgende oppgave: Tenk deg at du er manusforfatter til en ny norsk spillefilm, og skal skrive scenen "Tiggeren møter skipsrederen". Hvilken replikk bør skipsrederen komme med som gjør at han ikke blir fordømt av dem som ikke er skipsredere? Med et lite proviso: Den skal kunne ytes med troverdighet, være noe han vil kunne si ut fra overbevisning, ikke for å tekkes et publikum. Hvordan balansere mellom følelsesløs kynisme og poserende medfølelse, med andre ord. Godkjent av de som godkjenner denslags, i Aftenposten eller =Oslo.

Hvis dette skulle vise seg vanskelig, er det kanskje ikke bare fordommene mot narkomane som bør revurderes.

Oppdatering 31. januar: En sterkt forkortet versjon av dette innlegget, kalt "Med krav på respekt", ble trykket i Aftenposten.

Oppdatering 15. februar: Debatten er igang, her er en liten liste over artikler og annet materiale, se kommentarer under fra Arild Knutsen, Eirik Newth og andre.

Jeg synes det er flott at debatten er igang, og viser til kommentarer under.

Litt for mye Teodor….

Erling Fossen, i dagens Aftenpost, tørker til med et sylskarpt angrep på NTH og den trausthetskulturen institusjonen dyrker frem. Jeg likte best hans spark til utdanningsministeren, som setter likhetstegn mellom kvantitativ kunnskap og sivilingeniørstudiet og dermed antyder at matematikk og andre realfag er noe bare ingeniører trenger.

(I parentes bemerket, hvis jeg hører setningen "jammen du får studiekompetanse uten matematikk" en gang til, må jeg ut en tur. Du får et papir hvor det står at du har studiekompetanse – ikke kompetanse til å studere.)

Det som er litt trist, er at vi nå kommer til å få en debatt for eller imot Trondheim, men det vi burde ha, er en debatt om hvordan vi skal skape innovasjon og kunnskapsbaserte miljøer her på berget. Fossen har her massevis av gode poenger – la oss håpe de ikke forsvinner i rabalder fra Trondhjemspatrioter og gammelingeniører…. 

Helfrest

Snefreser'n Anders Brenna forteller at han har kjøpt seg snefreser, og at vi kan se frem til ca. 10 vintre med lite sne, inntil hans snefreser dør og snemengdene øker.

Nuvel.

Jeg har også snefreser, innkjøpt for ca. 6 år siden da jeg bodde på Tranby i Lier, hvor snemengdene er betydelig høyere enn på ca. 20m over havet, der jeg bor nå. Og jeg har hatt overraskende fordeler av den.

I mitt nåværende nabolag er man ikke satt opp med snefreser som standard utrustning. Første vinteren her ute var det barmark lenge, men en morgen i januar våknet jeg og så ut på ca. 30 cm nysne. Klokken var rundt syv og man skulle jo på jobben, så her var det bare å sette igang. Som sagt, så gjort. Jeg var riktignok litt bekymret for den ene av naboene – Osloregionens største B-menneske – og hvordan han ville reagere på høylydt snefresing på et tidspunkt han og hans familie betraktet som straks etter leggetid. Men vi har lang og delt oppkjørsel, og jeg skulle på jobb, så det var ingen tid å miste.

En halv time etter var jeg ferdig, satte min lille snefreser (egentlig en slags motorisert feiekost, men den lager i alle fall masse lyd) i garasjen, og trampet inn for å tine opp litt og ta morgenens første kaffe.

Da ringte det på døren. Jeg lukket opp med bange anelser. Der stod naboen, med slåbrok og tøfler og håret til alle kanter.

Han hadde våknet, sett sneen og resignert begynt å tenke på å stå opp og spa ut bilen, da han hørte meg starte snefreseren. Han hadde ikke vært klar over at jeg hadde denslags, og fortalte med et nærmest ekstatisk ansiktsuttrykk at min lille snefreser med manglende eksospotte hadde "den vakreste lyden han hadde hørt i sitt liv…"

Hvorpå han overrakte en flaske konjakk og returnerte til uforstyrret døgnrytme.

