Elefant-samfunnets kollaps

Elefantøye (New York Times)Fantastisk artikkel i New York Times Magazine (et slags A-Magasinet for NYT) om hvordan ødeleggelsen av elefanters naturlige habitat og sosiale strukturer gjør at elefanter både viser symptomer på post-traumatisk stress og slår seg sammen i grupper som går systematisk til angrep på mennesker.

I Kiplings Jungelboken (den originale, pre-Disney, sterkt politisk ukorrekte versjonen) leder ulvegutten Mowgli en samling dyr (primært en elefantflokk under ledelse av Haahti) i ødeleggelsen av en landsby som hevn for at landsbybeboerne har forstøtt Mowglis mor. Nå ser det altså ut til at virkeligheten er adskillig mer avansert enn litteraturen.

Jeg er i utgangspunktet litt skeptisk til endel av de utsagn som kommer i denne artikkelen – etter å ha lest Steven Pinker’s The Blank Slate har jeg litt vondt for å tro på pregning (særlig, som det antydes, av barn i mors liv) i den grad som det legges vekt på her. Men det er liten grunn til ikke å tro at også elefanter kan ha post-traumatisk stress-syndrom, eller at mangelen på et stabilt sosialt miljø kan føre til løsgjengeri og elefantbander. Men voldtekt av nesehorn?

(Via Rogue Jeff via BoingBoing).

PS: Gammel kjepphest: Denne artikkelen er på 7700 ord eller over 45000 tegn inklusive mellomrom. Det er minst tre ganger så langt som noe som skrives i norske blader. Jeg vet hvorfor (det er for få mennesker som leser i Norge), men det er irriterende at man ikke kan ha skikkelig grundige reportasjer i Norge allikevel.

PSPS: New York Times har laget en ny versjon av websider kalt "Single Page" Hvis man ville se hele artikkelen på engang, måtte man før trykke "Print version", og da forsvant bildene. "Single Page" lar deg se hele artikkelen med bilder. Glimrende, enkelt tiltak.