Enron forklart

Enron logoAftenposten skriver idag om rettsaken mot den tidligere ledelsen i Enron, og om de endringer i lovverket som Enron-saken forårsaket.  Hovedendringen var Sarbanes-Oxley-loven, kortform SarBox eller SOX. Den er en skikkelig hodepine for IT-sjefer, siden all kommunikasjon skal oppbevares og man er avhengig av å bevise at man har lett gjennom alt hvis det blir en undersøkelse. SarBox er en av årsakene til at FAST gjør det så bra.

Det er ikke lett å få med seg hva som ligger bak rettssaken, og aktoratet har litt av en jobb med å forklare det som har skjedd for en jury av legfolk. Personlig tror jeg det ikke blir så vanskelig å bevise at man visste dette var ulovlig. Ledelsen i Enron foretok en rekke disposisjoner som ikke er forretningsmessig motivert, for å si det kort. Man opprettet blant annet en rekke papirselskaper, med navn fra Star Wars, som kjøpte aktiva og dermed økte egenkapitallønnsomheten, i tillegg til at man foretok endel hedge-transaksjoner med firma som skulle være økonomisk uavhengige av Enron, men som ikke var det. Hensikten var å flytte aktiva, gjeld og risiko ut av Enron, for å pynte på regnskapet. At det var ledelsen i Enron som sto bak disse selskapene, og personlig tjente mange millioner dollar på transaksjonene, burde fått klokkene til å ringe hos ledelse og styre lenge før så skjedde.

Den beste kilden til å forstå Enron er stadig den såkalte Powers-rapporten (del 1, del 2 (se f.eks. side 68-74, som forklarer oppbygningen av en av de fiktive selskapene som ble opprettet), del 3, del 4) som Enrons styre fikk utarbeidet da det begynte å gå opp for dem hva som foregikk (dessverre etter at firmaet var konkurs). Den er forbilledlig i sin analyse og sine konklusjoner, og legger ikke fingrene imellom. Andrew Fastow er hjernen bak transaksjonene, men både ledelse og styre bedømmes til å ha feilet. Revisorfirmaet Arthur Andersen levnes heller ingen ære. Ikke dårlig at et sittende styre kommer med en så klar rapport om sine egne feil – og publiserer den.

Anbefales for alle som er i eller skal inn i et styre, for regulerende myndigheter – og for alle økonomistudenter.