Våpenleverandørstrategi

Anders Brenna tok tak i et poeng fra mitt foredrag på Open Nordic – selv om han nok overdriver min betydning for Opera ganske skikkelig. Men våpenleverandørmetaforen er relevant – og det var jo et morsomt bilde. Bare synd at jeg hadde glemt å ta av meg hands-free’en i befippelsen..

Espen Andersen