Truls Frogner

Truls FrognerTruls Frogner er død, 57 år gammel, av kreft. For mange er han nok kjent for boken Lev!, der han skriver om hvordan han opplever det å få en kreftdiagnose, i en form som man ikke overlever. Han klarte å gjøre sin kamp mot kreften til en styrke, og var imponerende i sin evne til å fokusere på det viktige uten å bli verken sentimental eller overdrevent barsk. Han har hjulpet mange.

Man husker jo gjerne de små tingene når noen går bort, og det jeg husker av Truls er en liten ting fra første gang jeg møtte ham, på en sommerfest for Polyteknisk Forening for ca. 6 år siden. Han snakket om hvordan språk utvikler seg, og filosoferte litt over hvordan det kunne ha seg at nesten hver eneste kassadame eller -mann automatisk sier "Pose?" helt likt uten at noen har instruert dem. Og jeg tenkte at her satt det en som hadde evnen til å gjøre seg finurlige refleksjoner om ting som andre ikke hadde tenkt over.

Det er et hyggelig minne av en person man etterhvert ble bedre kjent med, og som det er all grunn til å beundre.

Veier og valgordning

Kollega Knut Boge har et aldeles glimrende innlegg i Aftenposten idag, der han påpeker de problemer mangelen på skikkelige stamveier skaper i Norge. Jeg har selv skrevet om dette, men Knut går lenger: Han trekker inn miljøproblemer, og legger årsaken i Norges merkelige og nokså lite demokratiske valgsystem, som gjør at veikroner fordeles etter hvor mange stemmer de kjøper. Mellompartiene befester sin posisjon ved å sørge for suboptimialiserte veiinvesteringer, i et forsøk på å hindre urbanisering og sentralisering.

Her er endelig et spørsmål man faktisk burde ha oppe til folkeavstemning, fordi vi aldri ville fått dette gjennom direkte på Stortinget, gitt at systemet gjenskaper seg selv. Skal vi ha en person, en stemme, eller overrepresentasjon av distriktene?