IT og ungdommen

PFIT logo

Nytt og nyttig møte i Polyteknisk Forenings IT-gruppe:

29. oktober kl. 1700: Hvordan skal IKT-næringen kapre ungdommen?
Liv Freihow, IKT-Norge
IKT-Norge lanserer høsten 2007 en langsiktig kampanje for å få flere unge interessert i studier og jobb innen IT bransjen. Norsk ungdom er verdensmestere på bruk av IT. Målet er å tenne lysten hos disse til å utvikle morgendagens produkter og løsninger. Liv Freihow er prosjektleder i IKT-Norge og presenterer ideer, planer og aktiviteter.

Det blir debatt – bl.a. har Kirsti Kierulf fra Accenture meldt sin ankomst – så hvorfor ikke benytte anledningen til å møte opp for å diskutere et tema både IT-bransjen og nasjonen generelt bør ha all interesse av å bry seg om? Dessuten er det en sjanse til å bli kjent med PFIT og Polyteknisk Forening, et nøytralt møtested for alle som er interessert i teknologi og samfunn. Og mye annet.