Lærermangelen i USA

Min eks-kollega Jim Ware gir en oversikt over lærermangelen i USA, hvilket viser at det ikke bare er Norge som har problemer.

Her forleden overhørte jeg en samtale mellom min kone og to lærerstudenter. Min kone spurte hvor de skulle bli lærere etter ferdig utdannelse, og de svarte begge: "I småskolen eller på mellomtrinnet, for på ungdomsskolen er matematikken for vanskelig."

Og jeg tenkte: En person som ikke klarer ungdomsskolematematikken, har ikke noe å gjøre i et klasserom. Ikke på småskolen engang.