Spennende møte: Stephen Emmott fra Microsoft Research

Nature coverPå tampen av sesongen (nåja, vi var i alle fall ferdig med møtene for i år) har vi fått et ekstra, svært spennende møte i Polyteknisk Forenings IT-gruppe: Microsofts Dr. Stephen Emmott kommer til oss den 23. mai kl. 19 (i Håndverkeren møtelokaler, Rosenkranz gate 7).

Dr. Emmott er direktør for Microsoft External Research Office i Cambridge (England) og var en av aktørene bak forskningsrapporten ’2020 Science’. Denne rapporten, som inspirerte hovedartiklene i et nummer av Nature (bla nedover til "2020 computing") i mars i år, prøver å analysere hvor mulige gjennombrudd innen forskning kan komme i de neste 15 årene. Teamet bak rapporten er en samling av over 30 forskere fra mange ulike fagfelt og har prøvd å gi sitt syn på mulige fremtidige gjennombrudd innen forskning og sansyligheten for hvordan og hvor disse vil komme. Rapporten gir også innblikk i hva som vil kreves av kompetanse hos fremtidens forskere og hva som bør gjøres i dagens utdanningssystemer for å møte fremtidens behov. Ikke overaskende tror forskerne bak rapporten at revolusjonerende fremskritt innen forskning vil komme i skjerpunktet mellom biologi, medisin og computer science.

Det kommer mer detaljer etterhvert – anbefaler sterkt en liten titt på 2020-rapporten (PDF, 85 sider, spennende!) og gleder meg til en livlig diskusjon om hvor vitenskapen kommer til å gå fremover.

(Sånn i parentes bemerket, dette er ganske sentrale spørsmål. Man kan begynne å lure på om det ikke er slik at fysikk mer og mer blir matematikk, kjemi blir fysikk, biologi blir kjemi, og mange av de humanistiske fagene begynner å basere seg på biologi – eller i alle fall evolusjonær psykologi? På den annen side har man jo Heinz Pagels David Bolters gamle tese om at mennesket alltid har skapt sitt selvbilde ut fra de tekniske innretninger som har vært rådende til enhver tid – den rådende teknologien nå er datamaskinen, og derfor ser vi på mennesker som datamaskiner…. Litt vel filosofisk en varm vårdag, men det er jo morsomt å treffe noen som tenker litt stort om hvor vitenskapens utfordringer ligger.)

Vi sees!