Tom Friedman på video

Tom Friedman har snakket om The World is Flat på MIT – her er en video (ca. en time og et kvarter) med foredraget hans. MIT legger dette gratis ut, naturligvis, slik det sømmer seg en utdanningsinstitusjon.

Sentralt premiss, fra en indisk direktør: "The global economic playing field is being levelled, and you Americans are not ready."

Denne videoen er også verdt å se for presentasjonsteknikken – Friedman bruker ikke manus, forteller stort sett historier, og svarer på hvert spørsmål med eksempler. Hans språkfølelse og evne til å klargjøre er beundringsverdig.

(Se forøvrig denne artikkelen fra McKinsey Quarterly om "10 trends to watch in 2006". Bra sammendrag av mange utviklinger – jeg likte spesielt nummer 9, om polariseringen av selskapstyper (store og små) som jeg lenge har tenkt men ikke sett skrevet ut så direkte før) 

(Video tips via Stephen Downes

SMS fr d sm ikke kan

I følge dagens Aftenposten Aften mener psykologen Reidar Thyholdt at lærere bør sendes på "chatte-kurs" for å forstå hva elevene holder på med. Elisabet Dahle, hovedtillitsvalgt for grunnskole i Utdanningsforbundet i Oslo, er enig. "Det er behov for kompetanseheving, og skolene bør sette av tid til kurs, oppfordrer hun.

SMS-kurs. Virkelig noe å sette på CV’en. Det neste blir vel førerkort for blyantspisser.

Still going stronger than ever

Nettopp tilbake fra et foredrag fra Ekeberg Rotary, som er en Rotary-forening av den gamle sorten – ingen kvinnelige medlemmer tillatt, og jeg tror jeg var den yngste, i hvert fall en av de yngste, i forsamlingen, som var dominert av folk i 50- og 60-årene.

Jeg kom litt tidlig, rigget opp mitt utstyr, fikk meg noen smørbrød, og så etterhvert folk ankomme. Da rommet var nesten fullt, hørtes en applaus – det var en av foreningens mer solide medlemmer som returnerte etter et sykehusopphold. Denne karen gikk med krykker, men var iført ulastelig dress med lommetørkle i brystlommen og minnet ikke så lite om Gudfaren i Marlon Brandos skikkelse.

Han satte seg tilfeldigvis ved mitt bord, begynte deretter å fortelle om sitt sykehusopphold, at han hadde 30 år uten å gå glipp av et møte (det siste sykehusoppholdet ikke medregnet), fortalte om noen aksjehandler han holdt på med, spurte meg om jeg var interessert i nanoteknologi, siden han hadde vært en tur på MIT i fjor for å høre om dette og vurdere noen investeringer, hørte at jeg skulle snakke om Internett og begynte å diskutere hva som skulle til for at norske bedrifters skulle gjøre det bra der. I løpet av lunsjen nevnte han at han (i motsetning til de fleste i denne klubben) var for kvinnelige medlemmer i Rotary, fnyste irritert da noen snakket om pensjonsalder, nevnte at han satt i styret i Nationen og hadde vært innom noen diskusjonsgrupper for Internett der (mest for å diskutere historie og være med i rovdyr-debatten), men ikke brukte Internett noe særlig (men han hadde en hjemmeside som han ikke kommet helt igang med), at norske firma generelt var altfor lite flinke til å ha en bevisst mediestrategi – ta Jotun for eksempel, der kommer det kommer jo bare noe i avisene når noe går galt, positive nyheter kommer bare i Sandefjords blad. Under foredraget mitt og etterpå hadde han en rekke spørsmål – hvordan setter jeg opp jeg opp en slik blogg, sa du? – og i diskusjonen etterpå nevnte han at han nettopp hadde kommet ut med en bok (et doktorgradsarbeid, faktisk) og godt kunne tenke seg å ha en dialog med eventuelle lesere over Internett. Til bursdagpresang ønsket han seg en time av barnebarnas tid foran PCen, så han kunne få litt fart på sin Internett-aktivitet – for barna hans kunne ikke hjelpe ham med det.

