Et rammeverk for IT-bruk i skolen

Jon Hoem har i sin JonblOGG en klassifisering av samhandlingsformer for sosial software som kommer fra et paper han har skrevet om IT i undervisning. Konklusjoner og observasjoner er gode, selv om de drukner litt i en litt vel lang sosioteknisk basert teoridel. Det analytiske rammeverket er imidlertid glimrende, og bruken av «area charts» for å diskutere egenskapene til LMS, blogs og wikis likeså.
Jeg er usikker på om skolen idag er klar til å ta ibruk sosial software – det er et stadig tilbakevendende problem at av de mange som leser, er det få som har noe å si. Bruk av sosial software forutsetter toveis kommunikasjon, toveis kommunikasjon forutsetter at begge parter er artikulert og har basiskunnskap nok (for ikke å snakke om vilje) til å starte en dialog eller en mange-til-mange diskusjon. Og jeg tror det er her det skorter – om ikke mangelen ikke er teknologi, men rett og slett av mange ikke har noe å si, ikke kan uttrykke hva de vil si, eller ikke tør. Uansett alder, yrke, eller ferdigheter på tastaturet. Enhver teknologi kan brukes til dialog (amerikanske flyselskaper ble tatt i en kongresshøring fordi de signaliserte til hverandre gjennom å endre prisene sine, og aksjemeglere kan på samme måte signalisere hensikter ved aksjoner i et marked) hvis vi bare har noe å kommunisere.
Allverdens samhandlingsteknologi fungerer ikke hvis vi ikke har undervisningsformer som ikke kan gjennomføres uten gjennom teknologien, hvis vi ikke har en kultur som fremelsker skriftlig uttrykksform og livlig kritikk, og hvis vi ikke har underliggende teorier og metoder for å starte kommunikasjonsprosesser. Slikt sett er dette bidraget fra Jon bra – det tillater diskusjon overfor folk som ikke vanligvis diskuterer teknologi og teknologibruk. Bare man skreller litt vekk sosiologsjargongen (som ikke nødvendigvis betyr tabloidisering) og kanskje lager noen intellektuell krykker i form av metaforer fra en ikke-teknisk hverdag. Alle LMS’er insisterer på å lage «klasserom», tavler og postkasser – problemet med Wikis og bloger er at de er en ny samhandlingsform, basert på Internett, og ikke har direkte motstykker ute i den fysiske verden.

2 tanker på “Et rammeverk for IT-bruk i skolen

  1. Helt enig i at det neppe er særlig realistisk å komme veldig langt i retning av kollektive, IKT-baserte kommunikasjonsformer i skolen, i alle fall på kort sikt.
    Et poeng med artikkelen er imidlertid å få frem at bruken av IKT i skolen i liten grad støtter de arbeidsformene man faktisk ønsker, f eks prosjektarbeid. Man kommer heller ikke særlig langt i «riktig retning», så lenge undervisningen må forholde seg til de verktøyene som dominerer i dag (LMSer).
    Håpet er å bidra til en terminologi som gjør det mulig å snakke mer presist om egenskapene til ulike tekniske løsninger. Jeg tolker responsen din som om jeg i det minste har kommet et stykke på vei.

Det er stengt for kommentarer.