Fra drittlei til deprimert

Lars Fr. H. Svendsen har en glimrende artikkel i Samtiden med tittelen "Patologiseringen av menneskelivet". Han påpeker et interessant problem, nemlig overdiagnostisering ("en frisk person er bare en pasient som ikke er fullstendig utredet", som det heter i legekretser). Han skriver med en herlig ironi (Om at han selv ofte oppfyller diagnosekriteriene for depresjon: "Men at jeg selv ville benekte at det handler om en depresjon, er i grunnen ikke noe tungtveiende argument fra et diagnostisk ståsted, da en manglende sykdomsinnsikt er ytterligere ett kriterium.")

Hvilket minner meg om følgende dialog fra Crocodile Dundee (fritt etter hukommelsen):

(Scene: Coctailselskap, Crocodile Dundee har nettopp snakket med en dame som går til psykolog)
Crocodile Dundee: "You should have told me about her being crazy, I wouldn’t have joked about it."
Sue: "She’s not crazy, she’s just seeing a psychologist to help her work out her problems."
CD: "Psychologist? Doesn’t she have mates?"
Sue: "I suppose you don’t have psychologists in Walkabout Creek?"
CD: "Nah, back home, if you have a problem, you just tell Wally. He tells everyone, and then you don’t have a problem…"

(Via Depesjer)

11 grunner til å velge matematikk

Jeg har en kronikk i Aftenposten 25 februar kalt "11 grunner til å velge matematikk" (og ikke, som Aftenposten kaller det, "matte". Jeg skriver konsekvent matematikk.)

Oppdatering 26. februar:  Jeg skrev denne artikkelen slik at den kunne klippes ut og gis til håpefulle av deres foreldre, samt brukes av matematikk- og andre lærere. Den ligger akkurat nå som nummer to på listen over "mest tipset" i Aftenposten, så det ser ut til at dette fungerer etter hensikten. Yeah!

NB!: I tilfelle jeg ikke har gjort dette tydelig nok klart hittil: Jeg gir med dette lærere og alle andre som måtte ha lyst, lov til å kopiere, bruke og distribuere denne artikkelen så lenge mitt navn ikke blir tatt vekk. Vederlagsfritt – dvs. at man ikke trenger å ta hensyn til Kopinor-avtalen. (Har fått forespørsler fra lærere om dette.)

Oppdatering 27. februar: Jon Holtan, som er matematiker i forsikringsselskapet If, sendte meg følgende forslag til et 12. punkt, som jeg er helt enig i:

Du skal velge matematikk fordi det er kreativt. Mange tror at matematikk bare har med logisk tenkning å gjøre og at faget står i et motsetningsforhold til kreativitet. Sannheten er at matematikk er noe av det mest kreative som finnes bare man bruker kunnskapen riktig, ikke minst som verktøy til å løse problemstillinger i næringslivet. Gode kunnskaper i matematikk og matematisk tenkning i kombinasjon med annen kunnskap gjør deg mer kreativ enn mange andre.

Oppdatering 1. mars: Teksten (inklusive det 12. punktet) er publisert på NHOs ungdomstjeneste 7etg.no.

Oppdatering 21. mars: Nå publisert, i engelsk språkdrakt og noe omarbeidet, i ACM Ubiquity. Se også her. Samt en referanse fra Cory.

Oppdatering 28. mars: Den engelske utgaven ble nevnt i New York Times.

Oppdatering 1. august: Den engelske utgaven oversatt til serbokroatisk i tidsskriftet Matka (et tidsskrift for barn og unge om matematikk) med tittelen "Zašto izabrati matematiku u srednoj školi?"

Herunder følger originalteksten, med linker.

Les videre

IT og prissetting

Det følgende er en kommentar jeg har skrevet for PC World, den kommer i nummer 3, som blir publisert 27. februar.

En pris for alt, også IT

Espen Andersen

Prissetting er vanskelig, ofte fordi man ikke prissetter ut fra hva teknologien gjør, men fra hva den er.

De fleste IT-avdelinger opererer idag som en tjenesteytende bedrift i bedriften, med kundegrensesnitt, standardtjenester og en utviklingsorganisasjon. Kostnadsfordeling er ofte vanskelig – skal IT betales sentralt, eller faktureres ut til forretningsenhetene? Skal prisen settes per enhet brukt, per ansatt, eller per transaksjon?

Les videre

Livlig debatt…

Det ble livlig debatt om Arild Knutsens kronikk om narkotikapolitikken i Aftenposten, og endel ble provosert av mitt innlegg "Med krav på respekt" i samme avis. Nå har Arild Knutsen skrevet en lengre kommentar til mitt innlegg (og skal ha ros for å forholde seg til den lengre bloggversjonen, som uttrykker mer presist det jeg mener). Askild Matre Aasarød, journalist i =Oslo, mener jeg går til et umotivert frontalangrep på =Oslo ved å kalle det et menighetsblad (en ikke ukjent reaksjon fra menighetsblader på selv nokså velvillig kritikk), og Knut Olav Åmås har i en artikkel om "Tiggernes nye hierarki" (Aftenposten, ikke på nett men jeg tar sjansen på å legge ut en kopi) at jeg hadde rett i at =Oslo er avlat for politikere men feil i å kritisere magasinet for hardt. Statsadvokat Erik Førde er like forvirret over Knutsens innlegg som meg.

Noe av debatten fortsetter forhåpentligvis her – et eksempel på blogging som diskusjonsarena, i  følge Eirik.