På tide å komme ut av serverrommet igjen

IBM er, ifølge The Register, i gang med å lage et sentralisert (i hvert fall virtuelt) alternativ til redundante billig-servere (LAMP-arkitektur), som er den rådende måten å levere store web-tjenester (som Google) på. Det er litt pussig med disse stormaskinene – man tror de er utkonkurrert, og så gjøres det en omdreining til, og dermed viser det seg at de kan komme tilbake igjen. Omtrent som harddisker og statiske minnebrikker – harddisken er et gammeldags produkt som burde være borte forlengst, men hver gang det ser ut som en grense er nådd, finner man på noe nytt igjen. IBMs prosjekt heter forøvrig Kittyhawk, som alle med bakgrunn i teknologihistorie vet er stedet der Orville og Wilbur Wright hadde sin berømte første flytur.

Som kommentatorene i Slashdot ganske riktig sier – IBM stormaskiner er fantastisk pålitelige, og ligger bak svært mange eksisterende systemer idag. Det denne meldingen først og fremst betyr, er at LAMP-arkitekturen ikke blir en dyd av nødvendighet for flyselskaper, finansinstitusjoner og andre som trenger skikkelig kraft (en kunde jeg snakket med engang trengte 256 terabyte internhukommelse knyttet til en prosessor, og klaget over at han ikke kunne få det fra sin leverandør). Dette er først og fremst gode nyheter for sentraliserte transaksjonsorienterte systemer – den kjedelige delen av datamaskinverdenen, der tusenvis av kjedelige stormaskiner kjører millioner av kjedelige programmer som genererer milliarder av ikke fullt så kjedelige dollar….

(Via Nick Carr og Slashdot, blant andre.)