Hans Roslings TED foredrag

Hans Rosling at TEDHans Rosling, professor i folkehelse ved Karolinska Institutet (og som jeg tidligere har blogget om) har holdt foredrag på TED-konferansen. Svensk TV2 har et foredrag av ham tilgjengelig, men den nye, engelske versjonen vil gjøre hans budskap tilgjengelig for et større publikum.

Og for et budskap det er. Roslings foredrag burde være pensum i alle landets utdanningsinstitusjoner. Rosling endrer med et slag – og med en av de mest kreative og lettfattelige måter å dynamiske data jeg noensinne har sett – våre oppfatninger av hvordan det står til, økonomisk og helsemessig, rundt omkring i verden. Ingen som har sett hans demonstrasjoner av hvordan folkehelsen har blitt bedre, hvordan levetid har øket, og økonomien er i ferd med å jevne seg ut (selv om det er langt igjen) unngår å forstå at vi ikke lenger kan snakke om en "oss og dem" verden. Vi går mot en verden der land, heldigvis, er i ferd med å bli mer og mer like (eller i alle fall mindre ulike).

Ingen bør diskutere kunnskapsimmigrasjon, outsourcing eller bistand uten å ha sette dette foredraget. Rosling klarer til og med å bruke statstikken til å fleipe med USAs angst for Kina. Festlig! Og han anskueliggjør verdien av å gjøre data tilgjengelige, søkbare, analyserbare for et stort publikum.

I tillegg kommer selve foredragsstilen – Rosling er en av de beste foredragsholdere jeg har sett, uansett emne. Om du synes dataene er velkjent, sjekk stilen – her er pasjon og innhold. Han har også verdens bredeste svenske aksent, uten at det trekker noe fra opplevelsen. Tvert imot.

Obligatorisk!

2 tanker på “Hans Roslings TED foredrag

  1. Absolutt – jeg kjenner til prosjektet, men har ikke kommet så langt at jeg har lastet ned software selv. Genialt i all sin enkelhet – for når fakta fremstilles slik, flytter man hele diskusjonen til et nytt plan.

Det er stengt for kommentarer.