Hvis du ikke har gjettet det allerede, så heter han altså Alf R. Bjercke – og er 85 år gammel.

Et spørsmål om pris

Når jeg tenker på VG og Dagbladet, og deres ryggesløshet når det gjelder overskrifter eller annonser, kom jeg til å huske på denne historien. Som med alle slike anekdoter, er det tvilsomt hvem som opprinnelig fortalte den – jeg har sett både Mark Twain og Winston Churchill som opphavsmenn, men de er gjerne kandidater til de fleste anekdoter. La oss si det var Churchill:

Churchill satt i en middag ved siden av en meget fornem og vakker dame, og spurte henne om hun ville gå til sengs med ham for et hundre tusen pund?
    "Ja," sa damen.
    "Hva med 10 pund?" sa Churchill.
    "Hva tar De meg for?" sa damen, meget indignert.
    "Det har vi allerede avklart," sa Churchill. "Nå diskuterer vi bare pris."

For Dagbladets vedkommende er prisen altså ca. 25m pr. helside. For VG vet jeg ikke.

Jaja. Selv hadde jeg nok vært billigere…. 

Offentlig avretting

Bernt OlufsenJeg leser ikke VG – her representert ved redaktør Bernt Olufsen – det er en søpleavis fra ende til annen, uten noen positive kvaliteter. Nå har de sunket til et nytt lavmål, ved å omtale kreftforskeren som hadde jukset med data med navn og bilde på forsiden. Dagbladet nøyer seg med navn på forsiden og bilde inne i avisen, som om det gjør noen forskjell. Og inntil nylig mente jeg den avisen hadde enkelte positive sider, men de må være ganske store for å motveie denslags.

Gudene skal vite at jeg misliker akademisk juks – men det er faktisk noe som heter uskyldig inntil det motsatte er bevist. Saken fortjener stor oppmerksomhet, men å sette navn på ikke bare hovedpersonen, men også enkelte av hans familiemedlemmer, kan ikke føre til noe godt. Bortsett fra å øke VG og Dagbladets salgstall. Har man ikke lært noenting av Tore Tønne-saken og lignende?

På siden etter sin reportasje søker Dagbladet etter en "merkevaredirektør". De trenger en etiker.
 Og VG trenger mørke solbriller for å slippe å se seg selv i speilet om morgenen.

En annen versjon av Ibsen

Hvis man roter litt rundt med Google Earth, finner man mye rart – her er en liten detalj fra Oslo som jeg syntes var morsomt. Se først på dette bildet:

Ibsen scan 1 

Det var da en pussig mengde gater midt i byen? La oss gå litt nærmere:

Ibsen scan 2 

Etterhvert som man zoomer lenger inn, forsvinner gatene, men så ser vi også hvor det er…

Ibsen scan 3 

….nemlig Ibsen-kvartalet (også kjent som Hotel Cæsar) og Oslo Tinghus. Og gatene under er Ibsen-garasjen, som altså strekker seg under flere kvartaler og langt bortover mot departementene.

Jeg lurer litt på hvordan DigitalGlobe har fått for seg at dette er veier – det gir i alle fall et inntrykk av at satelitten kan se gjennom jorden, ikke bare atmosfæren…. 

Og – nei – man kan ikke se Stortingsgarasjen på samme måten – men her er Aker Brygge:

Aker Brygge parkering 

Forøvrig er bildene tatt sommeren 2002 – det var nemlig da (ironisk nok) at utstillingen Earth from the air sto på Rådhusplassen:

Jorden fra luften 

Så her kan vi altså se folk, ovenfra, som ser bilder tatt ovenfra. Og vi kan se under jorden….

Hvorfor lære matematikk

Business Week math coverJeg sitter og spekulerer litt over hvordan man skal motivere tenåringer til å velge matematikk og realfag i videregående skole – og finner dette hovedoppslaget i Business Week, som burde være grunn god nok i seg selv. Glimrende. Steve Baker skriver forresten her om hvor vanskelig det var å la være å blogge om oppslaget, noe jeg kjenner meg igjen i.

