Åpne amerikanske importdata

Via Pål Lykkja fikk jeg en peker til den fantastiske webtjenesten Importgenius, som viser alle importdeklarasjoner inn til USA. Virkelig et eksempel på verdiskapning basert på åpent tilgjengelige offentlige data. Se mer om dette i denne artikkelen.

Jeg har lenge vært opptatt av at offentlige data – kartdata, skoledata, Brønnøysund, alt unntatt de forbistrede skattelistene – skal være offentlig tilgjengelig i stedet for å selges for en slikk og ingenting til enkeltaktører av etatstopper som skal leke forretningsmenn. Verdiskapningen blir mye større hvis man bare legger ting ut, enten folk tar det i bruk i sine beslutninger eller entreprenører tilbyr tjenester basert på dem.

1 tanke på “Åpne amerikanske importdata

Det er stengt for kommentarer.