En skole med nok IT

Det er masse problemer rundt bruk av IT i skolen – og et av hovedproblemene er enten at det er for lite utstyr eller for lite kunnskaper hos lærerne. Nesodden videregående skole har i alle fall nok utstyr – bærbar til alle, trådløst overalt – men hva har de brukt teknologien til?
Det kan du få høre på neste møte i Polyteknisk forenings gruppe for informasjonsteknologi, som starter kl. 1700 mandag 18. april i Håndverkeren i Oslo. Rektor på Nesodden, Erik Heier, kommer og presenterer sine erfaringer. Morten Søby fra ITU kommenterer hans innlegg, og deretter er det fritt fram for spørsmål og meninger fra salen. Tanken er å fokusere på hva man faktisk kan bruke IT til når det ikke står på utstyret og kunnskapene – hva har Nesodden gjort, og hvordan kan andre dra nytte av deres erfaringer?
Vel møtt!