Matematikk og realfag er fremtiden. Og nå skal jeg skrive noe om det.

(Takk til Jeff Jarvis.) 

Typisk Norsk IV: Bullshit Bingo

Dette får blir siste pirk før jeg gir meg – men i Typisk Norsk står det på side 294 om det kjente spillet "Bullshit Bingo" – man lager bingoark med klisjeer og buzzwords, deler det ut til publikum før en kjedelig foredragsholder skal på, krysser av ettersom moteordene kommer, og spretter opp og roper "Bingo!" når man har fem på rad.

I boken står det at dette spillet ble spilt første gang i 1996, under et foredrag holdt av daværende visepresident Al Gore. Men jeg tror spillet er mye eldre enn det – jeg vet at det har blitt spilt en avart av denne bingoen, kalt "Turkey Bingo", på Harvard Business School i årevis – i hvert fall siden begynnelsen av 80-tallet.

Turkey Bingo er anderledes, og litt mer subtilt. Det spilles under pågående case-undervisning, og i stedet for buzzwords, har man tilfeldig utvalgte navn på klassens studenter på 4×4 bingoark. Etterhvert som studentene gir sitt bidrag til diskusjonen, kan man krysse av, inntil man har fire på rad. Siden foreleseren setter karakterer ut fra hva studentene sier i klasserommet, er det ikke særlig lurt for en student å sprette opp og rope "Bingo!" – det kan lett gå ut over karakteren. Men man må samtidig få fortalt sine medstudenter at man har bingo….

Løsningen er at man rekker opp hånden og kommer med et innlegg til diskusjonen – og i dette innlegget fletter man "phrase of the day" – en på forhånd avtalt setning. Denne setningen er alltid nokså tåpelig og vanskelig å bruke naturlig – noen eksempler er "Som Napoleon sa ved Waterloo, …" eller "Da jeg leste case’t for fjerde gang i går kveld, la jeg merke til at…".

Forelesere hater Turkey Bingo, og kan bli ganske gretne hvis de oppdager at det foregår. En foreleser jeg hørte om, turnerte det elegant – han sto rett foran en student som hadde et bingoark foran seg, og mens en annen student snakket, lente foreleseren seg frem og krysset av på bingoarket, uten å kommentere saken nærmere. Meget virkningsfullt.

Typisk Norsk III: Curlz

Nok en liten feil i Typisk Norsk, denne gangen typografisk (og egentlig en nokså vanlig feil): På side 241, som omhandler typografi, står det "I tillegg har vi en rekke dekorasjonsskrifter med varierende utforming, som Edwardian Script, Curlz og Caflisch."

De tre skrifttypene er ment satt å vises frem slik de er – ordet "Caflisch" er satt med Caflisch, for eksempel. Men "Curlz" er satt med en skrifttype som minner om Courier – antakelig fordi enten datamaskinen til grafikeren eller skriveren på trykkeriet ikke hadde innstallert den fonten.

Alle som har laget fancy dokumenter og funnet at de ser helt annerledes ut fra skriveren, kjenner dette problemet. Men det er jo litt morsomt når det kommer i et tekststykke som handler om, nettopp, typografi…. 

Typisk Norsk II: Bikini-bomber

Den første bikinienSitter og leser litt her og der i Typisk norsk, som faktisk er en festlig bok som man kan lære mye fra. Men jeg har funnet i alle fall én feil: Under overskriften "ord som dukket opp 1935-1944" (s. 103) finnes ordet "bikini" – og det kan ikke stemme. Jeg mener dette ordet kom fra Bikini-atollen, hvor man testet atombomber. Det kan det umulig ha vært noen som kan ha visst noe som helst om i Norge før 1944 – bortsett kanskje fra ingeniør Tronstad, en av bakmennene for Vemork-sabotørene, som ifølge Knut Haukelids bok hadde kjennskap til "atomsplitting" og den rolle tungtvann kunne spille allerede under krigen. Og ganske riktig – i følge Wikipedia ble bikinien oppfunnet i 1946, og fikk sitt navn fordi den gjorde inntrykk som en atombombe. (Noe som viser at markedsførere hadde sans for overdrivelser den gangen også.)

