Den marginaliserte arbeider

Tor Halstvedts kronikk "Arbeidere er degradert" er tankevekkende, og gir en mye bedre (og mer dypfølt) knekking av FrP-koden enn noe Martin Kolberg har kommet opp med. Gudmund Hernes (som får skylden for intellektualiseringen av skolen) har tidligere påpekt at Norges arbeiderklasse i stadig større grad er importert (i Morgenbladet, klarer ikke å finne linken), og selv har jeg skrevet om hvordan arbeiderklassens ledere nå graviterer opp og ut av den, slik at man står i fare for å få en underrepresentert underklasse.

Nå tror jeg det er teknologiutviklingen som primært har ført til utdanningspresset, men Halstedt har helt rett når det gjelder at noen fremdeles må gjøre kroppsarbeid og ufaglært arbeid, uansett Kunnskapsløft og fiberoptikk. Markedsmessig vil det vel korrigere seg etterhvert som pengesterke "boomers" går av med pensjon og kommer til å trenge mer assistanse, men poenget gjenstår: Arbeiderklassen er marginalisert, dens ledere har mistet kontakten med den, og den blir ikke større.

Grupperinger oppstår når man har felles fiender. Det Tor Halstvedt beskriver, er forvirringen noen opplever når man har vunnet, og finner ut at man hadde mindre til felles enn man først trodde. Vær forsiktig med hva du ønsker deg, for du kan få det. Eller du får det du trodde du ville ha.