Aftenposten om kunnskapsinnvandring

Aftenposten tar opp kunnskapsinnvandring på lederplass. Score er 780 kunnskapsinnvandrere utenfra Europa i årets første ni måneder, det burde ha vært 3500.

Merk: Dette er et symptom, ikke et problem i seg selv. Det er derfor fascinerende å følge den samme debatten her i USA, hvor man er bekymret for å miste posisjonen som det stedet alle vil emigrere til. USA, som ligger så langt foran oss, bruker til og med Norge som eksempel på en ny og farlig konkurrent for USA (som jeg hørte på radioen i går, det gjaldt bygging av avanserte skip).

En fascinerende verden – alle er redde for alle andres kunnskaper og innovasjonsevne.