Mobilprisforvirring

(Replikk i Aftenposten 9. februar)

Knut Natvigs kronikk i Aftenposten 7. februar er et frustrert utrop fra en sliten forbruker i mobiltelefonjungelen. Markedet er for komplisert, men dessverre vil den foreslåtte løsningen – gratis abonnement og fast samtalepris – i løpet av kort tid ta livet av alle unntatt ett mobilselskap. Mobilpriser er kompliserte av tre enkle grunner: Nesten alle kostnader for et telefonselskap er faste, intern trafikk er billigere enn ekstern trafikk, og kundenes adferd endres med prisen.

Et telenett koster milliarder å bygge, men en enkelt samtale koster nesten ingenting å formidle innenfor eget nettverk. Ringer man mellom telefonselskaper, betaler selskapene hverandre for å knytte forbindelsen. Dette kalles termineringsavgift, og den reguleres av staten. Selskapene ønsker derfor å holde trafikk innenfor eget nettverk – derav gratis samtaler innen familien eller bedriften. Jo billigere samtalepris, jo mer ringer folk, jo mer knyttes de til hverandre og – hvis de er innenfor et nettverk – til sitt teleselskap.

Kun samtalepris ville føre til at selskapene priskonkurrerte hverandre i senk i håp om å få alle kundene. Ett selskap ville vinne, og vi ville være tilbake i en monopolsituasjonen vi hadde i gamle dager: Enkle, høye priser.

Skal vi først ha en forenkling, vil den heller komme i motsatt retning fra Natvigs forslag: Større andel fast abonnementspris og lavere samtaleavgifter, slik det er på Internett og i fasttelefoniverdenen. Også denne modellen har problemer, men de er lettere å håndtere sålenge det er nok kapasitet i telenettverkene.

Til syvende og sist er det slik at folk er forskjellige – derfor de mange typene abonnementer. Natvig har imidlertid rett i at det kan være i selskapenes interesse at ting er uoversiktlige. Til hans trøst kan jeg si at over tid tenderer kundenes evne til å velge (bl.a. ved analyser og samarbeid over Internett) samt konkurransen fra andre tilbydere (Internett-telefoni) til å sørge for at selskapene lurer seg selv omtrent like ofte som de lurer kundene.

PS: Et nøkkelord her er nettverkseksternaliteter…..

4 tanker på “Mobilprisforvirring

 1. Jeg er en fast leser av dine kunnskapsrike og utstudert humoristiske blogg- og Aftenposteninnlegg. Hyggelig å se at du tilbakeviste den meningsløse kommentaren fra godeste Natvig, hvis cand. mag-tittel får meg til å ta han som sannhetsbevis på senere tids kvalitetsfall i norsk utdannelse…
  Når man åpner med kommentaren «Det finnes ingen annen grunn til å ta betalt for mobiltelefonabonnement enn at teleselskapene skal tjene penger» setter det jo standarden for resten av artikkelen. Mulig at Natvig liker å jobbe gratis?
  Dog: Du tar feil på ett punkt og burde kommentert et til:
  – Feil: «kundenes adferd endres med prisen». Priselastisiteten hos mobilkunder er ekstremt lav. De eneste ganger man tenker på prisen er i valg av abonnement, når man først har fått det blir ikke bruksmønsteret endret av prisendringer. Merkelig nok, men empirien viser dette tydelig. Unntaket er når noe er gratis, da dobles bruken.
  – Manglende kommentar: De fleste økonomer er religiøse med tanke på at kundene selv vet hva som er best for dem. Her brister logikken hans fullstendig, i det han tydeligvis ber kundene å velge noe som ikke er best for dem selv i øyeblikket i påvente av at påfølgende prisendringer skulle gjøre det billig.
  Keep up the good work!

 2. Tormod,
  takker og bukker for utmerkede komplimenter, akkurat det man trenger for at lørdagskvelden skal begynne bra.
  Et av problemene med å skrive i avisen (og samtidig bruke flerstavelsesord) er at alt må sies svært kortfattet (2000 tegn i dette tilfelle, først innsendte replikk var 4000) og helst så enkelt som mulig. Da får man ikke kommentert alt man ønsker å kommentere. Jeg er enig med deg i at folks bruk av mobilabonnement er prisuelastisk på kort sikt, men som du sier selv, blir det gratis (eller svært nær gratis) dobles bruken. Jeg tror også folk er flittige hva gjelder å bruke Familienett og hva det nå heter – i alle fall byttet hele familien her over til Netcom da BI gjorde det, fordi vi ringer mest til hverandre (mobiltelefoner er verktøy for dagliglivets mikrokoordinering….). Med andre ord: Kundenes adferd endres med pris, men effekten er sprangvis og ikke kontinuerlig, man bruker høy kalkulert rente (derav 1-krones telefoner), og den er svært avhengig av hva ens nettverk gjør. Omtrent som strømpriser, forsikring, og for den saks skyld matvarer.
  Ditt andre punkt er interessant og burde kommenteres i eget innlegg, så det får jeg komme tilbake til. Men jeg er temmelig sikker på at Natvig ikke er økonom, og i den første versjonen av mitt innlegg forsøkte jeg å forklare at pris over tid vil nærme seg marginalkostnad, at dette er et problem i bransjer med høye faste kostnader og lav differensiering, og at alt dette var noe man lærte i løpet av den første uken i et mikroøkonomikurs.
  Og med det, tar jeg lørdagskveld. Keep up the good commenting!’
  (PS: Siden epostadressen din er anonym – jeg går ut fra at du ikke heter Hermansen til etternavn?

 3. Bare hyggelig :o) Ser frem til videre synsinger fra din side.
  Noen tilleggskommentarer:
  – Nettverkseksternalitet innelåsing er selvfølgelig kjent for mobiloperatørene, og de utnytter dette i markedsføringen. Ref Trådløs Familie. Du kjenner sikkert Metcalfes lov, men for andre lesere anbefales http://en.wikipedia.org/wiki/Metcalfe's_Law
  – Marginalkostnaden vil ikke kunne oppnås i et marked uten full konkurranse, og med to operatører skal det jo litt til. Dette læres i andre time av mikroøkonomi, så det vet du jo selvfølgelig også :o)
  – Hvis du ser på de økonomiske resultatene har NetCom og Telenor ca samme prosentmessige overskudd. Siden det er ekstreme stordriftsfordeler i telecom, og Telenor er dobbelt så stor som NetCom, skulle det tilsi at NetCom er en ekstremt mye mer effektivt drevet butikk. Som igjen vil si at hvis de av en eller annen grunn øker markedsandelen sin vil mobilprisene trolig falle. Eller?
  – Selv om (og fordi) jeg mottar min månedlige sjekk fra en norsk mobiloperatør er nok Tormod et synonym. Har nå oppdatert med min reelle mailadresse siden jeg ser at den ikke vises til verden.
  Vel. Tid for å hilse på godeste Bache Gabrielsen. God helg!

 4. Ad ditt pkt nr. tre: Netcom har høyere termineringsavgifter enn Telenor, nettopp fordi PTT forstår dette med nettverkseksternaliteter….. Dette er jo i ferd med å endres, og med det tipper jeg at Netcoms overskuddsprosent kommer til å synke. På den annen side har de vært flinkere med familie- og bedriftsabonnement, men Telenor kommer etter.

Det er stengt for kommentarer.