Hva blir høstens store IT-diskusjoner?

Det er på tide å tenke på høstprogrammet i Polyteknisk Forenings gruppe for informasjonsteknologi, og herved åpner jeg for kreative forslag fra alle interesserte (bruk kommentarfeltet). Denne gangen synes jeg vi skal slippe oss litegranne løs, med de store vyer – så her er noen ting Styret ber om innspill på:

 • sett at vi kunne få sponset en hvilken som helst interessant foredragsholder (og finner vi en som passer, skulle det faktisk være mulig), hvem bør vi da invitere?
 • hvilke vanskelige og viktige tema finnes det innen krysningspunktet (informasjons)teknologi og samfunn som sjelden eller aldri tas opp til debatt (med andre ord, finnes det noen elefanter i rommet?)
 • hva slags teknologi ønsker folk å vite mer om – vi har hatt møter om hvordan bruke Media-PC-teknologi, for eksempel – der man kan tenke seg et ikke-salgsorientert temamøte
 • finnes det andre møter og konferanser til høsten der Polyteknisk Forening bør ha et samarbeid?

Forlag mottas med takk – i feltet nedenfor. Jeg skal gjøre mitt beste for å slippe gjennom de som måtte havne i spamfilteret – send meg gjerne en epost for sikkerhets skyld hvis så skulle skje.

13 tanker på “Hva blir høstens store IT-diskusjoner?

 1. Et stort tema i høst blir helt sikkert sikkerhet. med eksplosiv vekst i bruk av IKT og ledere med dårlig tid, sikkerheten har vært ofret. Bomerangen kommer tilbake. Vi kunne gjennomført enkle undersøkelser om holdninger og fakta til dette og deretter kjørt en debatt.
  Annet tema blir helt sikkert skolens bruk av IKT, hvorfor er ikke lærerne med, hva skal vi gjøre for å få de ombord etc
  Tredje tema antar jeg blir åpne standarder og fri-programvare og hvilken rolle staten har i dette. Skal de drive dialogen, skal de være modige og velge løsninger, skal de forske, hva er potensiale for staten for å spare penger (er det noe), hva er innovasjosnpotensiale, hva er forretningsmodellen
  Fjerde tema blir web 2.0 og brukeropplevelser og media’s endringstakt og vilje.

 2. Bra start!
  La meg legge til en epost jeg fikk om en som gjerne ville ha en diskusjon rundt bruken av automatisert oversettelse, som visstnok skjer i forbausende stor grad, særlig hva gjelder manualer og (etter språket å dømme) på endel av de TV-kanalene som retter seg mot ungdom.
  For min egen del vil jeg legge til offentlig informasjon – jeg synes vi bør vekke til live igjen diskusjonen om problemene med at offentlig informasjon, samlet inn, bearbeidet og systematisert for offentlige midler, legges bak betalingsvegger når det samfunnsøkonomisk hadde vært så mye bedre å gjøre alt tilgjengelig.

 3. Teknologi vi kanskje kan få et møte om: PVR, dvs digitale videoopptakere a la Tivo, som er blitt standard for f.eks. Get-kunder i den grad at man også i Norge har begynt å snakke om konsekvenser for reklamebransjen (det kan umulig finnes én eneste PVR-eier som lar være å skippe forbi reklamen). I praksis fyller PVR-bokser hovedrollen til en Media Center PC, men i motsetning til sistnevnte er det blitt en stor suksess. Hvorfor det er tilfelle, er også et godt spørsmål.

 4. Jepp. Det er også mulig å se på hva tidsforskyvning (som jo er hovedpoenget med PVR) gjør med våre seervaner. NRK er fremdeles veldig opphengt i sine «events», som samler en million på fredag og lørdag. Men hvordan blir det fem år ned i løpet, når de fleste av oss bestemmer nøyaktig når vi vil se programmene?

 5. En ting jeg gjerne skulle hatt opp: Hva er konsekvensen av myndighetenes fokus på at alt skal på anbud? Jeg tror dette gjør at mange høykvalitetsfirma velger å holde seg unna det offentlige som marked.

 6. Mulige tema for høstens program:
  (1) Innføring av eID/elektronisk signatur i Norge. Hvilke muligheter åpner seg når eID blir implementert og hvordan vil det påvirke markedet for PKI og dagens aktører
  (2) Den digitale kartrevolusjonen og hvordan GIS gir nye muligheter for verdiøkende tjenester både i offentlig og privat sektor
  (3) Integrerte operasjoner, en revolusjon i olje&gass industrien der teknologi benyttes for å radikalt endre arbeidsprosesser og arbeidsmåter
  (4) I Danmark innføres statlige shared service sentre for Økonomi/lønn/personaladm og for IKT for å betjene sental offentlig forvaltning samt andre offentlige virksomheter. Viktige beslutningekriterer er store kostnadsbesparelser, muligheter for utvikling felles offentlig arkitektur og redusere et økende behov for rekruttering i årene framover. Vil dette påvirke utviklingen i Norge? Får vi «Statens Datasentral» tilbake?

