8 byråkrater….

…er i følge en av mine studenter selvforsynt med arbeid.
Dette er en muligens en norsk formulering av Greshams Parkinsons lov («Arbeidet utvides til å fylle den tilmåte tid») eller Parkinsons byråkratilov («Enhver assistent trenger en assistent».)
Med andre ord, skal du ha noe gjort, spark unna til du har 7.