Typisk Norsk I: Sprettmais? Springmais?

Dette er jo noe skuffende for Eirik, men ordet sprettmais er å finne på side 87 i Petter Wilhelm Skjerven & Co’s aldeles utmerkede bok Typisk norsk. Det står under headingen "folkets ordbok", og må vel dermed oppfattes som en folkelig versjon av Eirik’s betydelig mer dannede "springmais".

Jeg aner en gryende språkstrid…. 

Å bekjempe hemmelighold med informasjon

Saccarina skriver i innlegget Jentelus om Lars Jacob Krogh, en talefør museumsgjenstand som har meldt seg ut av sin Rotary-klubb fordi den hadde blitt åpnet for kvinner. Krogh er selvfølgelig nokså på jordet, men hele diskusjonen rundt hemmelige klubber er interessant. Jeg tror de fleste slike klubber bruker en form for hemmeligholdelse ikke for å holde noen ute (selv om noen, slik som Krogh, tror det) men for å skape mer oppmerksomhet rundt seg selv.

I den utmerkede boken Freakonomics skriver Levitt og Dubner om hvordan en idealist klarte å ta knekken på Ku Klux Klan ved å infiltrere organisasjonen og siden beskrive i detalj alt som skjedde på møtene. Klanen ble fort avslørt som en møteklubb for paranoide noksagter, som ikke på noen måte fremsto som særlig imponerende uten lakner og andre parafernalier. Man bekjemper ikke adgangsdiskriminering med protester, men ved å nullifiere en hemmelig organisasjons makt ved å ta vekk hemmeligholdelsen. Og vise at de som er medlemmer (og i hvert fall de som tenker annerledes om seg selv fordi de er medlemmer) er nokså ynkelige personer med skral selvtillit og nokså forutsigbare ideer.

Til illustrasjon – her er en liten historie fra den aldeles fremragende samlingen I Thought My Father was God (redigert av Paul Auster):

Rascal
(by Yale Huffman)

    The resurgence of the Ku Klux Klan in 1920s was a phenomenon nobody has fully explained. Suddenly Midwestern towns found themselves in the grip of this secret order, which aimed to eliminate Negroes and Jews from society. For towns like Broken Bow, Nebraska, which only had two Negro families and one Jew, the targets were the Catholics. Klansmen whispered that the pope was preparing a takeover of America, the church basements were arsenals, and priests and nuns had orgies after mass. Now that World War I was over and the Huns had been defeated, there was a new focus for men who needed somebody to hate. The astonishing thing was the number of such people.
    In Broken Bow and Custer County, scores were lured by the mystique of the secret, masculine society that appealed to the "Us vs. Them" urge that seems universal among men. Two of the people who held out against them were the local bankers: John Richardson and my father, Y. B. Huffman. When a Klan phone call warned them to boycott the Catholics, they defied it. Inasmuch as both banks resisted, that Klan effort was frustrated, but my mother, Martha, paid for it when the school board election came around. She was decisively defeated by slanderous gossip that she was carrying on an affair with the leading druggist.
    Came the time for the annual parade of the Ku Klux Klan around the town square. They always chose a summer Saturday when the town was crowded with ranchers and farmers. Clad in white robes and conical caps and masks with eyeholes, they strode forth to remind the citizenry of their dignity and their power, led by the powerful but anonymous figure of the grand kleagle. The curb was lined with people speculating about the marchers and whispering about their mysterious powers.
    Then there came bounding out of an alley a small white dog with black spots. Now, just as the folks in Broken Bow knew everybody in town, they also knew the dogs, at least the prominent ones. Our German shepherd, Hidda, and Art Melville’s retriever were famous personages.
    The spotted dog ran joyously up to the grand kleagle and jumped up on him, clamoring for a pat on the head from that beloved hand. "Rascal," the word started around. "That’s Doc Jensen’s dog, Rascal." Meanwhile, the majestic grand kleagle was thrashing his long legs through the robe trying to kick away what was obviously his own dog. "Home, Rascal, home!"
    Now the word was running along the curb ahead of the procession. People weren’t whispering, they were talking out loud to show how knowledgeable they were. Elbows nudged fellow watchers, snickers moved along the lines like rustling leaves before an errant gust of wind. Then Doc Jensen’s boy appeared and called off the dog. "Here, Rascal! Here, Rascal!"
    That broke the tension. Somebody took up the cry, "Here Rascal!" That was when the snickers turned into guffaws, and a great gale of laughter swept around the town square. Doc Jensen stopped kicking his dog and resumed his stately march, but the spectators were having none of that. "Here Rascal Here Rascal!"
    So that was the last of the Ku Klux Klan in Broken Bow. Doc Jensen was a fair-to-middling large-animal vet and kept a good practice among the ranchers and the farmers. Maybe they enjoyed calling him for the conversational value with neighbors, but few teased him. Once in a while some smart-ass kid would see Doc Jensen driving by and holler, "Here Rascal!"
    And the small white dog with black spots was kept close to home after that.