 7. Her er det kommet mange meget gode forslag. Jeg gleder meg allerede!
  Kanskje kan vi supplere programmet med ett eller flere temaer knyttet til utfordringer IT-bransjen står overfor:
  1) Produktivitet
  Hvordan skal vi i konkurransen med lavkostland kompensere for «dyrt» personell? Vi oppnår noe gjennom å utvikle selvstendige utviklere som evner å forstå anvendelse av IT. Kan vi gjøre mer? Med svært stor konkurranse mellom ulike bransjer om arbeidskraften – skal vi heller satse på å utdanne IT-arkitekter og prosjektledere for å satse på systematisk utsetting til lavkostland?
  2) Hvordan forbereder bransjen seg på å møte konjunktursvingninger?
  IT-bransjen er på mange områder en svært umoden bransje med begrenset kollektiv ledererfaring. Kan vi lære noe av f.eks. shipping, som har levd med konjunktursvingninger, endrede markedsforhold og nye reguleringer i mange generasjoner?
  3) Hvordan møter vi overgangen til en tjenesteøkonomi?
  Software as a Service (SaaS), appliances, komponentisering og fri programvare er faktorer som bidrar til at vi får nye måter å ta frem og distribuere løsninger / programvarefunksjonalitet.
  Vil programvareprodukter «forsvinne inn i» infrastrukturen, der vi er opptatt av tilgjengelige funksjoner levert i nettet heller enn å kjøpe programvare? Forbrukerne er der allerede, og begynner å bli godt vant gjennom såkalte web 2.0 tjenester, Google Apps, Maps, …

 8. Det er en glede å se så mange gode forslag. Drister meg til å foreslå en gjenganger:
  1) IT i Helsesektoren – bedre pasientbehandling og arbeidsmiljø som fellesmøte med Helse gruppa.
  2) Norske suksesshistorier (moderne) – FAST, Trolltech, Opera – fra forretningside til internasjonal suksesshistorier
  3) Søk like stort som fisk og olje – it næringen i perspektiv: http://www.digi.no/php/art.php?id=528579
  4) Paradigmeskifte for IT direktøren – fra «play by the rule» til «Experiment and Re-invent» http://www.digi.no/php/art.php?id=528987
  5)Spill – vekstnæring i Norge – Funcom forteller om Conan og hva som kreves
  6) S+S Software + Service – hva er det, hva kan det gjøre, utfordringer / muligheter for norske aktører. Med Mamut, Microsoft, Linpro

 9. «Viktige tema finnes det innen KRYSNINGSPUNKTET (informasjons)TEKNOLOGI og SAMFUNN som sjelden eller aldri tas opp til debatt (med andre ord, finnes det noen ELEFANTER i rommet» … «Annet tema blir helt sikkert SKOLENS bruk av IKT»:
  Foreslår, med ettertrykk, temamøte om hvordan teknologien nå raskt mye mer enn øker informasjonstilgangen til tradisjonelle klasserom; den tvinger frem, til elevenes fantastiske beste, en restrukturering og globalisering av barne/ungdomsutdanningssektoren* – med tilsvarende fundamentale lov/retningslinje-forandringer.
  Vi har minst 3-4 paneldeltagere i tankene og vil tenke på fler.
  * Ordet «skole» maner frem så sterke, foreldede bilder at det bør pensjoneres.

 10. Hei,
  Vi i Scandinavian Design Group jobber nå mer og mer med digitale flater og jeg vil foreslå et møte rundt dette med «digital branding, design og teknologi- hvordan ny teknologi åpner for mer effektiv og opplevelsesbasert kommunikasjon». Vi har flere rådgivere og strategiske web developers her som gjerne stiller til et slikt panel. Mvh Naja

 11. Digital Era Governance
  (OUP 2006, Patrick Dunleavy, Helen Margetts, Simen Bastow, Jane Tinkler)
  Boken er basert på resultatene av et stort forskningsprogram der man gjorde en sammenliknende studie av utvikling av eForvaltning og veksten i bruken av eksterne utviklingskontrakter. Det påvises en klar negativ sammenheng mellom forvaltningens resultater av IT og outsourcing av IT.
  Boken representerer en kritikk av New Public Management. Offentlig sektor bør både ta tilbake IT-kompetansen og sørge for en organisering i enheter som makter å levere helhetlige eTjenester.
  Boken/ bokens budskap kan med fordel være tema for et møte i gruppen.

Det er stengt for kommentarer.