FAST og fremtiden

FAST logoDette er et stort emne – hvordan skal vi bevare søketeknologimiljøet i Norge når kampen står om markedsandeler og innflytelse innad i Microsoft/Yahoo/Google heller enn salg av løsninger til store kunder. Vi nordmenn har en lei tendens til å tro at det er slutt når en bedrift selges ut av landet, men kompetansen sitter  jo her – FASTs utviklingsavdeling er i Norge, og Yahoo og Google har jo aktiviteter i Trondheim med utspring i det samme miljøet. Hvordan kan vi sikre at dette fortsatt er et kraftsenter?

Det blir i alle fall ikke noe særlig hjelp fra næringslivspressen, som stort sett bare er opptatt av finanstransaksjoner og styrekrangel.

(Forøvrig, endel interessante kommentarer på dette innlegget på digi.no.)

Oppdatering: Bra liste over FAST-deals. (Via John Battelle.)