Beste innlegg i innvandringsdebatten hittil…

…finner du på Øyvind Strømmens blogg: Eidsvoldsmennenes meslinger (Via twit fra Eirik Newth.)

Jeg har alltid lurt på det der med norsk kultur – at de som roper høyest om å bevare den norske kulturen ikke ser at den a) er et resultat av innflytelse utenfra (sjekk bunadsmønstre, for eksempel: Sinclairsk rutemønster i Gudbrandsdalen og sigøynerskjerf til Valdresbunaden), og b) altfor sterk til at en liten minoritetsinnvandring skal kunne ødelegge den.

Jeg er også litt forundret over at de som hevder å representere norsk kultur, ikke er særlig kulturelle, mens de som virkelig er kulturelle ikke ser ut til å ha noe problem med innvandrere i det hele tatt. Samt at det som hevdes å være norsk kultur (innenlandsk bygdetradisjon) i virkeligheten bare er en del av norsk kultur – vi tenderer til å glemme kystkulturen, vesentlig fordi 1905 og alt det der krevde noe som var forskjellig fra verden rundt. Forøvrig ikke helt ulikt nazistenes bruk av "arisk" (en konstruksjon av et mytisk folkeslag) som en slags kulturbærer for deres verdensanskuelse.

Eller for å si det mer hverdagslig: Skal du hevde din bekymring for den norske kulturen, bør du avstå fra Grandiosa og ta frem Hardingfela. Litt konsekvens her, takk!