PFIT og Dataforeningen om IPR

DataforeningenIPR betyr Intellectual Property Rights og kalles på norsk immaterielle rettigheter. PFIT og Dataforeningens gruppe for Innovasjon og Entreprenørskap arrangerer et frokostmøte (lang frokost) fra kl. 0800 til 1200 ute på Telenor Expo (Telenors kurssenter mitt i de to parentesene som utgjør Telenor og Accentures hovedkvarter.) Accenture sponser maten. Programmet finner du her.

Undertegnede har som synes (og muligens mot bedre vitende) gått med på å snakke om "Immaterielle rettigheter – en anakronisme i en digital verden?" I invitasjonsteksten er spørsmålstegnet falt ut, men om dette kan provosere flere til å komme, er jo det bare bra. Seminaret er gratis for PFs medlemmer.

Spørsmål kan rettes til Vibeke Gjøsdal fra Yamanu Norge.

Hjertelig velkommen!