Spill som informasjonsgenerende algoritmer

Paul Kedrosky har en link til en praktfull forelesning av Luis von Ahn, om hvordan man kan bruke spill for å genere informasjon som ikke lett kan gjøres av datamaskiner – for eksempel å finne ut hva et bilde forestiller, hvor i et bilde noe er, eller finne enkle semantiske sammenhenger:

http://video.google.com/googleplayer.swf?docId=-8246463980976635143&hl=en

(Sånn a propos ikkenoe, jeg er i ferd med å sette opp et flerårig forskningsprosjekt på BI, ledet av FAST, med Schibsted, Accenture og seks tekniske forskningsmiljøer med. En av tingene vi skal gjøre, er å finne på nye måter å generere informasjon på, og å gjøre den søkbar. Luis von Ahn’s metode er altså et eksempel innen dette feltet (selv om vi antakelig ikke kommer til å bruke denne metoden.)