Et innspill til Åndsverksloven

Jeg har skrevet et innspill til debatten om den nye åndsverksloven, som er oversendt Kulturkomiteen på Stortinget.
Musikkbransjen har i stor grad stått bak gjennomføringen av paragraf 53a, som gir beskyttelse til tekniske kopisperrer. Dette dokumentet, basert på mitt foredrag i oktober, konkluderer at

  • Platesalget i Norge har sunket noe de siste årene, men det skyldes i hovedsak konkurranse fra andre underholdningsprodukter og -medier, ikke piratkopiering.
  • Platebransjen i Norge består av store utenlandske firma som selger utenlandsk musikk inn i et marked med liten konkurranse. Bransjen er ikke i krise, verken nå eller i fremtiden, og trenger ikke særskilte beskyttelsestiltak.
  • Kopisperrer og DRM-teknologi vil ikke hjelpe bransjen, bare utsette en nødvendig restrukturering for å gå over til ny teknologi.

  • Overgangen til ny teknologi er spesielt vanskelig for de eksisterende plateselskapene. Dette dilemmaet er velkjent innen teknologi- og økonomisk forskning, under betegnelsen ”disruptive technology”. Dette har skjedd i mange bransjer tidligere, og er ikke noe å være bekymret for.
  • Den nye teknologien vil føre til at nye firma kommer inn, at noen av de gamle firmaene klarer overgangen til det nye markedet, og at andre vil gå under.

Jeg har med hensikt skrevet dette i et ikke-teknologisk språk. Dokumentet ligger på http://www.espen.com/musikk.pdf, kan fritt distribueres, og jeg ville sette pris på kommentarer til «self» på espen.com – eller, naturligvis, her i bloggen.

1 tanke på “Et innspill til Åndsverksloven

Det er stengt for kommentarer.