IT og produktivitet

image image Erik Brynjolfsson er professor ved MIT og har i mange år forsket på IT og produktivitet – han var en av de første som slo hull på produktivitetsparadokset  – inkludert betydningen av IT for verdiskapning i andre bransjer. Han har, sammen med Adam Saunders, skrevet en bok – Wired for Innovation – som oppsummerer forskning rundt disse temaene. Du finner boken på Amazon, på Google Booksearch – og på min engelske blogg finner du mine notater og oppfatninger.

Grei startlitteratur for å forstå hvilket bidrag IT gir – og hva som må til for å ta ut verdiskapningen.