Øl er sære greier

For tiden selges øl billig, og diverse direktorater er ute og spesifiserer at øl skal selges med fortjeneste. Samme direktorat vil ikke spesifisere en minstepris på øl, selv om butikkene gjerne vil ha en. Fortjenesten skal i stedet stå i forhold til butikkens generelle vaner hva gjelder avanse.
Det ser ikke ut til at noen har sett hva som blir konsekvensen ville blitt av en minstepris (og antakelig det butikkjedene egentlig er ute etter med sitt lille prisstunt): Nemlig at Lidl, når dette tyske billigselskap engang ankommer Norge, da blir nødt til å selge til denne minsteprisen (og ikke billigere enn de andre, noe som ville vært i tråd med deres avansetilbøyeligheter). Dessuten går Lidl glipp av mye gratis reklame i form av sammenligninger i VG og andre kulturinstitusjoner, slik det alltid blir når man gjør et eller annet med ølpriser.
Jeg husker jeg flyttet hjem fra USA til Norge i 1996, og gikk i butikken for å kjøpe mat, deriblant øl. Rimi solgte en hendig forpakning med tre flasker i en papphylse, så den lempet jeg opp i handlekurven. Vel fremme i kassen så jeg kassamannen slå prisen for en øl ganger tre – og påpekte at det var vel en rimeligere pris siden jeg kjøpte tre stykker i en forpakning? Han så på meg som om jeg kom fra en annen planet (og det gjorde jeg vel, forsåvidt), og sa at jeg kunne vel ikke tro at det var kvantumsrabattøl????
Neinei… Men skål i alle fall, for den lille forskjellen. I pris.

8 byråkrater….

…er i følge en av mine studenter selvforsynt med arbeid.
Dette er en muligens en norsk formulering av Greshams Parkinsons lov («Arbeidet utvides til å fylle den tilmåte tid») eller Parkinsons byråkratilov («Enhver assistent trenger en assistent».)
Med andre ord, skal du ha noe gjort, spark unna til du har 7.

Grrrrrrrr……

En ukes påskeferie (forøvrig meget vellykket), tilbake til hverdagen med 4200 mail i køen, brudd i ADSL-samband hjemme, fikk ikke hentet ned mailen via Mozilla på jobben, endte med å FTP’e hele greia (23Mb) ned til disken for å kjøre spamfiltre på den. Resultat: 4252 mails, 3978 tatt ut med spam-filter (av disse var 8 falske positive, dvs. mail jeg ville ha selv om Mozilla tror det er spam), 454 mail igjen, av disse markerte jeg manuelt 326 som spam, dermed var det 128 igjen for lesing, som da viste seg å være ca. 10 flere spam, og deretter halvparten listemail (nyhetsoppdateringer o.l.) som jeg kunne slette med en gang – og altså drøyt 50 meldinger jeg faktisk ønsket å forholde meg til…..
50/4252 = 1.18%. Er det rart email er i ferd med å dø som verktøy…. Jeg er i alle fall mer enn villig til å betale den mikro-avgiften Bill Gates vil innføre for å komme tilbake til en ren innboks igjen.
Så gjensto det bare å slette 8 blogspams, og dermed kan man begynne å bli produktiv. Hvis jeg noensinne kommer over en spammer, er jeg redd jeg komme til å ty til fysiske virkemidler…..