Produktivitet gir velstand

Hørt på seminar på Teknisk Museum i går, fra Dag Andreassen, historiker ved museet: Frem til i fjor ble det produsert like mange spiker i en liten fabrikk i Nydalen som da Christiania Spikerverk dekket hele stedet. Spikerproduksjonen ble lagt ned i fjor, men fremdeles produserer seks mann spader og snøskuffer og trillebårer i et tempo man før bare kunne drømme om.

Produktivitetsvekst skaper velstand, med andre ord. Produktivitetsvekst får vi ved to mekanismer: Teknologi og handel. Teknologi gir oss bedre måter å gjøre ting på, og utvikles ved at vi lærer av dem før oss og egen erfaring. Handel gjør at vi kan konsentrere oss om å gjøre en ting bra, og bytte til oss alt vi trenger fra andre spesialister.

For å sitere Matt Ridley i The rational optimist: Et selvberget liv er et fattig og kort liv.

I disse dager ber Tine om økte tollsatser på utenlandsk ost fordi kundene foretrekker den, og kjøper mindre melk. I stedet for å ta opp konkurransen (som går på kvalitet, ikke kostnad) vil man altså tvinge flere nordmenn til Strömstad. Norsk landbruk vedlikeholder en rekke myter (glimrende artikkel) for å sikre at alt er som før – og nekter å tilpasse seg ny teknologi (selv om dyrene deres klarer det.)

Vi trenger færre og mer produktive bønder, som lager spesialiserte høykvalitetsvarer de selger ute, uten subsidier. Bare slik kan bøndene overleve som bønder – for på et eller annet tidspunkt blir Tines anakronistiske krumspring rett og slett for rare for politikerne og velgerne. Da åpnes slusene, og en bondestand som ikke er vant til konkurranse får seg en ubehagelig overraskelse.

1 tanke på “Produktivitet gir velstand

  1. Lest; http://www.t-a.no/nyheter/article133449.ece ? Vi kommer aldri til å ha et landbruk i norge; uten subsidier! Alle land rundt oss har det; samt billigere arbeidskraft. Selv ikke i USA finner du den typen automatiserte fjøs du beskriver i E24 artikkelen; arbeidskrafta er for billig… Vi har for få mennesker i Norge til at spesialisert produksjon ville lønne seg, uten subsidier.
    Svenn Arne Lie har i en serie artikler og kronikker pekt på de alvorlige problemer og motsetninger som finnes i Norsk landbrukspolitikk. I dag går det i feil retning; med teknologi (=kapitalintensivering) og import av kraftfor. Man satser på griseproduksjon i Lierne f.eks…
    Hva man kunne gjøre var å dele landbrukspolitikken i to; en del som konkurranseutsettes (=kornproduksjonen på Østlandet og Trøndelag). Og en annen del som subsidieres, men ikke basert på produksjonsmål; men bosetning og kulturlandskap! Dette gjøres i dag i Sveits. Men det må påpekes at de samtidig har et enormt marked i EU rundt seg innafor langt rimeligere transportavstand enn Norge!

Det er stengt for kommentarer.