Norwegian-notater

Jeg ble bedt om å kommentere Norwegians halvårsresultater for TV2. Her er mine notater, fikk ikke sagt alt, naturligvis:

  • nå ser vi effekten av Dreamliner: Norwegian har nå mer ASK og RPK enn SAS, men en halv million færre passasjerer (2.3 vs. 2.9 i juni). Dette fordi Dreamlinerne legger til mange seter og lange avstander
  • Norwegian vokser overalt, unntatt i prisene. Dette gjelder så og si alle flyselskaper i Europa – kapasitetsvekst og prispress – men Norwegian vokser fortere og i lengre (og dermed, på noe lengre sikt, mer lønnsomme) markeder.
  • Norwegian har mindre fuel forbruk per RPK, effekten av nyere fly og lengre distanser
  • halv milliard i underskudd hittil i år (EBITDA), mot pluss +762 i fjor. Skyldes delvis engangskostnader (enmanns streik kostet 101m), dels prispress, dels oppstartkostnader nye baser for langdistanse
  • kostnadene på langdistanse vil gå ned, men avhenger av irsk AOC godkjent i USA (Boeing + irene vil, andre (særlig eksisterende flyselskap og fagforeninger) ikke)
  • her er en morsom sideeffekt av å være billigste tilbyder i et marked: Nordmenn er nå (har jeg blitt fortalt) i mindretall på 787-rutene, amerikanere flyr til Bangkok via Gardermoen, som plutselig må bygges om, siden man har ikke tidligere hatt noe særlig transfer-passasjerer som ikke skal inn i Schengen-området. Gardermoen (med nye trafikkrekorder) som interkontinental hub….
  • jeg ble spurt om i hvilken grad Norwegian tåler flere konflikter, og svarte at jeg tror de tåler dem stadig bedre, siden konfliktene stort sett er begrenset til Norge og Danmark, som blir en stadig mindre del av selskapets inntektsgrunnlag