Godt nytt år med innovasjon i nedgangstider

Dette burde det skrives mer om, og kanskje jeg gjør det, men likevel: Fra et teknologisk og innovasjonsmessig synspunkt er det all grunn til å tro at 2009 blir et godt år. Etterspørselen etter innovasjon – særlig prosessinnovasjon – er stor og økende: I oppgangstider går det så greit likevel, i nedgangstider må man tenke annerledes – og det uten å bare kaste penger på problemene.

Så her er noen grunner til at jeg tror små og store kreative teknologifirma kommer til å gjøre det bra i 2009 og fremover:

  • prisen på innsatsfaktorer faller: Man får tak i billigere ansatte og billigere lokaler
  • mye av den nye teknologien – foreløpig referert til med vage navn som Web 2.0, crowdsourcing og cloud computing, tillater avansert bruk av teknologi uten mye kapitalbinding
  • kundene, særlig bedriftene, er villige til å gjøre ting som reduserer kapitalbinding (f.eks. outsourcing av deler av virksomheten for å få eiendeler ut av bøkene) og kostnader.

Med andre ord, det er nå man kan få til organisasjonsendringer, prosessendringer, strukturendringer. Det er nå bedrifter vil se etter nye, rimelige måter å gjøre ting på – og da ligger mulighetene der hvis du kan posisjonere din teknologi som en disruptiv innovasjon.

Lykke til – og godt nytt teknologiår!