Indeksering og eksemplarfremstilling

Meltwater, ledende norsk medie-monitoreringsfirma, er dømt for å ha indeksert nyhetsartikler uten tillatelse. Dommen vil opplagt bli anket, men jeg savner en klargjøring av hva det egentlig er Meltwater har gjort.

Hvis du ikke ønsker at ditt webmateriale skal indekseres av søkemotorer, er det enkelt å lage en liten fil (med navnet robots.txt) som hindrer dette. Alle de store søkemotorene respekterer dette, og dermed regner jeg med at hvis man legger noe ut uten å ha spesifisert at det ikke skal indekseres, kan man ikke klage over at søkemotorer indekserer materialet. Hvis man derimot har spesifisert at det ikke skal indekseres, så bør søkemotorer, inkludert Meltwater, respektere dette. (At jeg personlig synes det er tåpelig å stenge søkemotorer ute fra et nettsted som ønsker lesere, er en annen sak. Hver sin lyst.) For at denne diskusjonen skal ha mening rent forretningsmessig sett (juridisk er det noe annet, siden lovene ikke helt er tilpasset digital informasjon ennå) må etter mitt skjønn Meltwater ha ignorert et robots.txt direktiv.

Meltwater og andre medieovervåkningsfirma lever av å finne ut hva som blir skrevet om et firma eller en person. De har derved interesse av å søke i alt. Deretter skal materialet vises til kunden, og da blir spørsmålet om man skal vise en kopi (dermed er det eksemplarfremstiling) eller bare lenke til materialet på Internett. Man kan selvfølgelig hevde at når man ser på noe i en browser, så lages det en local kopi av websiden, men dette er opplagt lovlig (når jeg leser Aftenposten på nett, kan avisen ikke klage over at det ligger en lokal kopi på min harddisk – det er slik nettlesere fungerer. Hovedargumentet her regner meg med er trafikk – hvis kunden må gå til originalsiden for å lese, får denne siden trafikk og dermed annonseinntekter.

Når en side indekseres, skjer det to eksemplarfremstillinger: Hele siden lagres midlertidig for analyse, og deretter trekkes alle mulige informasjonsenheter ut og legges inn i en indeks – omtrent som om man tar en bil fra hverandre og sorterer delene, men samtidig lager en tegning som sier hvordan man kan sette den sammen igjen. Skal det være mulig å finne tilbake til originaldokumentet, må dette gjøres – og jeg kan ikke se at dette er eksemplarfremstilling heller. Så er spørsmålet – hva skjer med den midlertidig lagrede siden – skal kunden se denne, eller bare den originale?

Argumentet for å lagre en egen versjon er at sider hele tiden endres og ganske ofte fjernes. Har man en lokal kopi, kan man vise den i stedet for originalen, og da er det også en match mellom søkeindeksen og det som vises. En midlertidig lagring for analyse er etter min mening ikke en eksemplarfremstilling. Men hvis den vises frem (slik Google gjør ved å tilby å hente dokumentet fra cache) er det etter min mening eksemplarfremstilling.

Så der står etter mitt skjønn spørsmålet: A) Skal en søkemotor måtte respektere robots.txt, og B) og er det eksemplarfremstilling før noen ser resultatet? Jeg svarer ja på A), og nei på B). Meltwater kunne indeksere hva som helst uten å be om tillatelse sålenge man respekterer robots.txt, men bør ikke fremstille egne kopier som vises til kunden uten å innhente tillatelse.

(Forøvrig er det siste momentet egentlig en svært konkret versjon det gamle spørmålet om hvorvidt et tre som faller i skogen lager lyd hvis ingen er der for å høre det. Og her er det faktisk slik at lyden ikke er der før mottakeren er der.)

En helt annen side er at de som fremstiller nyheter og andre artikler har problemer med å få betalt for det, fordi færre og færre kjøper papiraviser og annonseinntekter på web ikke dekker opp forskjellen. Siden søkemotorer er forbrukere av materiale, ser det ut for avisene som at de bør betale. Samtidig driver søkemotorene trafikk mot avisenes sider – og maktkampen er igang. Begge sider trenger hverandre. Meltwater og andre medieovervåkere er litt forskjellige – de driver ikke trafikk i særlig grad, men driver opp relevansen av artikler ved å finne de få, men svært betalingsdyktige kundene som vil ha dem. Det burde være mulig å få til en avtale her – slipp Meltwater til, og få betaling mer direkte avhengig av hva kunden betaler for rettet søk.

Denne saken er langtfra ferdig og mye mer komplisert enn det som frestilles i digi.no artikkelen. Dessverre tror jeg ikke rettsalen er stedet å løse dette problemet, men det er der ting havner. La oss håpe på en dommer som i hvert fall bruker søketeknologi og vet hvor nyttig den kan være…

6 tanker på “Indeksering og eksemplarfremstilling

 1. Dommen er problematisk nok i seg selv, men det store alvorlige problemet er at Mediebedriftenes Landsforening kjemper hardt for å få gjennomslag for dette.
  Jeg har brukt endel tid på denne saken, og jeg er skremt over vår egen (TU er medlemsbedrift) organisasjons manglende kompetanse og innsikt i spørsmål som involverer internett.
  Mvh
  Anders Brenna
  Nettsjef
  Teknisk Ukeblad

 2. Denne saken gjelder monitorering (?) av nettmedier, og det brukerne får er lenker til de aktuelle artiklene i nettaviser. Med andre ord er det tjenester som leder brukerne til selve nettavisen.
  Jusen er en ting, men jeg kan ikke fatte og begripe forretningsmodellen til disse nettmediene som ønsker å kreve penger av dem som gir nettavisene flere lesere. Man betaler da for reklame, og man er takknemlig for henvisninger fra en nøytral tredjepart.

 3. Håper dommen blir anket helt til topps. Avgjørelser som dette er en trussel mot hele nytten av nettet, og vil kunne gjøre det om til en stor bompengering.
  Dommeren burde tolket konvensjonen om søkemotoreksludering («robots.txt») som en publikumssedvane og dermed tillagt standarden rettslig vekt. Robots.txt har vært i bruk som en verdensstandard siden 1993, altså siden lenge før de fleste hadde hørt om internett. I stedet roter dommeren seg ut på en drøfting om implisitt samtykke til eksemplarfremtilling, et argument som faller siden det ikke er er noe unntak i opphavsrettsloven for.

 4. Einig i at robots.txt er løysinga her, og at jussen også snarast bør tilpassast verkelegheita.
  Elles er saka mellom belgiske nettaviser og Google relevant her. Google tapte, og svarte med å la vera å indeksera nettavisene. Eit år seinare, etter at belgiske nyheiter så og seia var fråverande frå Google, kom dei belgiske avisene og banka på døra til Google og det vart eit forlik (kjelde Gisle Hannemyr.
  Ser ut som Mediebedriftenes Landsforbund rettar pistolen godt mot eigen fot her..

 5. Min (foreløpige) analyse finner du på følgende URL: http://hannemyr.com/essay/ipr16.html.
  Kortversjon: MWN burde tape denne saken, men av helt andre grunner enn de Tingretten anfører. Ved å ikke å samarbeide om å honorere Robot Exclusion Standard bryter de både med god forretningsskikk (mfl. §§ 1, 25), og ved å formidle sitater mot betaling i form av «snippets» bryter de i tillegg med god skikk for lojal sitatbruk.

 6. Dreier ikke saken seg også noe om at MWN tar betalt fra sine kunder for innhold som avisene legger ut på nettet? Eller er det helt greit å selge en vare som andre har produsert uten avtale med produsenten?

Det er stengt for kommentarer.