Livlig debatt…

Det ble livlig debatt om Arild Knutsens kronikk om narkotikapolitikken i Aftenposten, og endel ble provosert av mitt innlegg "Med krav på respekt" i samme avis. Nå har Arild Knutsen skrevet en lengre kommentar til mitt innlegg (og skal ha ros for å forholde seg til den lengre bloggversjonen, som uttrykker mer presist det jeg mener). Askild Matre Aasarød, journalist i =Oslo, mener jeg går til et umotivert frontalangrep på =Oslo ved å kalle det et menighetsblad (en ikke ukjent reaksjon fra menighetsblader på selv nokså velvillig kritikk), og Knut Olav Åmås har i en artikkel om "Tiggernes nye hierarki" (Aftenposten, ikke på nett men jeg tar sjansen på å legge ut en kopi) at jeg hadde rett i at =Oslo er avlat for politikere men feil i å kritisere magasinet for hardt. Statsadvokat Erik Førde er like forvirret over Knutsens innlegg som meg.

Noe av debatten fortsetter forhåpentligvis her – et eksempel på blogging som diskusjonsarena, i  følge Eirik.