Press alert: Mandag Morgen

Jeg har blitt omskrevet og sitert i Mandag Morgen om akademiske websider, som for manges vedkommende er et sorgens kapittel. Og da er det jo hyggelig å bli nevnt, sammen med kollega Kai Leitemo som et unntak, både på BI og ellers.
Jeg er overbevist om at elektroniske publikasjoner, gjerne i en bloggform, og elektronisk faglig samarbeid, gjerne som wikier, er fremtiden for vitenskaplige publikasjoner som det er det for debatt generelt. Når det er sagt, tror jeg ikke «mild tvang» er måten å få det til på, men heller at man legger forholdene til rette og gjør det lettere f.eks. å interagere med studenter og andre stakeholders elektronisk. Sentraliserte websider blir ofte begredelige saker, sjelden oppdatert – og man får gjerne en masse byråkrater som løper rundt og sjekker at man ikke bruker feil logo eller gjør andre i deres øyne vesentlige feil.
Trikset ligger i å få igang dialogen – synspunkter?