Lite medievarsel

Audun Farbrot, BIs senior forskningskommunikator har skrevet en artikkel for forskning.no om mitt foredrag på Johan Throne Holst-konferansen.

Audun er forøvrig ansvarlig for å kommunisere BIs forskning til et videre publikum og gjør en meget god og viktig jobb der, ved enten å skrive selv eller ved å henge på folk som en klegg til de har skrevet noe som er publiserbart utenfor de relativt obskure kanaler vi akademikere har en hang til å komme ut i.