Konservert i olje

Morgenbladet har en artikkel om Michael Ross, som skriver om at kvinner i oljeland (bortsett fra Norge) ikke frigjøres fordi samfunnstrukturer og holdninger konserveres som følge av tilgang til store ressurser (som gjør at man ikke endre hva man holder på med.)

Mange ting slår meg med denne artikkelen:

  • Si hva man vil om Thomas Friedman, men dette har han faktisk skrevet om i årevis, både i The World is Flat og Hot, Flat and Crowded.
  • Det virker for meg litt tidlig å erklære oljeboomen for over – jada, prisene har falt som bare det, men de kan gå opp igjen, og bare for et år siden snakket man om "peak oil" og permanent høye priser.
  • Norge fremholdes som et unntak her, men vi konserverer ta vitterlig våre samfunnsstrukturer slik de var da oljerikdommen kom? Ta en tur over svenskegrensen og se hvor mange mennesker det bor i glesbygden, for eksempel….