Fra drittlei til deprimert

Lars Fr. H. Svendsen har en glimrende artikkel i Samtiden med tittelen "Patologiseringen av menneskelivet". Han påpeker et interessant problem, nemlig overdiagnostisering ("en frisk person er bare en pasient som ikke er fullstendig utredet", som det heter i legekretser). Han skriver med en herlig ironi (Om at han selv ofte oppfyller diagnosekriteriene for depresjon: "Men at jeg selv ville benekte at det handler om en depresjon, er i grunnen ikke noe tungtveiende argument fra et diagnostisk ståsted, da en manglende sykdomsinnsikt er ytterligere ett kriterium.")

Hvilket minner meg om følgende dialog fra Crocodile Dundee (fritt etter hukommelsen):

(Scene: Coctailselskap, Crocodile Dundee har nettopp snakket med en dame som går til psykolog)
Crocodile Dundee: "You should have told me about her being crazy, I wouldn’t have joked about it."
Sue: "She’s not crazy, she’s just seeing a psychologist to help her work out her problems."
CD: "Psychologist? Doesn’t she have mates?"
Sue: "I suppose you don’t have psychologists in Walkabout Creek?"
CD: "Nah, back home, if you have a problem, you just tell Wally. He tells everyone, and then you don’t have a problem…"

(Via Depesjer)