Crowdsourcing-intervju

Hadde nesten glemt dette intervjuet om crowdsourcing i tidsskriftet Arbeidsmiljø. Ikke mye nytt for den som er opptatt av denslags, men en stilig illustrasjon (uten at jeg helt ser poenget – det burde jo ikke være en enkeltperson på den pidestallen) og en peker i retning av helsevesenet, der man kanskje skulle begynne med en praksis som i dag foregår uten at den er anerkjent – at det er pasienten som er ansvarlig for sin journal.