Just sayin’…

forside-DN-DigOk…at Informatikk: Digital Økonomi og Ledelse holder stillingen som et av Norges mest attraktive studier gjennom opptaksprosessen, med 61,1 som opptaksgrense for ordinært opptak (51,9 for førstegangsvitnemål). Forsiden i DN og greier…

Og det kan man jo leve med!

Reklamer