Anbefales. Og hvem skriver den første sarkastiske "inside" historien, med navn og det hele, om Frimurerne eller Rotary?

Bare ikke prøv deg….

Avislesing om dagen er nokså deprimerende greier, selv om man skulle hoppe over den internasjonale seksjonen med Irak-krigen og Amnestys vurdering av Guantanamo-basen.

Vi nordmenn forsøker i vår visdom å forhindre at utenlandske forskere tar opphold her. Vedkommende driver med IT-systemer i U-land, og denslags bør man jo få satt en stopper for. Hans virksomhet kunne jo føre til at U-landene ikke forblir U-land, og da er det jo mange som kan miste jobben. Mobiltelefoner på jobben – en av årsakene, sammen med hjemmePCer, til at Norge har svært høy produktivitet – bør skattlegges. Skikkelige arbeidsfolk jobber ikke etter fire, må vite, og skal de snakke med noen i en annen tidssone, så får de reise tilbake til kontoret for å ta den telefonen. Det er bedre at ungene ikke ser noe til mor eller far enn at de får for seg at arbeid er noe man kan gjøre uten å telle timer og til og med ha glede av. Friskoler er også farlig – det kunne jo tenkes at noen gjorde det bedre enn det offentlige, og denslags kan vi jo ikke ta sjansen på.

Kanskje på tide med en bloggeskatt? Alle kan jo ikke blogge (alle gjør det i alle fall ikke), de som gjør det gjør det tydeligvis fordi de synes det er morsomt, og siden det er noe som er morsomt og ikke gjøres av det store flertall bør det skattlegges eller i det minste reguleres snarest. Det gjelder bare å finne passende regler – skal man skattlegges etter antall innlegg, mengden tekst (tenk på alle grafikerne som går glipp av sårt tiltrengt overtid), antall lesere (som antakelig ellers ville lest papiraviser eller konsumert andre momsbelagte goder), eller antallet innkommende linker (noe som har den fordelen at man da vil få bloggere som i god norsk ånd unngår å stikke seg ut).

Vel, jeg bør vel helst slutte av her, og komme meg på kontoret. Der kan jeg ringe skattefritt. Dessuten har jeg gratis parkering der – i hvert fall til neste statsbudsjett.

Er du hva du leser (eller i hvert fall hva du ønsker å lese)?

Tom Owad har en fascinerende beskrivelse av hvordan han lastet ned og søkte gjennom Amazon.coms ønskelister. Vær forsiktig med hva du ønsker deg, bokstavlig talt.
Det er virkelig utrolig hvordan digital informasjon – og dens søkbarhet – og kraftige datamaskiner (han gjorde hele greia på en Apple laptop) gjør at man kan finne ut av ting som bare ikke var mulig for kun noen få år siden.
Et annet aspekt er at Amazon.coms ønskelister har fungert som et betalingsinstrument i anonymiserte sexhandler – nok et eksempel på at folk finner forbausende ny bruk av teknologi. Brukerne, i hvert fall noen av dem, er alltid smartere enn du tror.