Jobbannonse: Formann PFIT

Etter snart 10 år (snart 11, faktisk) som formann i PFIT har jeg tenkt å gi plass for nye krefter. Torbjørn Berger, styremedlem PFIT, har derfor forfattet følgende jobbannonse:

Den Polyteknisk Forening gruppe Informasjonsteknologi (PFIT) søker ny forkvinne/mann

Polyteknisk Forening (stiftet 23. juni 1852) er et åpent, uavhengig og tverrfaglig forum for samfunnsdebatt. Vi er fristedet for den gode dialog. Her møtes kunnskaps- og innflytelsesrike mennesker ansikt til ansikt. Vi har i over 150 år vært en uavhengig møteplass preget av integritet og seriøsitet. Som Norges viktigste sivile talestol, er vi i krysningspunktet mellom næringsliv, offentlig virksomhet, kultur og øvrige sektorer i samfunnet. Vårt program viser bredden og dybden i foreningens aktiviteter. Godt forankret i kunnskap og erfaring fra de siste hundre årene er vi opptatt av utviklingen i de neste hundre, ikke bare innenfor landets grenser, men i et globalt perspektiv. Vi har en tradisjon for å ta opp viktige nasjonale og internasjonale temaer av betydning for fremtidig verdiskaping. For mer informasjon, se: www.polyteknisk.no

Etter 10 år som formann i PFIT vil gjerne Espen Andersen overlate vervet til nye krefter.

Espen vil fortsette som styremedlem og gruppen har et stort og erfarent styre slik at energi og initiativ er viktigere enn erfaring fra liknende oppgaver.

Vi er på jakt etter en person som kan påta seg å være pådriver både praktisk og mentalt. PFIT arrangerer 2-4 medlemsmøter i halvåret. Ansvaret for disse fordeles på styremedlemmene men forkvinnen/mannen vil ha en koordinerende rolle samt ansvaret for kontakten med Polyteknisk Forening sentralt. Etter behov gjennomføres også 4-8 styremøter i året.

Dette er en glimrende mulighet til å etablere et bredt kontaktnett i det norske samfunn!

Er du interessert, eller kjenner noen vi bør ta kontakt med, så ring eller send oss en e-post så snart som mulig!

For å underbygge det demografiske mangfoldet i styret, vil vi under ellers like forhold foretrekke personer som ikke er menn i alderen 40-50 år!

Ta gjerne kontakt med noen i styret for ytterligere informasjon.

Petter Merok 9303 6969 / petterm@microsoft.com
Lasse Hem 9300 5019 / hem@sintef.no
Eirik Newth                    eirik@newth.net
Torbjørn Berger 4540 1453 / tjb@norconsult.no
Kirsti Kierulf 9719 1128 / kirsti.kierulf@accenturecom
Trond Heier 9704 4544 / trond.heier@linpro.no
Espen Andersen 4641 0452   / self@espen.com 

Se også www.espen.com/pfit/

1 tanke på “Jobbannonse: Formann PFIT

Det er stengt for kommentarer.